אנרג`יזר - נופר אנרגיה מבצעת עסקה משמעותית נוספת

נופר אנרגיה מבצעת עסקה משמעותית נוספת בשוק האנרגיות המתחדשות בפולין. העסקה כוללת פורטפוליו פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-185 מגה-ואט, אשר החברה צפויה להקים ולחבר לרשת החשמל במהלך 2023-2024

 

 
נדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירןנדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/11/2021

העלות הכוללת של הקמת הפרויקטים הינה כ-96.6 מיליון יורו והם צפויים להניב הכנסות שנתיות בהיקף כולל של כ-11.7 מיליון יורו.

בתחילת השבוע חתמה החברה על הסכם שותפות אסטרטגי עם חברת אלקטרום, מהגופים המובילים את תחום האנרגיות המתחדשות בפולין.

בהתאם לתוכניתה האסטרטגית, ולאחר כניסתה לפעילות בשוק האנרגיות המתחדשות לפולין, מדווחת הבוקר "נופר אנרגיה" על ביצוע עסקה משמעותית נוספת בפולין ומעדכנת על רכישת פורטפוליו פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-185 מגה-ואט. בתחילת השבוע דיווחה החברה על חתימת הסכם עם חברת אלקטרום (Electrum SP. Z O.O), מהגופים המובילים בשוק האנרגיות המתחדשות בפולין, להחזקה משותפת ובלעדית בתאגיד שיעסוק בייזום, פיתוח, ניהול והחזקה של פרויקטי PV ורוח בפולין בהספק של עד 1,250 מגה וואט. הרחבת הפעילות בשוק האנרגיות המתחדשות בפולין מצטרפת לפרויקטים, לחברות, ולפלטפורמות הפיתוח אשר בבעלותה של החברה בארה"ב, בספרד, ברומניה, באיטליה ובישראל. 

במסגרת העסקה הנוספת, התקשרה נופר אירופה (90%) בהסכם לרכישת פורטפוליו פרויקטים סולאריים בפולין בהספק כולל של 185 מגה-ואט, המצויים לקראת הקמה ובפיתוח, ומתוכננים להתחבר לרשת החשמל במהלך 2023-2024. הפורטפוליו כולל 14 פרויקטים בהספקים של בין 1 מגה-ואט ל-68 מגה-ואט. סך עלויות ההקמה החזויות של כלל הפרויקטים בפורטפוליו הינו כ-96.6 מיליון יורו, והם צפויים להניב הכנסות שנתיות בהיקף של כ-11.7 מיליון יורו ו-EBITDA שנתית בהיקף של כ-7.8 מיליון יורו.

נדב טנא, מנכ"ל נופר אנרגיה "העסקה הנוכחית והקמת השותפות עם חברת אלקטרום, עליה דיווחנו בתחילת השבוע, מבוצעות במסגרת יישום תוכניתנו האסטרטגית אשר סימנה את פולין כאחד משווקי היעד המרכזיים של החברה. פעילות זו מצטרפת לתנופת הפיתוח וההקמה של פרויקטי החברה בארה"ב, באיטליה, ברומניה, בספרד ובישראל, ומתבססת על המערך הארגוני הגלובאלי שנבנה במהלך השנה האחרונה, הכולל יכולות ייזום, פיתוח, מימון, הקמה, תחזוקה וניהול בשווקים האמורים. המודל העסקי הייחודי של "נופר אנרגיה", לצד המבנה הארגוני והפריסה הגלובאלית, מאפשרים לחברה להמשיך ולפתח פלטפורמות צמיחה נוספות בשווקים צומחים ורווחיים לצד העמקת הפעילות בפלטפורמות הקיימות, ובכך להבטיח את המשך צמיחתה המהירה".

שוק האנרגיה המתחדשת בפולין

בפברואר 2021 אימצה ממשלת פולין תכנית אסטרטגית למדיניות האנרגיה ל-2040 (ה-Polish Energy Policy 2040, או PEP2040), במסגרתה סוכם כי עד שנת 2030 יופחת חלק הפחם בייצור החשמל מ- 66% ל-56%, תופחתנה הפליטות ב-30% ושיעור האנרגיות המתחדשות בייצור החשמל יעלה מ 13% ל- 23% לכל הפחות, זאת לצד הקמת מתקני ייצור חשמל ימיים מרוח והגדלת כושר הייצור מאנרגיה גרעינית. במטרה לעמוד ביעדי הפחתת השימוש בפחם, התחייבה ממשלת פולין כי כלל מכרות הפחם במדינה ייסגרו עד שנת 2049. 

על פי ההערכות, שוק האנרגיה המתחדשות בפולין צפוי לצמוח באופן מהותי בשנים הקרובות, וזאת בין היתר במטרה לעמוד ביעדי המדיניות שהוצבו. כך, להערכת חברת ייעוץ חיצונית, צפויה הקמה של כ-11.3 ג'יגה וואט של מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת (סולארי ורוח) עד שנת 2025 ושל כ-25.7 גי'גה וואט עד 2030 (בהשוואה למצב כיום), מזה כ-10.3 ג'יגה וואט של מתקנים סולאריים, כ-9.4 ג'יגה וואט של מתקני ייצור חשמל יבשתיים מרוח, והשאר מתקני ייצור חשמל ימיים מרוח. כמו כן, על פי ההערכות ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות צפוי לעמוד על כ-21% ב-2025 ועל כ-42% ב-2030, וזאת בהשוואה לכ-13% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ב-2021.

לגרף נופר אנרג׳י לחצו כאן

134 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 39.89 מיליון בנופר אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את נופר אנרג׳י. לרשימה המלאה