שופרסל מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2021

הרווח התפעולי ברבעון השלישי גדל לכ-186 מיליון ש"ח ושיעורו מההכנסות הסתכם בכ-4.9%, לעומת כ-4.6% ברבעון המקביל אשתקד | מעניין איך תגיב המניה היום

 

 
איציק אברכהן, מנכ״ל שופרסל, צילום: סיון פרגאיציק אברכהן, מנכ״ל שופרסל, צילום: סיון פרג
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

רשת Be ממשיכה לשפר את תוצאותיה בהתאם לתוכניות העבודה ומציגה גידול בכל הפרמטרים.

נמשכת מגמת הגידול בפעילות הפיננסים, שופרסל עסקים ובנתח מכירות המותג הפרטי מההכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-3.8 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-3.9 מיליארד ש"ח אשתקד, המהווים קיטון של כ-3.6%, המיוחס בעיקרו להיחלשות השפעת משבר הקורונה במגזר קמעונאות המזון. 

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-11.1 מיליארד ש"ח – קיטון של כ-1.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד המיוחס בעיקרו להיחלשות השפעת הקורונה.

המכירות בסניפים זהים (קמעונאות מזון: רצפת מכירה ואונליין) קטנו בשיעור של כ-4.0% בתשעת החודשים הראשונים של השנה וכ-6.2% ברבעון השלישי, לעומת התקופות המקבילות אשתקד עם חזרת המשק לשגרה (בצל הקורונה).  

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-1,025 מיליון ש"ח, המהווים כ-27.0% מסך ההכנסות, בהשוואה לכ-1,029 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ-26.1% מסך ההכנסות. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקרו משיפור בתנאי הסחר ומהתייעלות תפעולית.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ-3,047 מיליון ש"ח, המהווים כ-27.3% מסך ההכנסות בהשוואה לכ-2,996 מיליון ש"ח שהיוו כ-26.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקרו משיפור בתנאי הסחר והתייעלות תפעולית.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-186 מיליון ש"ח, המהווים כ-4.9% מסך ההכנסות לעומת 180 מיליון ש"ח שהיוו כ-4.6% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-567 מיליון ש"ח, המהווים כ-5.1% ממחזור ההכנסות וזאת לעומת כ-516 מיליון ש"ח שהיוו כ- 4.5% ממחזור ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-82 מיליון ש"ח המהווים כ-2.2% מההכנסות ברבעון, בהשוואה לכ-97 מיליון ש"ח שהיוו כ-2.5% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי ברבעון נובע בעיקר, מביטול הפרשה בסך כ-10 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בגין נכס אותו החברה חוכרת בנתניה, גידול בהוצאות המימון ותחילת פעילות הארנק הדיגיטלי PayBox.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ-10% לכ-293 מיליון ש"ח (2.6% מההכנסות), בהשוואה לכ-267 מיליון ש"ח (2.4% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד). הגידול ברווח הנקי נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה.

ה-EBITDA לרבעון הסתכמה בכ-399 מיליון ש"ח, המהווים כ-10.5% מסך הכנסות החברה בהשוואה לכ-376 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שהיוו כ-9.5% מסך הכנסות החברה אשתקד. 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה בכ-1,184 מיליון ש"ח המהווים כ-10.6%, בהשוואה לכ-1,103 מיליון ש"ח שהיוו כ-9.7% בתקופה המקבילה אשתקד. 

מכירות החברה באמצעות שופרסל אונליין הגיעו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 לכ-19.9% מכלל מכירות קמעונאות המזון, לעומת כ-19.4% בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי מכירות החברה באמצעות שופרסל אונליין הגיעו לכ-18.7% מכלל קמעונאות המזון, לעומת כ-20.8% ברבעון המקביל אשתקד קיטון הנובע ממחסור בכח אדם בעקבות משבר הקורונה.

מגזר Be ממשיך לשפר משמעותית את תוצאותיו: ההכנסות גדלו ברבעון האחרון ב-25.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב- 270 מיליון ש"ח. המכירות בסניפים הזהים ברשת Be גדלו בכ-15.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הכנסות מגזר Be גדלו ב16.6% והסתכמו בכ-710 מיליון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וזאת בעיקר בשל גידול במכירות הרשת בסניפים זהים ובאונליין. המכירות בסניפים הזהים ברשת גדלו ב-8.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והרווח התפעולי בתשעת החודשים עמד על 6 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד תפעולי של כ-19 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

נתח מכירות המותג הפרטי ברבעון האחרון עמד על כ-26.0% מסך מכירות קמעונאות המזון, לעומת כ-25.8% בתקופה המקבילה אשתקד. 

נתח מכירות המותג הפרטי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על כ-26.5% מסך מכירות קמעונאות המזון, לעומת כ-25.5% בתקופה המקבילה אשתקד. 

יקי ודמני, יו"ר דירקטוריון שופרסל ואיציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל, אמרו:

"אנו מציגים תוצאות טובות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, בהתאם לתכניות האסטרטגיות שהצבנו לעצמנו.

לקבוצת שופרסל מגוון רחב של שירותים ומוצרים, תשתיות לוגיסטיות וטכנולוגיות מובילות, מערך אונליין איתן ויציב, הון אנושי מקצועי ופעילויות עסקיות מגוונות, לרבות בתחומי הפארם, העסקים (B2B), הפיננסים והנדל"ן המהוות פוטנציאל צמיחה משמעותי. 

אנו ממשיכים להוביל את שוק הקמעונאות בישראל, ונמשיך לבצע מהלכים אסטרטגיים והשקעות נוספות במטרה לשמר מעמד זה בהתאם למציאות המשתנה".

לגרף שופרסל לחצו כאן

326 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 398.95 מיליון בשופרסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את שופרסל. לרשימה המלאה