אנלייט רוכשת פורטפוליו פרויקטים סולארים בספרד בהיקף של 490 מגה וואט

ההספק הפוטנציאלי של הפרויקטים עומד על כ- 490 מגה-וואט; התמורה תשולם לפי אבני דרך בהתאם להתקדמות פיתוח הפרויקטים ומוערכת בסכום של עד כ- 49 מיליון אירו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

מורן שקד
03/08/2021


378 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 606.88 מיליון באנלייט אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אנלייט אנרגיה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

MTF מחקה ת"א - קלינטק

10.45%

136571.2

20084

מניות

PTF ת"א-קלינטק

10.45%

167885.2

24689

מניות

קסם KTF ת"א-קלינטק

10.45%

284790.8

41881

מניות

תכלית TTF ת"א-קלינטק

10.45%

1249289.2

183719

מניות

אינטראקטיב אנרגיה ירוקה ישראל - ארה"ב

6.52%

2380000

350000

מניות

קסם KTF ת"א -טכנולוגיה 

5.15%

7022686.4

1032748

מניות

הראל Htf ת"א טכנולוגיה

5.15%

7673806.8

1128501

מניות

MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה

5.15%

19594172.8

2881496

מניות

אלטשולר הקרן הירוקה

4.66%

9697194.4

1426058

מניות

אנליסט מניות

4.48%

8567184

1259880

מניות


צפריר יואלי סמנכ"ל פיתוח של החברה ציין
: "זוהי הרחבה נוספת של פורטפוליו הפרויקטים שלנו בספרד, הכולל כבר את חוות הרוח הגדולה בספרד המצויה בשלבי הקמה מתקדמים (Gecama), וכן ופורטפוליו נוסף בפיתוח בהיקף 800 מגה ואט. הפורטפוליו החדש, הנהנה מזכויות חיבור לרשת החשמל הארצית, יוסיף לאנלייט הספק סולארי משמעותי באזורי קרינה גבוהים ויגוון את מקורות הייצור שלנו באזור האיברי"

אנלייט אנרגיה מתחדשת הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישה בשלבים של פורטפוליו פרויקטי אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית בספרד, המצויים בשלבי פיתוח, בהספק פוטנציאלי מצרפי של כ- 490 מגה-וואט.

הפורטפוליו מורכב מעשרה פרויקטים המרוכזים בשני אזורים, Andalucía ו- Valencia, הנהנים מנתוני קרינה מהטובים בספרד, ומשלימים גיאוגרפית את פריסת הפרויקטים שמקימה ומפתחת החברה בספרד כיום באזור Castilla La Mancha. הפרויקטים מוחזקים באמצעות חברות פרויקט ייעודיות, המחזיקות בשלב זה במרבית הזכויות בקרקע להקמת הפרויקטים ובאישורי חיבור לרשת החשמל. 

המוכרת הינה חברה קשורה של קרן ההשקעות הפרטיתCerberus Capital Management L.P., כאשר פיתוח הפרויקטים מבוצע על ידי אחת מחברות הפיתוח הסולארי המובילות בספרד, Renovalia Energy Group SLU, במסגרת הסכם פיתוח הקיים עימה. 

התמורה תשולם לפי אבני דרך בהתאם להתקדמות פיתוח הפרויקטים, כשמרבית התמורה תשולם עם השלמת הפיתוח והשגת כל ההיתרים להקמת הפרויקטים. אבן הדרך הראשונה הינה בסכום שאינו מהותי לחברה והיא כוללת את הבטחת מרבית הזכויות בקרקע וזכויות החיבור לרשת. התמורה הממוצעת עם השלמת הפיתוח צפויה להגיע לסך של 85-100 אלף אירו למגה-וואט, בתלות בהתממשות פרמטרים שונים של הפרויקטים. 

עם השלמת הפיתוח של כל פרויקט, תועבר הבעלות בחברת הפרויקט הרלוונטית לידי החברה, כאשר עד לאותו מועד ירשמו לטובת החברה בטחונות ושעבודים על מניות חברות הפרויקט. על פי הסכמות הצדדים, המוכרת תמשיך לשאת בעלויות הפיתוח ובערבויות בגין החיבור לרשת עד השלמת הפיתוח, ולאחר מכן החברה תעמיד את ערבויות החיבור לרשת ותשיב למוכרת עלויות ספציפיות בלבד, כגון עלויות קרקע ועלויות חיבור, וזאת רק עבור הפרויקטים שישלימו פיתוח בהצלחה. בנוסף, ככל שפרויקט מסוים לא ישלים פיתוח, התמורה ששולמה בגינו תקוזז מהתמורה שתשולם בגין פרויקטים אחרים. 

יצוין כי ממשלת ספרד הגדילה  לאחרונה את יעדי הייצור מאנרגיות מתחדשות לכ- 74% מכלל צריכת האנרגיה עד לשנת 2030, כשמרביתם צפויים להגיע מאנרגיה סולארית, בהספק מוערך של כ- 37,000 מגה-וואט נוספים של אנרגיה סולארית. 

בשלב זה אין וודאות לגבי היקף התממשותם של הפרויקטים והשלמת הפיתוח עבורם כפופה, בין היתר, לקבלת אישורים סביבתיים, השלמת זכויות בקרקע וקבלת היתרי בניה. בכפוף לאמור לעיל, החברה מעריכה כי הפרויקטים אשר יתממשו מתוך הפורטפוליו יבשילו בהדרגה, באופן חלקי או מלא, על פני תקופה של כשנתיים.