השבוע בבורסה: מדד ת"א בנקים-5 ממשיך לזנק - מדדי האג"ח עולים חזק - סיפיה וויז`ן גייסה הון

סקירה שבועית של המסחר: 21 – 25 בנובמבר, 2021: השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות של מגדל על מדד המניות 100 NASDAQ (אחת הקרנות מנוטרלת מטבע), המתווספת ל-549 קרנות סל ו-25 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

 

 
הבית של הכלכלה, בורסה, צילום: פאנדרהבית של הכלכלה, בורסה, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2021

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי של נובמבר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

בשוק המניות:

חברת מניות חדשה – חברת הטכנולוגיה סיפיה וויז'ן גייסה כ-68 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות (IPO).

בשוק איגרות החוב:

השבוע גויסו כ-4.4 מיליארד שקל בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות. כמחצית הסכום, עד כ-2.3 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י בנק לאומי. 

בשוק איגרות קרנות הסל:

השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות של מגדל המתווספות ל-549 קרנות סל ו-25 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-26.5%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-30.0%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-26.7%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-25.0%.

מדד ת"א בנקים–5

עלה השבוע ב-3.6%, ומתחילת השנה עלה ב-57.8%.

מדד ת"א-ביומד

ירד השבוע ב-3.5%, ומתחילת השנה ירד ב-1.5%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-8.2%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%.

גיוסים

הנפקת מניות ע"י חברה חדשה (IPO):

חברת הטכנולוגיה סיפיה וויז'ן גייסה כ-68 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO) בתל-אביב, לפי שווי חברה של כ-346 מיליון שקל לאחר ההנפקה. כ-67.5 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-0.5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. בהנפקה לציבור נרשם ביקוש יתר של פי 20 מהכמות המוצעת.

החברה הינה חברת מו"פ העוסקת בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים לניטור פנים הרכב.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות:

השבוע גויסו כ-4.4 מיליארד שקל בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות:

עד כ-2.9 מיליארד שקל יגויסו היום בשתי הנפקות לציבור. מרבית הסכום, עד כ-2,262 מיליון שקל יגויסו ע"י בנק לאומי באמצעות שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בריבית 0.1% ובדירוג AAA ע"י "מעלות".

חברת הנדל"ן מניב אלרוב נדל"ן צפויה לגייס היום עד כ-621 מיליון שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית 0.5% ובדירוג AA- ע"י "מעלות".

כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות הסקטור הריאלי. בראשן חברת הנדל"ן מניב ישרס שגייסה כ-498 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.5 שנים, תשואה לפדיון (0.4%-), בדירוג AA- ע"י "מעלות" ו-Aa3 ע"י "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-590 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

המנפיקות הנוספות הן: קרן ההשקעות במקרקעין ריט 1 שגייסה כ-243 מיליון שקל בהנפקת אג"ח צמוד מדד שניה השנה. החברה גייסה בהנפקה הקודמת כ-175 מיליון שקל וצפויים לה פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 120 מיליון שקל בשנתיים הקרובות; וחברת האנרגיה סופרגז שגייסה כ-150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 60 מיליון שקל בשנתיים הקרובות.

כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות הסקטור הפיננסי. בראשן בנק ירושלים שגייס 485 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.8 שנים, ריבית 0.2%, בדירוג - AA ע"י "מעלות" ו-Aa2 ע"י "מידרוג".

המנפיקה הנוספת היא חברת האשראי החוץ בנקאי שוהם ביזנס שגייסה כ-150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח שקלי.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר
ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל.

קרנות סל

השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות של מגדל על מדד המניות 100 NASDAQ (אחת הקרנות מנוטרלת מטבע), המתווספת ל-549 קרנות סל ו-25 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.

שונות:

ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי מזה כ-19 חודשים ברמת שפל היסטורי של שבוע מתחילת השנה 0.1%, בדצמבר 2021.