האם יבוטלו האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה?

האוצר ממליץ בטיוטה לחוק ההסדרים על ביטול האג"ח המיועדות תמורת הבטחת תשואה של 5% מינימום; בהסתדרות יילחמו בהצעה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

קרן מרדכי
28/07/2021

במסגרת טיוטה שפרסם אתמול אגף התקציבים של משרד האוצר, מציע האוצר להחליף את המנגנון הקיים של אגרות החוב המיועדות במנגנון חדש של השלמת תשואה. על פי התכנית תובטח תשואה מינימלית של 5% לחוסכים. השינוי אמור להביא לחיסכון של 7 מיליארדי שקלים בשנה למדינה. יש לציין, כי הצעות דומות בעבר נפסלו בסופו של דבר.

על פי הטיוטה, "הואיל ו-30% מנכסי קרן הפנסיה שהוגבלו במנגנון הישן בתשואה שנתית של 4.86%, יושקעו מעתה בשוק הון וייהנו מהבטחה לתשואה שנתית מינמלית של 5% לפי המנגנון החדש, ככל שהתשואה השנתית שהושגה תהיה נמוכה מ-5% המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש, כך שמצבם של העמיתים לא יורע לעומת המנגנון הישן". להיפך, מדגישים באוצר: "המנגנון החדש יבטיח את המשך ההגנה על יציבות התשואות בחיסכון הפנסיוני בקרנות הפנסיה, באופן שאינו מביא לפגיעה כלשהי בעמיתי קרנות הפנסיה אלא רק מאפשר להם לשפר את מצבם לעומת המצב כיום".

איך יפעל המנגנון? אחת לחמש לשנים תחושב התשואה שהשיאו הנכסים "במידה שהתשואה שהצטברה נמוכה מתשואת היעד המצטברת לתקופה זו (26.7%) המשקפת את התשואה האפקטיבית המצטברת שהיו משיאות קרנות הפנסיה בגין אגרות החוב המיועדות במשך חמש שנים, המדינה תעביר לקרן הפנסיה את ההפרש בין תשואת היעד המצטברת לבין התשואה שצברו הנכסים במהלך חמש השנים," מסבירים באוצר.

"מחטף על גב החוסכים"

בתגובה להצעה טוענת ההסתדרות כי: "ההסתדרות לא תאפשר לשמוט את הקרקע מתחת לרגליו של ציבור החוסכים לפנסיה. המנגנון שמוצע כעת בטיוטת חוק ההסדרים מסכן את הביטחון הכלכלי של אוכלוסייה רחבה וחייב להיבחן מחדש. הגנת הפנסיה היא משימה ראשונה בחשיבותה ויו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, יהיה שותף לכל הידברות מול המדינה לבחינת חלופות נכונות וטובות יותר". ההסתדרות אף מאיימת לנקוט צעדים ארגוניים במידה והטיוטה תתקבל בחוק: "ככל שהאוצר יבחר להמשיך עם המחטף על גב החוסכים, לא נהסס לפעול בכל הערוצים כדי לסכל את המהלך".

בשוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני דווקא לא שוללים את המהלך וטוענים כי הוא יחזק את מעמדן של קופות הגמל שלא נהנות כיום ממטריית האג"ח המיועד, מה שפוגע בהן במיוחד בזמני משבר. בשוק מצפים גם שאם האג"ח המיועד יבוטל, תחזור להאיר גם קרנם של ביטוחי המנהלים שכמעט ונעלמו מהשוק.