המדד שזינק 3.7%+ בשבועיים החולפים ומשך את ת"א 35 לזינוק של 2.6%+

סקירה דו-שבועית של המסחר: 5 -14 בספטמבר 2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Sergei Tokmakov from PixabayImage by Sergei Tokmakov from Pixabay

כלכלני הבורסה
15/09/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו היום התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים. מדד הבנקים 5 זינק 3.7%+ ומשך את מדד ת"א 35 מעלה.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

חברת טכנולוגיה חדשה - איירובוטיקס, המצטרפות ל-86 חברות חדשות השנה בשוק המניות, ביצעה השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO) וגייסה כ-21 מיליון שקל.

מניות חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט - חולקו כדיבידנד בעין לבעלי מניות "מנורה מבטחים" ויחלו להיסחר בשבוע הבא.

שותפות הנפט גבעות עולם גייסה כ- 8.3 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

בשוק איגרות החוב:

בשבועיים האחרונים גויסו כ-2.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של איגרות חוב לציבור, בראשן או.פי.סי אנרגיה (כ-851 מיליון שקל) ורבוע כחול נדל"ן (כ-520 מיליון שקל).

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה בשבועיים האחרונים ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-20.9%.

מדד ת"א–90

עלה בשבועיים האחרונים ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-16.4%.

מדד ת"א–125

עלה בשבועיים האחרונים ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-18.8%.

מדד ת"א–SME60

עלה בשבועיים האחרונים ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-16.3%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד בשבועיים האחרונים ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-1.2%.

מדד תל בונד-60

עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-6.1%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.

גיוסים

חברות חדשות:

חברת טכנולוגיה חדשה - איירובוטיקס
, המצטרפות ל-86 חברות חדשות השנה בשוק המניות, ביצעה השבוע הנפקה ראשונית בשוק המניות (IPO). החברה העוסקת בהנגשת וניתוח מידע אוטומטי באמצעות רחפנים, גייסה כ-21 מיליון שקל בהצעה אחידה לציבור לפי שווי חברה של כ-117 מיליון שקל, לאחר ההנפקה.

מניות חברת טראלייט - חולקו כדיבידנד בעין לבעלי מניות "מנורה מבטחים". החברה עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטי אנרגיה סולארית ומשקיעה בחברות קלינטק, ויחלו להיסחר בשבוע הבא לפי שווי שוק של כ-883 מיליון שקל.

חברות קיימות:

שותפות הנפט גבעות עולם גייסה כ- 8.3 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

בשבועיים האחרונים גויסו כ-2.3 מיליארד שקל בחמש הנפקות של אג"ח תאגידיות לציבור:

כ-851 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה או.פי.סי, בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ 5.7 שנים, ריבית 2.5%, דירוג -A ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-45 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-520 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב רבוע כחול נדל"ן, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 3.0 שנים, תשואה לפדיון (0.1%-), דירוג +A ע"י "מעלות" ו- A1 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה רביעית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבשתי ההנפקות הקודמות ובהקצאה פרטית גייסה כ-930
מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,300 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-405 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב ביג מרכזי קניות, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 6.9 שנים, תשואה לפדיון 0.4%, דירוג Aa3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-575 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-990 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-381 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב איירפורט סיטי, בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד, מח"מ 7.3 שנים, תשואה לפדיון 0.2%, דירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, בהנפקה הקודמת גייסה כ-233 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-970 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-162 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי חוץ בנקאי האחים נאוי, בהנפקת ראשונה מזה 3.5 שנים של אג"ח שקלי, מח"מ 1.2 שנים, ריבית 1.35% ,דירוג -A ע"י "מעלות". לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנתיים הקרובות.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.5 מיליארד שקל.