אלמור רוכשת 27% מדוארל אנרגיה פולין

תשמש לראשונה כיזם של פרויקטים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image: DreamstimeImage: Dreamstime

מורן שקד
13/09/2021

אלמור תרכוש 27% מחברת דוראל אנרגיה פולין, העוסקת בייזום פרויקטי אנרגיה מתחדשת בפולין בהיקף של כ-400 מגה-וואט; בתמורה תקצה אלמור לקבוצת דוראל 4.99% ממניות החברה.

אלמור, דוראל ושותף מקומי יקימו יחדיו חברת EPC, שתקבל עדיפות בביצוע שירותי הקמה, תפעול ואחזקה לפרויקטי דוראל אנרגיה פולין, בהיקף נוכחי צפוי של 1 מיליארד שקל, וכמו כן תיתן שירותי EPC ליזמים אחרים בפולין.

מאיר סרוסי, מנכ"ל אלמור: "אלמור מבצעת צעד טבעי ליזמות בתחום האנרגיות המתחדשות, וכבוד גדול הוא לנו לשתף פעולה עם קבוצת דוראל, מהחברות המובילות בתחום".

אלמור חשמל, שבשליטת רפק תקשרת ותשתיות והמייסדים חיים גרשון ומאיר סרוסי, נכנסת לראשונה לתחום ייזום פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בחו"ל. אלמור חתמה עם קבוצת דוראל על הסכם לפעילות משותפת בפולין, במסגרתו תרכוש אלמור 27% (בדילול מלא) מהון המניות של Doral Energy Poland, חברה בשליטתה של קבוצת דוראל, העוסקת בייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בפולין.

הרכישה נעשית כחלק מהתוכנית האסטרטגית של אלמור להעמקת פעילותה בתחום האנרגיות המתחדשות ולהתרחב גם לפעילות ייזום מעבר לים, במקביל לפעילות ההקמה (EPC) שבה היא מתמחה היום. תמורת המניות ב-Doral Energy Poland תקצה אלמור לקבוצת דוראל 4.99% מהון המניות המונפק של אלמור. 

Doral Energy Poland עוסקת בפיתוח, הקמה, מימון, תפעול, תחזוקה של מתקני אנרגיה מתחדשת, ומכירה של חשמל המיוצר במתקנים אלו. החברה נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מתקני אנרגיה מתחדשת בהספק של כ-400 מגה-וואטים, מתוכם 20 מגה-וואט כבר זכו במכרז תעריפי של משרד האנרגיה הפולני ויוקמו כבר בחודשים הקרובים. בכוונת הצדדים להמשיך את פעילותה של החברה הנרכשת בפולין, תוך הגדלת חלקה בשוק האנרגיה המתחדשת בפולין, וכן לבחון הרחבה של הפעילות גם למדינות נוספות.

במקביל לרכישת המניות הוסכם כי אלמור ו- Doral Energy Poland יקימו תאגיד משותף (EPC) להקמה, תפעול ואחזקה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת בפולין. לתאגיד ההקמה תינתן עדיפות (right of first offer) בהקמת ובתפעול פרויקטים אותם יוזמת Doral Energy Poland, וזאת בתנאי השוק המקובלים. לעת הזו, מעריכה אלמור את היקף העבודות שמקורן ביזמות הקיימת בכ-1 מיליארד שקל. כמו כן, יפעל תאגיד ההקמה להעניק שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה לצדדים שלישיים בפולין.

השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקיימותם של מספר תנאים מתלים עד למועד ההשלמה, כמקובל, כפי שמפורט בדיווח המיידי לבורסה.

קבוצת אלמור היא מובילת שוק בתחום ההקמה והתפעול של מתקני אנרגיות מתחדשות בישראל. העסקה עם דוראל תאפשר לחברה להעמיק את פעילותה בתחום האנרגיות המתחדשות – לראשונה, כיזם של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, ולא רק כקבלן EPC. באלמור ממשיכים לראות בתחום האנרגיות המתחדשות, שמתאפיין בתנופה אדירה ברחבי העולם, כמנוע צמיחה מרכזי לשנים הבאות. החברה פועלת להמשיך ולמנף את יכולותיה לשם חדירה לשווקים חדשים ולשילוב טכנולוגיות קיימות ועתידיות בפרויקטים השונים.

לגרף אלמור לחצו כאן

41 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 18.7 מיליון באלמור חשמל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלמור חשמל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אילים נבחרת מניות

2.28%

570090.14

אי.בי.אי. יתר

2.1%

1976558.62

מגדל מניות יתר

1.9%

239890.76

רוטשילד ישראל

1.14%

181080

FOREST מניות

1.12%

512778.32

דולפין יתר

1.09%

81435.7

אילים תיק אג"ח + 30%

0.81%

86767.5

אזימוט השקעות

0.8%

251500

אזימוט מניות דיבידנד

0.77%

202195.94

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

0.55%

466532.5