מידרוג קובעת דירוג Aaa באופק יציב לבנק הבינלאומי הראשון

לגיוס של עד 500 מיליון שקלים