אהרון פוגל מתפטר מתפקידו כיו"ר איילון אחזקות

על מנת לאפשר לבעלים הקיימים והרוכשים הצפויים (חברת ווישור גלובלטק) לבחור בחברי דירקטוריון מטעמם

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay

מורן שקד
09/09/2021

אהרון פוגל, המשמש כיו"ר איילון אחזקות בשנתיים האחרונות, הודיע כי החליט לסיים את כהונתו בתפקידיו כדירקטור בחברה ובחברה הבת, איילון חברה לביטוח בע"מ. במסגרת הודעתו נימק פוגל את החלטתו: "על מנת לאפשר לבעלים הקיימים והרוכשים הצפויים (חברת ווישור גלובלטק) לבחור בחברי דירקטוריון מטעמם". מאיילון נמסר, כי על מועד סיום הכהונה כאמור יסוכם בימים הקרובים.

ווישור חתמה על הסכם לרכישת השליטה באיילון (68%) תמורת כ-473 מיליון ₪. מועד השלמת העסקה הוא 01/05/2022.

ב-11 ביולי, בהתאם להסכם, העבירה ווישור גלובלטק מקדמה בסך 16 מיליון ₪ במסגרת העסקה לרכישת השליטה באיילון אחזקות. ווישור בוחנת מספר הצעות של משקיעים, הן בשותפות בשליטה והן במימון; חלק מהמשקיעים הם משקיעים אסטרטגיים מחו"ל.

במסגרת העסקה הוצבו מספר אבני הדרך למימושה. להלן הסטטוס שלהן:

חתימה על ההסכם – בוצע.

אישור ההסכם בדירקטוריון ווישור גלובלטק  - בוצע.

תשלום מקדמה בסך 16 מיליון ש"ח על חשבון התמורה- שולם.

אישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב לעסקה - אושר.

פניה לממונה על התחרות - הוגשה פניה, ממתינים לאישור.

הגשת היתר שליטה לרשות שוק ההון - עד 24 באוקטובר 2021.

השלמת העסקה עד ה-01/05/2022 בהתאם להשלמת כל האישורים.