תחזית: קרנות הנאמנות גייסו כ 3.5 מיליארד שקלים באוקטובר

סיכום חודש אוקטובר 2021 בבורסה: קרנות הסל גייסו באוקטובר כ 1.1 מיליארד שקלים ; בשוק קרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות באג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-2.4 מיליארד שקל נטו באוקטובר. שווי השוק של קרנות הסל בסוף אוקטובר 2021 היה גבוה בכ-2.7 מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות הסל בסוף החודש הקודם. מרבית העלייה מקורה בעליות שערים

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

נורית דרור – יחידת המחקר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/10/2021

המסחר בבורסה בת"א באוקטובר 2021 הושפע לחיוב מסימני דעיכת הגל הרביעי של הקורונה בארץ,  ומדדי המניות הגיעו לשיא. 

המסחר בשוק המניות בתל-אביב בחודש אוקטובר הסתכם בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, כאשר מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו החודש בכ-3% ובכ-5%, והגיעו לשיא, ומדד ת"א-SME60 עלה החודש בכ-4%. מדדים אלה גבוהים בכ-23% מהרמה בה היו בתחילת השנה. יצוין כי מגמה דומה אפיינה את המסחר בבורסות מובילות בחו"ל שרשמו עלייה בשיעור של כ-5% בממוצע. 

יצוין כי לאור עליות השערים בשוקי המניות מתחילת השנה, כל מניות מדד ת"א-125 הינן בשווי שוק גבוה ממיליארד שקל. 

עליות שערים אפיינו החודש את כל המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-נפט וגז ות"א בנקים-5 שעלו בכ-11% ובכ-9% בהתאמה, והם ממשיכים להוביל עם  עלייה של כ-54% מתחילת השנה. יצוין כי עליית מדד ת"א נפט וגז מושפעת מעלייה במחירי הנפט בכ-8% באוקטובר ובכ-62% מתחילת השנה.. 

מחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל באוקטובר גבוה בכ-5% מהמחזור בחודש הקודם. ב-7 באוקטובר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-3 מיליארד שקל בבורסה – כ-1.2 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

הגיוסים בשוק המניות בתל אביב  צפויים להסתכם החודש בכ-1.2 מיליארד שקל. מתוכם, כ-575 מיליון שקל גויסו בארבע הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות של זכויות.

בין המנפיקות החודש חברת הייטק חדשה - פיימנט, כך שמתחילת השנה הצטרפו 89 חברות חדשות לשוק המניות, בהן 51 חברות הייטק ו-8 שותפויות מו"פ.

פיימנט, חברת פינטק שפיתחה טכנולוגיה לתחומי התשלומים והאשראי הצרכני , גייסה כ-21 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building ), לפי שווי חברה של כ-81 מיליון שקל לאחר ההנפקה. 

בקרב המנפיקות בשוק המשני בלטו החודש: חברת האנרגיה או.פי.סי שגייסה כ-329 מיליון שקל בהנפקה של זכויות; קבוצת דלק שגייסה כ-76 מיליון שקל בהנפקת מניות שלישית השנה, ומניות חברת הביטוח ליברה בשווי כ-74 מיליון שקל שנמכרו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין כארבעה חודשים לאחר שהחברה ביצעה הנפקה ראשונית (IPO).

כ-655 מיליון שקל מסך הגיוסים בשוק המניות החודש בוצעו בשש הקצאות פרטיות. מתוכם, כ-555 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י בהקצאה של כ-23% ממניות החברה למשקיעים מסווגים.

בשוק איגרות החוב נרשמה באוקטובר מגמה מעורבת במדדים המובילים – עלייה במדדי איגרות החוב הצמודות וירידה במדדי איגרות החוב השקליות.

עליות שערים של כ-1.4%-1.9% בממוצע אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות צמודות המדד. לעלייה באיגרות חוב אלה תרמה העלייה בשיעור האינפלציה כפי שעולה מנתוני הלמ"ס  - מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בספטמבר 2021, ובסיכום מתחילת השנה עלה ב-2.5%. 
עפ"י תחזית של בנק ישראל מעודכנת לאוקטובר 2021, שיעור האינפלציה הצפוי במשק יגיע לכ-2.5% בשנת 2021, השיעור הגבוה ביותר מזה כעשור.

יצוין כי מדד תל בונד צמודות-נדל"ן שזינק החודש בכ-1.5% מוביל עם עלייה של כ-9% מתחילת השנה.

באפיק השקלי, איגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה ירדו החודש בכ-0.4%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלה מכ-1.2% בסוף ספטמבר לכ-1.5% בסוף אוקטובר 2021, זאת בדומה לאג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שהתשואה לפדיון שלהן עלתה מכ-1.4% לכ-1.6%. 

