קבוצת נקסטקום תוצאות הרבעון השלישי של 2021

מגזר האנרגיה המתחדשת, מנוע הצמיחה של החברה, צמח בכ-245% ברבעון לעומת הרבעון המקביל

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2021

הכנסות מגזר אנרגיה מתחדשת הסתכמו ברבעון השלישי ב-71 מיליון שקל; הכנסות מגזר תשתיות תקשורת הסתכמו ברבעון השלישי ב-54 מיליון שקל.

הכנסות שיא בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו ב-375.1 מיליון שקל – גידול של כ-135 מיליון שקל במחזור בהשוואה לתקופה המקבילה, מתוכם כ-200 מיליון שקל מקורן בהמשך חיזוק הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת וכ-175 מיליון שקל בתחום תשתיות התקשורת.

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2021, המשקפות המשך צמיחה מהירה והכנסות שהגיעו ל-125 מיליון שקל ורווח נקי של 6  מיליון שקל. 

הצמיחה המהירה והרווחית בנקסטקום מקורה בקידום וביצוע של פרויקטים משמעותיים בתחומי האנרגיה בהיקפים גבוהים ועם אופק עסקי ארוך. בתחום הפרויקטים הסולאריים החברה חתומה על הסכם אסטרטגי עבור שיכון ובינוי אנרגיה להקמת הפרויקט הפוטו-וולטאי הצף הגדול בישראל. מתקן זה במאגר הבונים הינו בעל כושר ייצור של 23 מגה וואט, מכיל כ-51,500 פאנלים ומשתרע על פני 160 דונם מים. המתקן כבר חובר והחל באספקת חשמל.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב- 125.1 מיליון שקל, גידול של 37.5% לעומת הכנסות בהיקף של 91 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2020. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו ב-375.1 מיליון שקל, גידול של 56% בהשוואה להכנסות של 240.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות נובע מהגידול בתחום האנרגיה המתחדשת, שגדלה בכ-42 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל, אשתקד, כשמתוכם פרוייקט עמק הבכא ובראשית תרמו לגידול של כ-20 מיליון שקל בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. 

ההכנסות ממגזר האנרגיה המתחדשת בתשעת בחודשים הראשונים של 2021 הסתכמו בכ-200.3 מיליון שקל, זינוק של יותר מ-330% בהשוואה להכנסות של 60.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

מגזר תשתיות התקשורת שמר על רף הכנסות גבוה של 54 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021. החברה פועלת אל מול כל השחקנים הרלוונטיים בשוק התקשורת בתחום פריסת הסיבים האופטיים בציפייה כי היקפי ההשקעות של החברות הללו בתחום יגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנים הקרובות. בנוסף, החברה מצפה כי ניסיונה וקשריה עם שחקני התקשורת הגדולים לאורך שנים יאפשרו לה לבצע פרויקטים עתידיים לפריסת הדור החמישי בסלולר.   

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 גדל ל-13.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח גולמי של 11.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם הרווח הגולמי ב-39.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח גולמי של 29.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הגידול ברווח הגולמי נבע מהגידול בפעילות החברה, בדגש על פעילות האנרגיה המתחדשת. הרווחיות הגולמית הושפעה מהתייקרות חומרי הגלם ומעלייה בהוצאות תובלה.   

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2021 גדל ל-9.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח התפעולי של 7.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב-26.4 מיליון שקל, זינוק של יותר מ-150% בהשוואה לרווח התפעולי שהסתכם ב-17.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי  של 2021 גדל ל-6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. זה הרבעון החמישי ברציפות בו רושמת החברה רווח נקי רבעוני הגבוה מ-5 מיליון שקל.  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב-18 מיליון שקל, זינוק של יותר מ-178% בהשוואה לרווח נקי שהסתכם ב-10.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

ההון העצמי נכון ליום ה-30 בספטמבר, 2021 הסתכם ב-99.6 מיליון שקל, כ-35% מסך המאזן, בהשוואה להון עצמי של 81.6 מיליון שקל, כ-30.1% מהמאזן ביום ה-31 בדצמבר, 2020. השינוי נובע מהרווח הכולל שרשמה החברה בתקופת הדוח בסך של כ-18 מיליון שקל.

לגרף נקסטקום לחצו כאן

41 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.9 מיליון בנקסטקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את נקסטקום. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כוון מניות ישראל 

2.57%

2029280

פסגות יתר

1.8%

1397528.24

כוון גמישה

1.6%

1003110

הראל איתן

1.18%

1198174.54

דולפין יתר

1.15%

82785.4

כוון 30/70

1.13%

553440

הראל נבחרת מניות

1.13%

3907182.63

דולפין גמישה

0.94%

323946.88

הראל מניות צמיחה

0.92%

126830

פסגות מניות פלוס 

0.87%

228674.49