מדד ת"א 35 עלה קלות השבוע, מדד ת"א 90 ירד

סקירה שבועית של המסחר: 18 – 22 ביולי, 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

כלכלני הבורסה תל אביב
23/07/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של יולי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

המסחר השבוע התנהל על רקע המשך עלייה בשיעור ההדבקה בנגיף הקורונה בארץ, הרחבת חיסון האוכלוסיה גם לגילאי 18-12 שנה, וחשש מפני החלת מגבלות נוספות במשק.

בשוק המניות:

חברת מניות חדשה
– המתווספת ל-71 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה - חברת הבנייה רימון ייעוץ גייסה כ-251 מיליון שקל בהנפקה ראשונית (IPO).

בנוסף, חברת הבנייה לוינסקי עופר צפויה לגייס היום עד כ-20 מיליון שקל בהנפקה משנית של מניות לציבור.

בשוק איגרות החוב:

השבוע יגויסו עד 5.1 מיליארד שקל בארבע הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מרבית הסכום, 3.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות קבוצת עזריאלי בהנפקת אג"ח הגדולה ביותר בבורסה ע"י חברה מהסקטור הריאלי.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-10.8%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-11.8%.

מדד ת"א–125

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-10.5%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-10.5%.

מדד ת"א טק-עילית

עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.7%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.1%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-3.8%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.

גיוסים:

הנפקת מניות – חברה חדשה (IPO) 

חברת מניות חדשה – המתווספת ל-71 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה: חברת הבנייה רימון ייעוץ העוסקת בביצוע פרויקטי תשתיות מים והאנרגיה גייסה כ-251 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-1,236 מיליון שקל לאחר ההנפקה.

הנפקת מניות – חברות ותיקות

חברת הבנייה לוינסקי עופר צפויה לגייס היום עד כ-20 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור.

חברת הבנייה אלמוגים החזקות הנפיקה לציבור סדרה חדשה של כתבי אופציה למניות, ללא תמורה, בהנפקה שכללה גם איגרות חוב.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

השבוע יגויסו עד 5.1 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

כ-3,655 מיליון שקל גויסו ע"י חברת מרכזי הקניות קבוצת עזריאלי בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב בבורסה ע"י חברה מהסקטור הריאלי. החברה הנפיקה שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA פלוס "מעלות": סדרה במח"מ 9.9 שנים ובריבית 0.9%, וסדרה במח"מ 13.2 שנים ובריבית 1.69%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל בשנים 2022-2021.

עד כ-1,212 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת החשמל הממשלתית בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA פלוס "מעלות", ו-Aa1 "מידרוג": סדרה במח"מ 5.9 שנים ובריבית 1%, וסדרה במח"מ 13.7 שנים ובריבית 1.25%. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-4.5 מיליארד שקל בשנים 2022-2021.

כ-221 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נוספות:

כ-143 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות צור בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 6.9 שנים, בריבית 2.5%, ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-130 מיליון שקל בשנים 2022-2021.

כ-79 מיליון שקל גויסו ע"י אלמוגים החזקות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 2.8 שנים, בריבית 2.8% ללא דירוג. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-100 מיליון שקל בשנים 2022-2021. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-2.1 מיליארד שקל.

שונות:

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% ביוני 2021, ובסיכום המחצית הראשונה של שנת 2021 עלה ב-1.6%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.7%.

שיעור האבטלה – חודש יוני 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-6.8% במאי 2021, לכ-6.6% ביוני 2021. מאידך, שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מכ-5.1% במאי 2021 לכ-5.4% ביוני 2021.

שיעור האבטלה – מחצית שניה חודש יוני 2021

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם ירד מכ-6.9% במחצית הראשונה של יוני 2021, לכ-6.6% במחצית השנייה של יוני 2021.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה מעט מכ-5.5% במחצית הראשונה של יוני 2021 לכ-5.6% במחצית השנייה של יוני 2021.

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ: