רפורמת שירות מידע פיננסי

התייחסות עו"ד נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות במסגרת הדיון שהתקיים בועדת הכלכלה בכנסת בנושא רפורמת שירות מידע פיננסי

 

 
נמרוד ספיר, צילום: רז רוגובסקינמרוד ספיר, צילום: רז רוגובסקי
 

נמרוד ספיר
FacebookTwitter Whatsapp
12/10/2021

"איגוד בתי ההשקעות פועל לעידוד התחרות במערכת הפיננסית והסרת חסמים רגולטוריים המונעים תחרות מלאה מצד כלל השחקנים בשוק. במסגרת זו אנו מברכים על החוק החשוב אשר עשוי להביא תועלת רבה לצרכנים, לחוסכים ולהביא להגברת התחרות במגזר הפיננסי. שילוב בתי ההשקעות במהלך להנגשת המידע הפיננסי של הציבור עשוי להביא לשיפור דרמטי בשירות ובייעוץ הניתן ללקוח בקשר לכל פעילותו הפיננסית. כניסת בתי ההשקעות לתחום תביא להפחתה בדמי הניהול ושיפור השירות, כפי שחוללו בתחומים אחרים אליהם נכנסו בתי ההשקעות כמו תחום הפנסיה (ברפורמת הקרנות הנבחרות), תחום האשראי החוץ בנקאי, הברוקראז' ועוד. 

יחד עם זאת יודגש כי קיימת חשיבות רבה לכך שהחוק יאפשר לבתי ההשקעות להעניק שירותי מידע פיננסי באמצעות הסרת חסמים רגולטוריים שונים. זאת לצד, שינוי חלק מההוראות הקיימות בהצעת החוק אשר עלולות למנוע כניסה של בתי ההשקעות לייעוץ בתחומים חדשים בהם הם אינם פועלים כיום.  כך לדוגמא, חשוב שתהליך קבלת אישור המאסדר במסגרת החוק יהיה קל ופשוט ככל הניתן בהינתן העובדה כי, כבר כיום הפעילויות השונות של בתי ההשקעות מפוקחות באופן שוטף והדוק על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והרשות לניירות ערך בהתאמה לסוג הפעילות. חשוב שתהליך האישור יהיה פשוט וקצר – מסלול ירוק. 

כמו כן,  חשוב כי תהליך העברת המידע מהחברות המנהלות כ"מקור מידע" לפי החוק, לכל דורש חיצוני – יתבצע בכפוף ללוחות הזמנים שהכתיבו רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והרשות לניירות ערך ביחס לרפורמה החשובה לשילוב טכנולוגיית ה-API בממשקי העברת המידע בתחום החיסכון הפנסיוני, ובאופן שאף ישתלב עם פעילות המסלקה הפנסיונית והרגולציה הקיימת ביחס לפעילותה".