שלמה רכב מקבוצת שלמה זוכה לדירוג הגבוה ביותר בענף בישראל

העלאת הדירוג במידרוג באה כחודש בלבד לאחר שחברת הדירוג מעלות הודיעה על העלאת דירוג של שלמה רכב לדירוג של ilAA-

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אסי שמלצר, צילום: עזרא לויאסי שמלצר, צילום: עזרא לוי

מורן שקד
03/08/2021

מדברי אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה: "העלאת הדירוג של שלמה רכב בידי מידרוג מצטרפת לזו של מעלות מלפני כחודש בלבד והיא חותמת משמעותית נוספת לפעילות הענפה והמקצועית של הקבוצה. אנו ממשיכים לעבוד במרץ ומובילים מהלכים אסטרטגיים חדשניים שעתידים להצעיד את ענף הרכב בישראל לשלב הבא."

לאחר שנה מאתגרת אותה סיימה חברת שלמה רכב בביצועים מרשימים (2020), חברת הדירוג מידרוג מצטרפת לחברת הדירוג מעלות ומעלה גם היא את הדירוג של שלמה רכב שנקבע כעת ל- .il.Aa3כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג il.1-P לניירות ערך מסחריים שהנפיקה שלמה רכב למשקיעים מוסדיים בסך של 130 מיליון ₪ ערך נקוב.

העלאת הדירוג במידרוג באה כחודש בלבד לאחר שחברת הדירוג מעלות הודיעה על העלאת דירוג של שלמה רכב לדירוג של ilAA- ואת דירוג האג"ח הסחירות של החברה האם – שלמה החזקות לדירוג  ilAA בתחזית יציבה.

כעת, הדירוג של חברת הליסינג של קבוצת שלמה הינו הגבוה ביותר בענף עד כה בישראל ע"פ שתי חברות הדירוג  הפועלות בישראל.

כפי שנכתב בדוח של מידרוג:

"העלאת דירוג המנפיק של החברה מבטאת את השיפור המתמשך בתזרימי המזומנים שמייצרת החברה מפעילות הליסינג בזכות הגידול ברווחי החברה, הנשען על שיפור ביעילות צי הליסינג, תמהיל עסקאות יציב ורווחי ושיפור מתמשך בהוצאות המימון וזאת גם ברוח גבית של ביקוש גבוה לכלי רכב וסביבה תפעולית יציבה יחסית בענף הליסינג בישראל."

כפי שנכתב בדוח של מעלות ב-29 ביוני 2021: 

"הביצועים התפעוליים של  שלמה רכב כפי שבאים לידי ביטוי ב-EBIT של החברה לשנת 2020 ובהערכתנו לשנת 2021, משקפים שיפור משמעותי בהשוואה לציפיותינו.

השיפור המשמעותי נובע מהגידול בהכנסות החברה ואופן תמחור חוזי הליסינג, במקביל לתהליכי התייעלות בניהול צי הרכבים שהתבטאו בעלייה ברווחיות מפעילויות הליסינג ומכירת הרכבים.   

השיפור בביצועים התפעוליים והגידול בהון העצמי לצד השיפור ביצירת תזרים המזומנים מפעילותה  השוטפת של החברה תמכו בהפחתת הממוצע המשוקלל הרב שנתי של יחס החוב לחוב והון עצמי של ש. שלמה רכב אל מתחת ל-75%.  

התחזית היציבה משקפת את הערכתנו כי הירידה במינוף והשיפור בגמישות הפיננסית של  שלמה רכב, כפי שאנו מודדים אותן,  יישארו  ברמה שתומכת בדירוג הנוכחי ב-12 החודשים הקרובים. אנו סבורים כי מעמדה העסקי של החברה כמובילת שוק ויעילותה התפעולית הגבוהה יתמכו ביכולתה לשמר את השיפור בביצועיה התפעוליים וברווחיותה."