לשכת סוכני הביטוח ביטלה את הכנס השנתי באילת, לא בלי התנגדות

הלשכה הודיעה שההחלטה התקבלה על רקע העלייה בתחלואת הקורונה; להחלטה היו מספר מתנגדים והיא התקבלה ברוב לא גדול; גורמים בלשכה ינסו להפיק את הכנס באמצעות גורם חיצוני בתחום הביטוח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

קרן מרדכי
06/09/2021

הועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח קיים היום דיון מיוחד בקיום הכנס הארצי השנתי אילת והחליט כי השנה לא ניתן לקיים אותו במתכונתו הרגילה. הכנס היה אמור להתקיים בסוף אוקטובר הקרוב ככנס פרונטאלי שבו אוחדו כנס האלמנטר הארצי וכנס חיים ופנסיה הארצי, ששניהם נדחו עקב הקורונה.

בוועד המנהל ציינו כי עקב העלייה בתחלואת קורונה ומתוך רצון לשמור על בריאותם של סוכני הביטוח יש לבטל את הכנס בו  צפויים היו להשתתף אלפי סוכני ביטוח מרחבי הארץ. עוד נמסר, כי הועד המנהל בוחן דרכים אחרות לקיום הכנס ויעדכן בהמשך. הדיון בוועד המנהל היה סוער כשבעד ההצעה לביטול הכנס הצביעו 7 מחברי הוועד, 4 התנגדו ושניים נמנעו. יש לציין, כי הכנס הארצי באילת מהווה אחד אחד ממקורות ההכנסה הגדולים של הלשכה.

ההחלטה התקבלה אמנם על רקע הגל הרביעי של הקורונה, אבל נודע כי הדיון שלא מן המניין התקיים היום בעקבות פניה של יו"ר ועדת הביקורת בלשכה אריק לבנוני, לבית הדין של הלשכה לפני מספר ימים. הרקע לפניה היה נוהלי – שלא ניתן אישור של ועדת המכרזים ולא קוימו נהלי מכרז  לסגירת הסכמים עם בתי מלון וספקים אחרים. גם לא אושר תקציב לכנס. בעקבות פנייתו, הורה ביה"ד של הלשכה שלא לפעול לקיום הכנס עד שהיועמ"ש שלה ו/או יו"ר ועדת הביקורת שלה, יספקו אישור שהכול תקין.

האירוע יתקיים שלא על ידי הלשכה?

בעקבות ההחלטה, לה התנגדו כאמור כמה מבכירי הלשכה, נודע כי תיבחן האפשרות לקיים את הכנס בכל זאת באמצעות גוף ביטוח חיצוני ללשכה. "אנחנו בטוחים שיגיעו אלפי משתתפים גם אם הכנס לא יהיה בחסות לשכת סוכני הביטוח; הסוכנים צמאים לכנס השנתי באילת," אמר גורם בכיר ל"פאנדר".

אותם גורמים מציינים כי אמנם אותו גוף חיצוני יצטרך גם לקחת על עצמו את ביטוח האירוע ואחריות על בריאות והתנהלות המשתתפים, אך הדבר אפשרי.