קורונה? זינוק משמעותי ביבוא כלי רכב

על פי נתוני רשות המסים

 

 
Image by Andi Graf from Pixabay Image by Andi Graf from Pixabay
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
11/10/2021

יבוא כלי רכב

בחודש ספטמבר 2021 נרשם יבוא בהיקף של 12,866 כלי רכב (פרטיים) לעומת 23,574 בספטמבר 2020, ירידה של 45.4%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 560 כלי רכב לעומת 647 בספטמבר 2020, ירידה של 13.4%. הירידה ביבוא רכב נוסעים נובעת ממיעוט ימי עבודה בספטמבר 2021 עקב חגי תשרי.

בחודשים ינואר-ספטמבר 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-188,307 לעומת 144,122 בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של 30.7%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה באחוז משמעותי אף יותר בשיעור של 60.5% והגיע להיקף של – 8,613.

נתוני המגמה מצביעים על התייצבות ביבוא כלי רכב נוסעים בחודשים יוני – ספטמבר 2021 לאחר עלייה שהחלה ביולי 2020.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש ספטמבר 2021, בהשוואה לספטמבר 2020, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. במקררים ומייבשי כביסה חלה ירידה של 22.4% ו- 20.9% בהתאמה. ביבוא מכונות כביסה ומדיחי כלים, לעומת זאת, נרשמה עלייה של 4.2% ו- 96.1% בהתאמה.

במצטבר בחודשים ינואר-ספטמבר 2021 עלה יבוא של מקררים ומדיחי כלים ב- 25.1% ו- 22.2% בהתאמה. יבוא של מכונות כביסה ומייבשי כביסה, לעומת זאת, ירד ב- 3.4 ו- 5.0% לעומת ינואר – ספטמבר 2020.

ביבוא טלוויזיות נרשמה ירידה של 60.8% בספטמבר 2021 לעומת ספטמבר 2020. במצטבר מתחילת השנה נמצא יבוא טלוויזיות בירידה של 13.3%.

בספטמבר 2021 נרשמה ירידה ביבוא סיגריות בשיעור של 9.9%, לעומת ספטמבר 2020. ההכנסות ממס קניה יבוא סיגריות ירדו בשיעור דומה. עם זאת, במצטבר מתחילת השנה נרשמה עלייה של5.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, ירד בספטמבר 2021 ב- 1.2% לעומת ספטמבר 2020. במצטבר מתחילת השנה עלה יבוא טבק אחר ב- 17.4% והכנסות ממס קניה יבוא טבק אחר עלו בשיעור מתון יותר של 5.2%.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש ספטמבר 2021 הסתכם ב – 6.1 מיליארד $, עלייה של 18.6% לעומת ערך היבוא בספטמבר 2020. הגידול, למרות מיעוט ימי עבודה בספטמבר 2021, נובע בעיקר מיבוא נמוך בספטמבר 2020 בעקבות הסגר השני שהוטל החל מה- 18.9.2020 וצמצום הפעילות במשק כתוצאה מכך.

נתוני מגמה מצביעים על התייצבות בערך יבוא החל מיולי 2020.

מנתוני אוגוסט 2021 עולה כי נמשכת העלייה בכמויות שיווק בנזין בשיעור של 11.7%. שיווק של סולר, לעומת זאת, נמצא בירידה לעומת אוגוסט 2020 בשיעור של 10.8.