איילון ביטוח - סיכום המחצית

המניה מגיבה באופן פושר למרות ביצועים חיוביים

 

 
אריק יוגב, מנכל איילון ביטוח, צילום: אייל גזיאלאריק יוגב, מנכל איילון ביטוח, צילום: אייל גזיאל
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
25/08/2021

הרווח הכולל של איילון חברה לביטוח במחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם לכדי כ- 70.5 מיליון ש"ח, המשקף תשואה על ההון של כ- 20.7%,  לעומת הפסד של כ-77.5 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד.  

סך הפרמיות ברוטו של איילון בתקופת הדוח הסתכמו לכדי כ-1.1 מיליארד ש"ח - בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת על אף טיוב משמעותי שביצעה החברה בתיקי ביטוח ענפי הרכב תוך הגדלת היקף הפרמיות בענפי הרכוש ובענפי החבויות.

בביטוח כללי הרווח של החברה למחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-28.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-122% לעומת רווח של כ- 12.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתחום החיסכון ארוך הטווח החברה מציגה רווח של כ 54.4 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-40.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתחום הבריאות מציגה רווח של כ 1.9 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ 32.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עם גידול של כ-13.8% בהיקף הפרמיה לכדי כ- 286.7 מיליון ש"ח לעומת פרמיה של כ- 271 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

מנכ"ל איילון אריק יוגב מציין כי "גם במחצית השנייה של 2021 אנחנו ממשיכים לשפר את הביצועים הן בתוצאות החיתומיות והן במדדים התפעוליים ומטבע הדברים, גם התוצאות הכספיות שלנו הושפעו לטובה מהתשואות בשוק ההון במהלך התקופה. מאידך, האינפלציה ועקום הריבית קיזזו את השיפור במרווח הפיננסי בעיקר ברבעון השני של השנה שבו הסתכם הרווח בסך של כ 9 מיליון ש"ח. איילון ממשיכה להשקיע בטכנולוגיה ובקידום הטרנספורמציה הדיגיטלית  - במוצרים, בשירות ובתפעול. כתמיד, גם במחצית השנה שחלפה, התמידו עובדי איילון בנוסף לעבודתם המקצועית המסורה, גם בלקיחת אחריות חברתית וסיוע לאלה מאיתנו שפחות שפר עליהם גורלם".

בחודש שעבר חיזקה איילון את ההון המשני המורכב שלה – לאור דרישות הסולבנסי וגייסה סך של 115 מיליון ש"ח בריבית שקלית של 3.2%. במכרז להנפקת אג"ח סחיר סדרה ב' נרשמו ביקושים של יותר מ-200 מיליון ש"ח. איילון חברה לביטוח מדורגת A2  ע"י מדרוג והאג"ח מדורגות BBB+

לגרף איילון לחצו כאן

15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 9.13 מיליון באיילון
קרנות נאמנות שמחזיקות את איילון

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

סוג

פסגות יתר

1.09%

886418

33100

מניות

FOREST מניות

1.01%

420446

15700

מניות

פסגות מניות והזדמנויות אג"ח

0.73%

60891.1

2290

מניות

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.73%

244983.44

9148

מניות

אנליסט ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל

0.61%

8649.94

323

מניות

עיטם (!) FOREST

0.44%

3439462.52

128434

מניות

פסגות Long Run 

0.42%

68503.24

2558

מניות

אילים 50/50

0.3%

31279.04

1168

מניות

פסגות מניות BuySide ישראל

0.21%

36581.48

1366

מניות

20\80 FOREST 

0.2%

1371618.04

51218

מניות

FOREST 10/90

0.13%

755008.54

28193

מניות

אג"ח (!) FOREST

0.13%

1321164.52

49334

מניות

פסגות ישראל 20/80

0.12%

345462

12900

מניות

פסגות ת"א 125 מנוהלת

0.07%

141960.78

5301

מניות

מור יתר 

0%

1874.6

70

מניות