מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים - המשקיעים מגיבים בחיוב לדוחות

המניה עולה מעל 3.5% | רווח של מעל חצי מיליארד שקל | היקף נכסי בית ההשקעות לשיא כל הזמנים | איזה קרנות מחזיקות במניה?

 

 
רן עוז, מנכל מגדל ביטוח, קרדיט: פזית עוזרן עוז, מנכל מגדל ביטוח, קרדיט: פזית עוז
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
18/08/2021

https://www.funder.co.il/seco/1081165/s/#

201 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 173.54 מיליון במגדל ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדל ביטוח. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

אנליסט ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל

6.15%

87319.66

18698

מניות

אינטראקטיב ישראל אחזקות בעלי עניין 

4.07%

467000

100000

מניות

פורטה מניות ממוקדת 

3.76%

2790285.62

603566

מניות

אנליסט מניות ישראל

3.73%

4052626

867800

מניות

הראל מניות פיננסים ונדל"ן

3.12%

2335000

500000

מניות

פרופאונד מנייתית

3.09%

5468560.66

1170998

מניות

פרופאונד גמישה 

2.89%

946856.51

202753

מניות

הראל תיק אסטרטגיות

2.71%

1288920

276000

מניות

פסגות תיק מנייתי

2.66%

728520

156000

מניות

אנליסט גמישה

2.56%

5198130.3

1113090

מניות


ברבעון השני נרשם רווח כולל של 334 מיליון ש"ח ותשואה של 18.8% על ההון (במונחים שנתיים).

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: "סיימנו את המחצית הראשונה עם רווחיות גבוהה הנובעת הן מרווח חיתומי והן מרווח מהשקעות אשר הושגו כתוצאה מהמשך יישום מוצלח של תוכניות העבודה הרב שנתיות שלנו ואני מאמין כי המגמות החיוביות מהן נהנית החברה כיום ימשיכו ויתעצמו בעתיד".

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ד') על תוצאותיה לרבעון השני של שנת 2021.

במחצית הראשונה של שנת 2021 ("התקופה המדווחת") נרשם רווח כולל של כ-567 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך 60 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2021 חל שיפור ניכר ברווח לעומת המחצית המקבילה אשתקד בשל עלייה ניכרת ברווח ההשקעתי וכן בשל עלייה ברווח החיתומי.

ברבעון השני של שנת 2021 ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל בסך של כ-334 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ-503 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השני של שנת 2021 הושפע מעליות שערים בשווקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-481 מיליון ש"ח לפני מס (ללא אג"ח מיועדות) לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו היתה התאוששות בשוק ההון לאחר הירידות בשל משבר הקורונה ונרשמו הכנסות בסך של 678 מיליון ₪ (ללא אג"ח מיועדות). בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-282 מיליון ש"ח, זאת לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בתחומי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך, ביטוח כללי ושירותים פיננסיים. 

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-343 מיליארד ש"ח, נכון ל-30.06.2021, לעומת כ-283 מיליארד ש"ח ל-30.06.2020, עלייה של כ-21%. 

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.8 מיליארד ש"ח ברבעון המדווח, עלייה של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד שנבעה בעיקר בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח.

בתקופה המדווחת, נרשמה עלייה קלה בפרמיות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהתבטאה בעיקרה בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח וקוזזה ברובה בשל קיטון בפרמיות ביטוח כללי, בעיקר בביטוחי הרכב.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון השני לשנת 2021 ואמר:

"סיימנו את הרבעון השני של שנת 2021 עם רווח רבעוני של כ-334 מיליון ש"ח, המשקף תשואה על ההון של 18.8% (במונחים שנתיים) ובמחצית הראשונה של השנה רשמנו רווחיות גבוהה מאוד. 

ברבעון הנוכחי, כמו גם ברבעון הקודם, נמשכו ההתפתחויות החיוביות בפעילות החברה ובמקביל לשיפור בצד ההכנסות, המשכנו לבצע פעולות התייעלות אשר הביאו לחיסכון נוסף. בשנתיים האחרונות ביצענו שינוי אסטרטגי משמעותי שאת פירותיו התחלנו לקצור רק לאחרונה ואני מאמין כי המגמות החיוביות מהן נהנית החברה כיום ימשיכו ויתעצמו בעתיד. למגדל ביטוח בסיס לקוחות איתן ויציב, סל מוצרים מגוון וייחודי, תשתית טכנולוגית ודיגיטלית מובילה, כח אדם מקצועי ופוטנציאל צמיחה משמעותי. אנו ממשיכים להוביל את הענף בתחומי ההשקעות, הדיגיטל והחדשנות ונמשיך לבצע השקעות ופעולות נוספות במטרה לשמר מעמד זה". 