איגרות החוב הקונצרניות שקליות הכלולות במדד תל בונד שקלי-50 ירדו אף הן בכ-0.6%, בעוד אלה הכלולות במדד תל בונד-גלובל נותרו החודש כמעט ללא שינוי.

איגרות החוב הקונצרניות צמודות המט"ח ירדו החודש בכ-0.2%,  לאחר עלייה של כ-8.5% מתחילת השנה. יצוין כי באוקטובר נחלש שער הדולר ביותר מכ-2% ביחס לשקל ובסיכום מתחילת השנה נחלש הדולר בכ-2% ביחס לשקל, חרף ציפיות להתחזקות הדולר ביחס לשקל כתוצאה מתוכנית רכישות הדולרים עליה הודיע בנק ישראל בתחילת השנה וכמעט הושלמה. 

ביוזמה משותפת של החשב הכללי במשרד האוצר והבורסה לניירות ערך בתל-אביב - לראשונה איגרות חוב ממשלתיות שהונפקו בחו"ל יוכלו להירשם למסחר במקביל גם בבורסה בתל אביב. שש סדרות ראשונות, 3 סדרות ממשלתיות דולריות ושלוש סדרות ממשלתיות הנקובות ביורו, בהיקף כולל של כ- 40 מיליארד שקל, יחלו להיסחר ב-31 באוקטובר 2021 בתל-אביב, במקביל. המסחר באיגרות החוב הגלובליות יתבצע בשקלים ואילו התשלומים הצפויים למחזיקי איגרות החוב (ריבית) יבוצעו במטבע בו נקובה איגרת החוב.

בשוק איגרות חוב נרשמה באוקטובר מגמה מעורבת במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם, כאשר: באיגרות החוב הממשלתיות שקליות הסתכם המחזור היומי בכ-2.5 מיליארד שקל באוקטובר - גבוה בכ-80% מהמחזור בחודש הקודם, באיגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד הסתכם המחזור היומי בכ-0.87 מיליארד שקל באוקטובר – גבוה בכ-11% מהמחזור בחודש הקודם, ואילו באיגרות החוב הקונצרניות (ללא קרנות סל) הסתכם המחזור היומי בכ-0.65 מיליארד שקל באוקטובר נמוך בכ-7% מהמחזור בחודש הקודם. 
במלווה קצר מועד נרשמה עלייה בפעילות, בדומה למסחר באג"ח ממשלתי, והמחזור היומי שהסתכם בכ-0.28 מיליארד שקל באוקטובר, היה גבוה כמעט פי שניים מהמחזור בחודש הקודם. 

הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י האוצר הסתכמו בכ-5.9 מיליארד שקל באוקטובר, כ-70% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-30% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד. נמשכת הירידה בגיוסי האוצר השנה מכ-14 מיליארד שקל בחודש בממוצע ברבעון הראשון של שנת 2021  לכ-11 מיליארד שקל בחודש ברבעון השני, ולכ-5 מיליארד שקל בממוצע בחודשים יולי עד אוקטובר 2021. 

הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם ביותר מכ-9.1 מיליארד שקל באוקטובר. כ-7.7 מיליארד שקל מתוכם גויסו ב-13 הנפקות של איגרות חוב לציבור:

כ-3.6 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות בהנפקה לציבור של אג"ח צמוד מדד – זהו הגיוס הגדול ביותר בשוק איגרות החוב באמצעות סדרה אחת. הסכום גויס בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 7 שנים, ריבית 0.1%, בדירוג AAA ע"י "מעלות" ו-Aaa ע"י "מידרוג". יצוין כי זהו גיוס שני השנה של הבנק בשוק איגרות החוב, כשהגיוס הקודם בסך כ-2 מיליארד שקל היה באמצעות אג"ח COCO למוסדיים בחו"ל שנרשם למסחר ב-TASE UP.

כ-3.6 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח ע"י תשע חברות נדל"ן.  בין המגייסות חברת נדל"ן שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה, חמישית השנה, חברת הבנייה אפי קפיטל שגייסה כ-105 מיליון שקל באג"ח שקלי, מח"מ 2.1 שנים, ריבית 3.18%, ללא דירוג. החברה עוסקת בייזום ובנייה של פרויקטי מגורים.

בקרב שבע המגייסות הוותיקות בלטו: 

מבנה שצפויה לגייס היום עד כ-1,217 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 0.35% ובדירוג AA כ"י "מעלות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-650 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. 

גזית גלוב שגייסה כ-614 מיליון שקל בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד - האחת במח"מ 5.3 שנים ותשואה לפדיון 1.3% והשנייה במח"מ 5.9 שנים ותשואה לפדיון 0.8%, בדירוג  AA מינוס ע"י "מעלות" ו- 3Aa ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שניה של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-453 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1,120 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. 

קרן הריט פסיפיק אוק שגייסה כ-522 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ 3 שנים, תשואה לפדיון 5.2%, בדירוג  AA ע"י "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-640 מיליון שקל בשנתיים הקרובות. 

