אודיוקודס - תוצאות רבעון 2021-3 - נתונים חזקים | המניה לא מתרשמת

המניה נסחרת גם בארה"ב שם היא פתחה גבוה, אבל כעת יורדת כמעט 2%

 

 
Image by Sergei Tokmakov Terms.Law from Pixabay Image by Sergei Tokmakov Terms.Law from Pixabay
 

אדם כהן
FacebookTwitter Whatsapp
26/10/2021

תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021: 

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-63.4 מיליון דולר, גידול של 12.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 

ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-24.8 מיליון דולר, גידול של 26.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; 

תוצאות על בסיס GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-69.6%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-15.8%; 

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-8.3 מיליון דולר או 24 סנט למניה בדילול מלא;

תוצאות על בסיס Non-GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-69.9%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-21.4%;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-12.9 מיליון דולר או 38 סנט למניה בדילול מלא;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 13.0 מיליון דולר ברבעון;

במהלך הרבעון רכשה אודיוקודס 424,307 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 13.8 מיליון דולר.

אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2021.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו ב-63.4 מיליון דולר, לעומת 60.6 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2021 ו-56.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2021 ב-8.3 מיליון דולר או 24 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 7.0 מיליון דולר או 20 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2020. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי ב- 12.9 מיליון דולר, או 38 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 13.3 מיליון דולר או 38 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2020. 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (4) הוצאות שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 13.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. נכון ליום 30 בספטמבר 2021, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 184.9 מיליון דולר, לעומת 186.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלומי דיבידנד בשנת 2021 והתקזזה, בחלקה, ממזומן מפעילות שוטפת.

"אנו שמחים לדווח על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השלישי של 2021", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס.

"ברבעון השלישי של 2021 ראינו המשך מומנטום עסקי בפעילויות במגזר התקשורת לארגונים הקשורות לשוקי ה-UCaas וה-Contact Center. עם תרומה של קרוב ל-85% מהכנסות הרבעון השלישי שלנו, תוך הצגת צמיחה של מעל 20% ברמה שנתית, עסקי האנטרפרייז סיפקו בסיס איתן לצמיחה מתמשכת. בליבת צמיחה זו נמצאים עסקי ה-UCaaS שצמחו בכ-18% ברמה שנתית ועסקי ה- contact centerאשר צמחו ביותר מ-20% ברמה שנתית".

"חווינו גידול מתמשך בפעילות השירותים שלנו, שהתרחבה מעל 25% ברמה שנתית ואשר הופכת לפעילות מפתח בהמשך ההתרחבות העסקית שלנו. הצמיחה במגזר השירותים נשענת על התפתחות המגמה של מעבר של עסקים לכיוון תקשורת בענן והתמקדות במאמצים שלנו להפוך להיות ספקית מובילה של Teams Voice כשירות.

"אנו ממשיכים ליהנות מהצלחה בהרחבת פעילויות הבינה המלאכותית הקולית Voice.ai, כאשר היקף החוזים שנחתמו בתחום צמח ביותר מ-100% ברמה שנתית ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2021. כעת אנו חוזים כי ההזמנות ל-Voice.ai ב-2021 יגיעו לרמה של 5 מיליון דולר לשנה כולה. אנו ממשיכים להשקיע רבות במנוע צמיחה זה ומאמינים כי הוא אמור להתפתח לתחום עסקי משמעותי לחברה בשנים הקרובות. כחלק מפעילויות AudioCodes Live, פתרונות Voice-ai מספקים הכנסות חוזרות אשר גדלות באופן עקבי, ועובדה זו מגבירה את האמון שלנו ביכולת להמשיך ולהרחיב את עסקינו ולספק בסיס חזק לצמיחה הצפויה שלנו בשנים הקרובות", סיכם אדלרסברג.

רכישה עצמית של מניות

ביולי 2021 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 35 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 03 בינואר 2022. 

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2021, רכשה אודיוקודס 424,307 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 13.8 מיליון דולר. 

חלוקת דיבידנד

ב-27 ביולי 2021, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 17 סנט למניה. הדיבידנד, בסכום כולל של 5.6 מיליון דולר, שולם ב-26 באוגוסט 2021 לכל מחזיקי המניות של החברה נכון ל-11 באוגוסט 2021.

בהתאם לדיני המס בישראל, שיעור המס החל על הדיבידנד הינו  25% מסכום הדיבידנד שישולם למחזיקי מניות החברה הרשומים, בכפוף לפטורים החלים בחוק. במידה ומקבל הדיבידנד החזיק בעת חלוקת הדיבידנד או בתקופה של 12 חודשים שקדמו למועד החלוקה, 10% ומעלה מהון המניות של החברה, שיעור המס היחול הינו 30%.

לגרף אודיוקודס לחצו כאן

144 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 114.71 מיליון באודיוקודס
קרנות נאמנות שמחזיקות את אודיוקודס. לרשימה המלאה