יו"ר מגדל ביטוח, אלוף (מיל.) יפתח רון טל, איחל בהצלחה למר רן עוז, מנכ"ל החברה, שהודיע על פרישתו מהתפקיד בעוד מספר חודשים, ואמר: "תודה למנכ"ל החברה, מר רן עוז, אשר מנווט את החברה, בתנאים מורכבים ובאחריות גדולה, להישגים מרשימים בעידן של תחרות הולכת וגוברת. 

מגדל איננה עוד חברת ביטוח. מגדל היא ובראש ובראשונה אות ומופת. מובילה ערכים של יושרה, שקיפות ורמת שירות גבוהה. זו זכות וגאווה אדירות עבורי, להוביל את ספינת הדגל של שוק הביטוח, אשר בזכות מקצועיות, יצירתיות ומסירות יוצאות דופן של עובדיה ומנהליה, נמצאת בצמרת חברות הביטוח במדינת ישראל".

ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך: 

ברבעון השני חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים חל גידול ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד שנבע בעיקרו מגידול בהכנסות מדמי ניהול בשל עלייה בנכסים המנוהלים וקיטון בהפחתת הוצאות רכישה נדחות בעקבות קיטון בביטולי פוליסות. בפנסיה חל גידול ברווח החיתומי שהושפע בעיקרו מעלייה בהכנסות מדמי ניהול בשל גידול בנכסים הממוצעים ובדמי הגמולים.

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-270 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-216 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל הושפע מעלייה ברווח ההשקעתי, אשר התבטאה בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים וקוזז בחלקו בשל קיטון במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים וברווח ההשקעתי בתיק הנוסטרו של מקפת. מנגד, השינוי של עקום הריבית בקיזוז השינוי בפקטור ההיוון K, הוביל לגידול בעתודות ולקיטון ברווח הכולל בביטוח חיים.

מכירות חדשות - במהלך הרבעון השני חל גידול ניכר במכירות הפנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו נרשמה ירידה משמעותית במכירות בשל משבר הקורונה. במכירות החדשות של מוצרי הסיכונים נרשמה עלייה קלה ובמכירות החדשות של ביטוחי המנהלים נרשמה יציבות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

פרמיות ודמי גמולים:

בביטוח חיים - ברבעון המדווח הסתכמו הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) בכ-1,894 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-664 מיליון ש"ח לעומת כ-337 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 97%. 

בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-1,924 מיליון ש"ח לעומת כ-1,744 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-10%. 

בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-464 מיליון ש"ח לעומת כ-421 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-10%. 

ניודים - ברבעון המדווח נמשכה המגמה של גידול ניכר בניוד השלילי נטו בענפי ביטוח חיים ופנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לעומת זאת בענף הגמל הצטמצם הניוד השלילי נטו לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח בריאות: 

ברבעון השני חלה ירידה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבעה בעיקרה מקיטון ברווח מביטוח סיעודי בשל גידול בתביעות. 

ברבעון השני נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-82 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-158 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח, חל קיטון ברווח ההשקעתי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשל ירידה בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות.

מכירות חדשות - ברבעון המדווח נרשמה עלייה במכירות החדשות של פוליסות הוצאות רפואיות ומחלות קשות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במכירות חדשות של פוליסות תאונות אישיות חל קיטון בעקבות עדכון שביצעה החברה באופן שיווק המוצר בהתאם לחוזר הממונה בנושא מוצר תאונות אישיות מחודש יוני 2020 והפסקת שיווק המוצר החל מחודש מאי 2021. 

פרמיות שהורווחו ברוטו - הסתכמו ברבעון השני של שנת 2021 בכ-425 מיליון ש"ח, לעומת 412 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-3%. 

ביטוח כללי: 

ברווח החיתומי חלה עליה ברבעון השני לעומת רבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה בענף רכב חובה בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות, בענף רכוש אחר בשל טיוב התיק והתפתחות חיובית בתביעות ובענפי החבויות, בעיקר בענפי צד ג' וחבות מעבידים, בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום קודמות וכן מצמצום בהפסד החיתומי בשנת החיתום השוטפת. מנגד, בענף רכב רכוש נרשם ברבעון המדווח הפסד חיתומי שהושפע בעיקרו מקיטון בפרמיה הממוצעת אשר הביא לרישום של פרמיה בחסר. 