כ-360 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת דלק, באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 4.3 שנים וריבית 6.2%, ללא דירוג. זוהי הנפקה שלישית של החברה בשוק איגרות החוב השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-774 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-3,100 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-1.4 מיליארד שקל מהגיוס החודש בוצע בשבע הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים. מרבית הסכום, כ-0.86 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב אמות באג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.4 שנים, תשואה לפדיון 0%, דירוג AA ע"י "מעלות" ו-Aa2 ע"י "מידרוג".

בנוסף, בנק הפועלים גייס החודש כ-3.2 מיליארד שקל בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים של אג"ח שעתיד להירשם למסחר ב-TASE UP. האג"ח הינו דולרי ונושא ריבית של 3.255% למשך 5 שנים.  תמורת ההנפקה מיועדת למימון "פרויקטים ירוקים" וזהו האג"ח הירוק (Green Bond), הראשון הנרשם למסחר בבורסה. הגיוס בוצע באג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות, בדירוג בינלאומי BBB ע"י חברות הדירוג S&P ו- Fitch. 

שוק הנגזרים התאפיין בירידה במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם. 

מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בכ-110 אלף יחידות בחודש אוקטובר לעומת כ-122 אלף יחידות בחודש הקודם.  יצוין כי הירידה במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם מושפעת מירידה בתנודתיות כפי שבאה לידי ביטוי במדד התנודתיות VTA35  שעלה במעט מכ-12 נקודות בסוף ספטמבר 2021 לכ-14 נקודות בסוף אוקטובר 2021.  

מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות ירד אף הוא והסתכם בכ-42  אלף יחידות באוקטובר, לעומת כ-54 אלף יחידות בחודש הקודם. ירידה בפעילות באופציות אלה משקפת את יציבות הדולר השנה סביב שער ה-3.2 שקל בדומה לשער בתחילת השנה. יצוין כי בשלושת ימי המסחר האחרונים ירד שער הדולר לכ-3.158 שקל ב-29 באוקטובר 2021 – זהו השער הנמוך ביותר מזה כ-25 שנה.

בסוף אוקטובר נסחרות בבורסה 548 קרנות הסל, שווין המצרפי הסתכם בכ-101 מיליארד שקל. 

שווי השוק של קרנות הסל בסוף אוקטובר 2021 היה גבוה בכ-2.7 מיליארד שקל לעומת השווי של קרנות הסל בסוף החודש הקודם. מרבית העלייה מקורה בעליות שערים:

כ-1.5 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב - עלייה שמקורה בעליית שערי המניות.

כ-0.8 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים – כ-0.4 מיליארד שקל ירידה בשווי הקרנות שמקורה במכירות הציבור, קוזזו בעלייה של כ-1.2 מיליארד שקל שמקורה במדדי המניות.

כ-0.4 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי איגרות חוב תאגידיות בתל-אביב – כ-0.3 מיליארד שקל עלייה שמקורה ברכישות הציבור, וכ-0.1 מיליארד שקל עלייה שמקורה בעליית שערי איגרות החוב.

החודש החלה להיסחר קרן חוץ חדשה, שנייה בבורסה של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי "ליקסור", העוקבת אחר מדד המניות S&P 500. קרן זו מצטרפת ל-24 קרנות חוץ הנסחרות בתל-אביב, שווי החזקות הציבור ב-25 הקרנות הזרות (15 קרנות על מדדי מניות בינ"ל ו-10 קרנות על מדדי אג"ח בינ"ל) הנסחרות בבורסה בתל-אביב, הגיע לכ-1.9 מיליארד שקל בסוף אוקטובר.

בשוק קרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות נאמנות המשקיעות באג"ח בתל-אביב והסתכמו בכ-2.4 מיליארד שקל נטו באוקטובר, בהמשך לרכישות ענק בסך כ-22 מיליארד שקל מתחילת השנה. 

יצוין כי החודש השיקה "פסגות"  קרן נאמנות מחקה ראשונה בבורסה על מדד ת"א-ביטוח, שהבורסה הפכה ביוני 2021 למדד רציף.  

רכישות הציבור של קרנות נאמנות על מדדי מניות מקומיים הסתכמו בכ-0.5 מיליארד שקל נטו באוקטובר, בהמשך לרכישות של כ-3 מיליארד שקל מתחילת השנה.

רכישות הציבור של קרנות נאמנות על מדדי מניות ואג"ח בינלאומיים נבלמו כמעט לחלוטין באוקטובר, זאת לאחר רכישות בסך כ-5  מיליארד שקל מתחילת השנה. 

בקרנות הכספיות נמשכו מכירות הציבור והסתכמו בכ-0.4 מיליארד שקל נטו באוקטובר, זאת בהמשך למכירות בסך כ-4.8 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה.