בלעדי - תדהמה בלשכה - הבחירות לנשיאות לשכת סוכני הביטוח יידחו?!

בלעדי ל FUNDER-AdvizerLand סיכוי גדול לדחיית הבחירות לנשיאות ומוסדות לשכת סוכני הביטוח, שהיו אמורים להתקיים בעוד שבוע ב-24 בנובמבר.

 

 
באדיבות לשכת סוב - בכירי הלשכה עם יור הרשותבאדיבות לשכת סוב - בכירי הלשכה עם יור הרשות
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/11/2021

סיכוי גדול לדחיית הבחירות לנשיאות ומוסדות לשכת סוכני הביטוח, שהיו אמורים להתקיים בעוד שבוע ב-24 בנובמבר.

לפאנדר נודע, כי בית הדין של הלשכה ידון מחר, יום חמישי, בעתירות, בהן של וועדת הביקורת של הלשכה, לפיהן יש חשש שוועדת הבחירות פעלה שלא בסמכות, משום שאחד מחבריה לא עבר אישור ועד מנהל ומועצה ארצית כנדרש.

מדובר באחד מחברי הלשכה שהחליף חברת לשכה אחרת, שלא יכלה לכהן כנציגה בוועדה משום שהציעה מועמדותה בבחירות לתפקיד בלשכה. אלא שמסתבר, שהסוכן המחליף לא עבר אישור של הוועד המנהל והמועצה הארצית כנדרש בתקנון, מה שעלול לפסול את החלטות ועדת הבחירות. 

ועדת הבחירות בראשות עו"ד חיים קנת היא זו שאישרה את המועמדים לבחירות למוסדות השונים בלשכה (נשיאות, ראשי מחוזות וועדות מסוימות), והיא גם זו שפסלה מועמדים. אם היא התנהלה שלא לפי הדין, לא ברור מה דינם של אלה שנפסלו. בכל מקרה, הם רשאים לערער על פסילתם, ולכן יש לתת להם זמן נוסף.

דחיית הבחירות האפשרית הביאה לסערת רוחות בלשכה בימים האחרונים, וזאת זמן קצר לאחר חשיפת דוח הביקורת החקירתית החיצוני של רו"ח קובי נבון, שחשף ליקויים חמורים בהתנהלות הלשכה בקדנציה הקודמת. "לא אתפלא אם רשם העמותות ייקח את ניהול הלשכה תחתיו," אמר אחד מבכירי הלשכה – "אי אפשר להמשיך ככה".