הבורסה תחליף את מדד תל בונד-ריבית משתנה

למדד החדש אול בונד-ריבית משתנה

 

 
Image by Sergei Tokmakov from PixabayImage by Sergei Tokmakov from Pixabay
 

כלכלני הבורסה
FacebookTwitter Whatsapp
18/08/2021

הבורסה לניירות ערך הודיעה כי דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו האחרונה (17 באוגוסט, 2021) להפוך את מדד תל בונד-ריבית משתנה למדד אול בונד-ריבית משתנה וזאת החל מיום 22 באוגוסט, 2021. 

במדד תל בונד–ריבית משתנה נכללות כיום 6 סדרות אג"ח ולאחר פידיון של סדרה ב' של דלתא גליל, ייכללו במדד 5 סדרות אג"ח בלבד. סדרת אג"ח נוספת הנכללת במדד, צפויה להיפדות בעוד מספר חודשים. במאגר תל-בונד לא קיימות סדרות אג"ח תאגידיות נוספות העומדות בתנאי הסף להכללות במדד. 

על מנת לאפשר את תקינות המדד ושימושו כנכס מעקב, תורחב אוכלוסיית המדד כך שתכלול גם אג"ח ממשלתיות הנושאות ריבית משתנה וגם אג"ח מובנות. 

בחודש מאי השנה הושק מדד אול בונד-ריבית משתנה וזאת כחלק מסדרת מדדי האול בונד החדשים. מדד זה כולל איגרות חוב הנושאות ריבית משתנה, הן ממשלתיות והן תאגידיות. כל סדרות האג"ח הנכללות במדד תל בונד-ריבית משתנה נכללות גם במדד אול בונד-ריבית משתנה, למעט סדרה אחת. 

לאור זאת, הכללים החלים על מדד תל בונד-ריבית משתנה, יהיו בהתאם לכללים של מדדי אול בונד. שם מדד תל בונד-ריבית משתנה יוחלף לשם החדש: מדד אול בונד-ריבית משתנה.  במקביל, יבוטל מדד תל בונד-ריבית משתנה הקיים היום, שמתייתר לאור השינוי.