תוצאות שיא לקבוצת אלקו | המניה ללא שינוי

ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 צמחו בכ-46% ל-4.21 מיליארד שקל

 

 
דניאל ומייקי זלקינד, צילום: ישראל הדרידניאל ומייקי זלקינד, צילום: ישראל הדרי
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
25/11/2021

הרווח התפעולי טיפס בכ-78.5% לכ-373 מיליון שקל.

הרווח הנקי לבעלי מניות החברה ברבעון עלה לכ-133.8 מיליון שקל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו הכנסות הקבוצה בכ-31.7% לשיא של כ-10.6 מיליארד שקל; הרווח הנקי לבעלי המניות צמח בתקופה בכ-42.2% לכ-332.4 מיליון שקל.

ה-EBITDA בתקופה עלתה בכ-66% לכ-1.32 מיליארד שקל (מתוכה כ-549 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה, צמיחה של כ-107%).

אבי ישראלי, משנה למנכ"ל אלקו: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של השנה ואת הרבעון השלישי שלה עם תוצאות שיא, המתבטאות בפרמטרים המרכזיים – הכנסות, EBITDA ורווח נקי לבעלי המניות. השיפור בתוצאות מבטא את המשך מגמת הצמיחה בחברות הבנות של קבוצת אלקו.  

אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה עליה חדה בהכנסותיה וברווחיה, בין היתר הודות למימוש נכסים ברווחים משמעותיים ולהמשך הרחבת היקפי הפעילות של החברה, באמצעות הקמת קרנות השקעה חדשות. החברה דיווחה בחודשים האחרונים על כניסתה לתחום המלונאות בארה"ב, ועל כוונתה להכנס לפעילות בתחום המשרדים בבריטניה. בסך הכל, מנהלת כיום אלקטרה נדל"ן, בעיקר באמצעות הקרנות שבניהולה, נכסים בהיקף של כ-2.5 מיליארד דולר.

אלקטרה בע"מ ביצעה השנה כניסה אסטרטגית לתחום התחבורה הציבורית לאחר שהשלימה את רכישת הפעילות של אפיקים ואגד תעבורה. פעילויות אלה תרמו תרומה חיובית משמעותית לתוצאות אלקטרה, שצבר העבודות שלה צמח בצורה ניכרת, ועולה כיום על 23 מיליארד שקל.

אלקטרה מוצרי צריכה ביצעה במהלך השנה קפיצת מדרגה, והשלימה את רכישת השליטה ברשת המזון יינות ביתן, רשת הספורט והפנאי סער, ולצד זאת הציפה ערך על ידי מכירת חלק ממתחם הנדל"ן בראשון לציון לקרן ריאליטי. לצד זאת, נמשכה הצמיחה גם בפעילותה בתחומי המזגנים וקמעונאות החשמל. כמו כן, החברה החלה לפעול בימים אלה בתוכניתה להקמת סניפים של רשת חנויות הנוחות הבינלאומית 7Eleven ברחבי הארץ.

חברת סופרגז ממשיכה ביישום האסטרטגיה להפיכתה לספקית אנרגיה רב תחומית עם יעד מכירת של מעל מיליארד שקל בשנת 2025. בחודשים האחרונים סופרגז נכנסה לתחומי האנרגיה המתחדשת, לאחר שרכשה שתי חברות בתחום הסולארי הפועלות בארץ, וכן רכשה אחזקה של 30% בחברה יזמית בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב. בנוסף, לחברה צבר של הסכמים חתומים להקמת מתקני קוגנרציה ומערכות סולאריות בישראל העומדים יחדיו על היקף של כ-75 MW ובכוונתה לפתח פעילויות אלה במקביל לפיתוח והשבחה של פעילותה הקיימת בתחום הגפ"מ והגז הטבעי". 

קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021:

ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2021 עלו בכ-46% לשיא של כ-4.21 מיליארד שקל, לעומת כ-2.88 מיליארד שקל ברבעון המקביל 2020.

הרווח התפעולי ברבעון טיפס בכ-78.5% לכ-373 מיליון שקל, לעומת סך של כ-209 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השלישי צמח בכ-107% לכ-549 מיליון שקל, לעומת כ-265 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-133.8 מיליון שקל, , בהשוואה לכ-124.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.

להלן תרומת החברות הבנות הציבוריות לרווחי הקבוצה ברבעון השלישי 2021:

אלקטרה בע"מ רשמה ברבעון הכנסות של כ-2.27 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-54 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה הכנסות של כ-188 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-133 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אלקטרה מוצרי צריכה רשמה ברבעון הכנסות של כ-1.56 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-61 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-219 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

סופרגז אנרגיה רשמה בתקופה הכנסות של כ-137 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021

ההכנסות בתקופה עלו בכ-31.7% לשיא של כ-10.63 מיליארד שקל, לעומת כ-8.07 מיליארד שקל בתקופה המקבילה לשנת 2020.

הרווח התפעולי בתקופה צמח בכ-71% לכ-927 מיליון שקל, לעומת סך של כ-542 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA בתקופה טיפס בכ-66% לכ-1.32 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-793 מיליון שקל בתקופה המקבילה לשנת 2020.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם עלייה של כ-42.2% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-332.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-233.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.9.2021, של כ-1.44 מיליארד שקל.

הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-30.9.2021, הסתכם בכ-4.154 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.9 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות). 

דיבידנדים – בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021, הכריזו החברות הבנות הציבוריות של הקבוצה על דיבידנדים שחלקה של אלקו בהם הינו בסך של כ-55 מיליון שקל. הדיבידנדים שולמו בחודש אפריל 2021. ברבעון השלישי הכריזו החברות הבנות הציבוריות של הקבוצה על דיבידנדים נוספים שחלקה של אלקו בהם הינו בסך של כ-55 מיליון שקל נוספים. הדיבידנדים שולמו בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2021. בסה"כ קיבלה החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 כ-110 מיליון שקל.

לגרף אלקו לחצו כאן

162 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 269.21 מיליון באלקו
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקו. לרשימה המלאה