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-70 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-138 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח חלה ירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ברווח ההשקעתי, הנובע מירידה בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות. הירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר בקיזוז השפעת עדכון הייחוס של חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים הלא סחירים מעבר לערכם בספרים, הביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות זאת בהשוואה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות ברבעון המקביל אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון השני בכ-398 מיליון ש"ח לעומת כ-480 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-17%. הירידה בפרמיות נבעה בעיקרה מהמשך הקיטון בפרמיה הממוצעת ובכמות הפוליסות בענף רכב רכוש וכן מקיטון בכמות הפוליסות בביטוח רכב חובה. בנוסף, חלה ירידה בפרמיות בענפי רכוש אחרים וחבויות הנובעת בעיקרה משינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים. 

השקעות: 

מגדל מובילה את השוק הישראלי בהשקעות בפינטק.

לפני כשנה, החליטה החברה לשים דגש משמעותי על תחום הפינטק והקימה קרן השקעות (פנימית) חדשה - Migdal’s Next Generation Finance. לקרן הוקצה סך של כ-5-6.5 מיליארד שקל במשך 3 שנים. 

בתוך חצי שנה בלבד של השקעות בתחום הפינטק, מגדל מובילה את היקף ההשקעות בתחום בישראל כאשר היקף הפעילות הכולל עד כה מסתכם בלמעלה מ-1.6 מיליארד שקל אשר הושקעו ב-9 חברות. 

לקרן פייפליין בשלבים מתקדמים של 1.3-1.6 מיליארד שקל להשקעה בחברות פינטק. 

מגדל שוקי הון: הרווח במחצית הראשונה של 2021 – גבוה מזה של שנת 2020 כולה
שיא כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהלים
 
בית ההשקעות של קבוצת מגדל ממשיך להציג תוצאות שיא, כשברקע הצמיחה המתמשכת בפעילויותיו. מגדל שוקי הון, בניהולו של שגיא שטיין, חתמה את המחצית הראשונה של השנה עם זינוק של כ-86% ברווח לפני מס, שהסתכם בכ-30 מיליון שקל (לעומת 16 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד). זאת, לצד עלייה של יותר מ-50% בהיקף הנכסים המנוהלים, שצמחו לשיא של כ-53 מיליארד שקל. במגדל שוקי הון צופים כי הרווח לפני מס בשנת 2021 כולה יסתכם בכ-60 מיליון שקל – פי 2 מזה של שנת 2020 (28 מיליון שקל) ופי 3 מהרווח בשנת 2019 (20 מיליון שקל).
 
את התוצאות הכספיות החזקות מייחסים במגדל לעלייה המתמשכת בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות ובחברת ניהול התיקים, שנשענת על ניהול השקעות איכותי ודירוגים גבוהים. עוד הם מציינים כי בהמשך לתוצאות המצוינות בשנת 2020, גם בחציון השני של שנת 2021 חל גידול משמעותי הן בנכסי חברת ניהול התיקים – ענף שמתאפיין בקיפאון מתמשך – והן בחברת קרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון. האחרונה אף חתמה את החציון עם גיוס ענק של כ-6.3 מיליארד שקל (פי 2.5 מהמגייס השני בגודלו) והובלת הגיוסים בענף 16 חודשים ברציפות. 
 
שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון: "בענף שמתאפיין בלא מעט מיזוגים ורכישות ולמרות אתגרי הקורונה, מגדל שוקי הון צומחת בעקביות בצורה אורגנית ושוברת מדי רבעון שיאים חדשים. התוצאות הכספיות ושיא כל הזמנים בשווי הנכסים המנוהלים משקפים היטב את ניהול ההשקעות האיכותי, הדירוגים הגבוהים וכוח האדם המקצועי שלנו. הם גם מבטאים מהלכים ארוכי טווח שמוכיחים את עצמם, ובראשם פריצת הדרך בישראל והפיכתנו למובילי השוק בתחום הקרנות המחקות, מדדי החדשנות וה-MTF. אני גאה בכך שהמהלכים האסטרטגיים, המיקוד בטכנולוגיה, הגיוון המוצרי ופתרונות ההשקעה הייחודיים שלנו ממשיכים לייצר ערך - גם לציבור המשקיעים וגם לשורת הרווח״.