אב-גד - הסכם מימון פרויקט גבעת אולגה עם הפניקס

מתחילת השנה ועד היום מכרה החברה 60 יח"ד בתמורה כספית של כ- 155 מיליון שקל (כולל מע"מ)

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2021

בתשעת החודשים מכרה החברה 36 יח"ד בפרויקטים השונים בהיקף כספי כולל של כ- 94 מיליון שקל (כולל מע"מ). לאחר מועד הדוח ועד למועד פרסומו מכרה החברה 24 יח"ד נוספות בהיקף של כ- 61 מיליון שקל (כולל מע"מ).

בתקופת הדוח הסתיימו עבודות הבנייה והתקבלו טפסי 4 בהוד השרון, הרצליה וכפר סבא.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הסתכמו בכ-  62 מיליון שקל; הרווח הגולמי בתשעת החודשים עלה לכ- 8.4 מיליון שקל.

הכנסות החברה לרבעון השלישי עלו לכ- 27.2 מיליון שקל; הרווח הגולמי עלה לכ- 3.9 מיליון שקל.

מיכאל (מיכי) רצון, יו"ר אב-גד: "שוק הנדל"ן בישראל נמצא בצמיחה אדירה ואנו נמצאים בעמדה הנכונה, מבחינת היכולות הביצועיות והפיננסיות, לקחת חלק משמעותי בשוק זה".

חברת הנדל"ן אב-גד החזקות בע"מ, העוסקת בתחום ההתחדשות העירונית פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

הכנסות החברה לרבעון השלישי הסתכמו בכ- 27.2 מיליון שקל, עליה של כ- 28.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מתחילת השנה מכרה החברה 60 יח"ד בתמורה כספית של כ- 155 מיליון שקל (כולל מע"מ). בתשעת החודשים מכרה החברה 36 יח"ד בהיקף כספי כולל של כ- 94 מיליון שקל (כולל מע"מ) בפרויקטים השונים ברחבי הארץ, לאחר מועד הדוח ועד למועד פרסומו מכרה החברה 24 יח"ד נוספות בהיקף של כ- 61 מיליון שקל (כולל מע"מ).

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ- 8.8% לכ- 8.4 מיליון שקל, עליה של כ- 8.8%, לעומת כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 3.9 מיליון שקל, עליה של כ- 7.4%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 בהפסד של כ- 1.8 מיליון שקל, בהשוואה לאיזון בתקופה המקבילה אשתקד, את הרבעון השלישי סיימה החברה במאוזן, לעומת רווח של כ- 1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 54.8 מיליון שקל, המהווה כ- 28.5% מסך המאזן לעומת כ- 26.7 מיליון שקל בתום שנת 2020. הגידול נובע מתמורת ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) שביצעה החברה בחודש מאי האחרון. 

הקבוצה נמצאת בתהליך צמיחה ונכון למועד הדוח הינה בעלת זכויות ב- 12 פרויקטים המסווגים כפרויקטים בהקמה ובתכנון במסגרתם יתווספו כ- 287 יחידות דיור וכ-22 פרויקטים המסווגים כעתודות קרקע במסגרתן יתווספו כ- 1,795  יחידות דיור וכן שטחי מסחר ומשרדים.

פרויקט שרירא בראשל"צ יצא לדרך - בחודש אוקטובר האחרון קיבלה החברה היתר בניה לפרויקט שרירא, לביצוע עבודות חיזוק ועיבוי במבנה מגורים הכולל 50 יח"ד ו- 6 יח' מסחר לבעלי הזכויות בקרקע ולבניית 37 יח"ד ו -2 יחידות מסחריות לשיווק על ידי החברה. מועד השלמת בנייה צפוי 4Q 2023. עבור הפרויקט נחתם הסכם ליווי ומימון עם מוסד פיננסי בתנאים דומים להסכמי הליווי הקיימים ביתר הפרויקטים שבבעלות הקבוצה. עם קבלת היתר הבניה, החברה פעלה לשחרור יתרת תמורת ההנפקה בגין אג"ח סדרה א', בסך של כ- 12.4 מיליון שקל מידי הנאמן.

רכישת 80% מחברת שערי העיר רמלה – פרויקט פינוי בינוי 

בתחילת חודש נובמבר דיווחה החברה על רכישת 80% ממניות חברת שערי העיר רמלה ממר שרלי טטרויה, בהתאם לתנאים המתלים המצטברים, לרבות תשלום דמי ניהול לבעל המניות הנרכשות בחברת הפרויקט. חברת שערי העיר רמלה הינה חברת פרויקט שהתקשרה בהסכם לפרויקט פינוי-בינוי עם 73% בעלי זכויות בקרקע ברח' הרצל ברמלה. החברה מתחייבת לדאוג לכלל מימון חברת הפרויקט, לרבות מלוא סכום ההון העצמי הנדרש לקבלת ליווי פיננסי לפרויקט. היקף ההכנסות הצפוי של הפרויקט הינו כ- 665 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) וחלקה של החברה הינו כ- 530 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).
 
במסגרת הפרויקט ייהרסו 8 בניינים ובמקומם יוקמו 530 יחידות דיור ב- 4 בנייני מגורים (מתוכן כ- 414 יח"ד שוק חופשי והיתרה לבעלי הקרקע), שטחי מסחר בהיקף של כ- 2,500 מ"ר ומבני ציבור . סך היקף הבניה הכולל עומד על כ- 70,000 מ"ר. הפרויקט ממוקם ברחוב הרצל בכניסה לרמלה ובסמוך למתחם פינוי בינוי שהופקד לאחרונה בותמ"ל.

הסכם מימון פרויקט גבעת אולגה - בנוסף דיווחה החברה כי חתמה על הסכם מימון פרויקט גבעת אולגה עם הפניקס, בהיקף של עד 72 מיליון שקל. הסכם המימון כולל מסגרת אשראי לרכישת קרקע בהיקף של כ-23 מיליון שקל, מסגרת מימון לשלב הבנייה בהיקף של כ-9 מיליון שקל, ערבויות ביצוע של כ-3 מיליון שקל ומסגרת פוליסות לרוכשי הדירות בהיקף של כ-69 מיליון שקל. פרויקט גבעת אולגה כולל כ-20 מגרשים בגבעת אולגה שנרכשו תמורת כ-26.6 מיליון שקל. בכוונת החברה לבנות במגרשים בתים פרטיים דו משפחתיים בסטנדרט גבוה. המגרשים ממוקמים ברחוב קדימה בשכונת גבעת אולגה בחדרה, וממוקמים כ-500 מטר מחוף הים.

לגרף אב-גד החזקות לחצו כאן

14 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.1 מיליון באב-גד החזקות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אב-גד החזקות. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

קסם אקטיב גמישה

1.82%

446544.84

קסם אקטיב יתר

1.7%

1076593.09

קסם אקטיב מניות ישראל

0.54%

854101.8

פסגות נדל"ן

0.53%

22728.08

תכלית TTF ת"א-בנייה

0.5%

121677.82

קסם KTF ת"א- בנייה

0.5%

352179.1

הראל מחקה ת"א בנייה

0.5%

946083.05

פסגות חברות פלוס 

0.45%

469012.55

קסם אקטיב מניות

0.38%

1079738.16

פוקוס גמישה

0.31%

227979.74