המדד המשולב לחודש אוגוסט עלה ב-0.28% בדומה למגמה ארוכת הטווח שלו

 

 
Image by Mediamodifier from Pixabay Image by Mediamodifier from Pixabay
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
06/10/2021

המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש אוגוסט 2021 ב-0.28%, בדומה למגמה ארוכת הטווח של המדד. המדד הושפע לטובה מעליות במדד הייצור התעשייתי (יולי), יבוא מוצרי הצריכה (אוגוסט), יבוא התשומות לייצור (אוגוסט), יצוא השירותים (יוני) ומשרות השכיר (יולי). בנוסף, עלייה זו באה גם לידי ביטוי בשיעור המשרות הפנויות באוגוסט אשר נותר ברמת שיא המשקפת את המשך הרצון של המעסיקים (פרט לאלה בתחום תיירות החוץ) להרחיב את הפעילות לאחר פתיחת המשק. לעומת זאת, מדד הפדיון בשירותים (יולי), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (יולי) ויצוא הסחורות (אוגוסט) ירדו והשפיעו שלילית על המדד. 

באוגוסט 2021 הלמ"ס עדכנה את נתוני החשבונות הלאומיים אחורנית החל מ-1995. העדכון השפיע על התפתחות התוצר וחלק מרכיביו לאורך השנים ובין השאר העלה את קצב הצמיחה השנתי ארוך הטווח של התוצר הריאלי מ-3.8% ל-4.2% (לשנים 2005—2019). התפתחות זו, יחד עם שינויים נוספים העלו את נתוני המדד לחודשים מרץ-אוגוסט (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

לנוכח ייחודו של המשבר והקשיים במדידה המתלווים אליו, אין להסיק מהשינויים במדד לגבי העוצמה המדויקת של השינויים בפעילות, ובפרט לא לגבי העוצמה היחסית בין החודשים השונים. 

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/ind.aspx