ארד - המניה עולה 1.73% בעקבות הדוחות

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-70.7 מיליון דולר, גידול של כ-9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

 

 
Image by delo from PixabayImage by delo from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב 6.4 מיליון דולר, גידול של כ- 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המותאם ברבעון  הסתכם ל-5.7 מיליון דולר גידול של כ-33% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המותאם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בכ-16.6 מיליון דולר, גידול של כ-33% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ'אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד מסרו: " אנו מסכמים רבעון נוסף עם צמיחה בהכנסות וגידול בפרמטרים התפעוליים. אנו ממשיכים להציג צמיחה במרבית הטריטוריות המרכזיות בהן אנו פועלים, בדגש על צמיחה משמעותית בפעילות בארה"ב ברבעון זה. הצמיחה שאנו מציגים בהכנסות בשנה זו הושגה בעיקרה הודות למובילות טכנולוגית ומתן פתרונות איכותיים וייחודיים לניהול משק המים העולמי. משבר האקלים העולמי נתן דגש נוסף לחשיבות שמירה על המים וניהול משאב יקר זה באופן מיטבי.  אנו מייצרים פתרונות מגוונים להתמודדות עם משבר הרכיבים העולמי  וממשיכים לנצל את החוסן הפיננסי והתזרים החיובי להאצת תהליכי הפיתוח, לחיזוק כושר התחרות ולאיתור הזדמנויות עסקיות חדשות."

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021 :

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-70.7 מיליון דולר, לעומת כ-64.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 9.3%. 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-22.5 מיליון דולר (המהווה כ-31.8% מההכנסות), לעומת כ-20.7 מיליון דולר (המהווה כ-32.0% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד , גידול של כ- 8.7%. 

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון הסתכמו בסך של כ-4.6 מיליון דולר בהשוואה להוצאות בסך של כ-4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  

הוצאות המכירה והשיווק ברבעון הסתכמו לסך של כ-6.5 מיליון דולר בהשוואה להוצאות בסך של כ-6.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו לסך של כ-5.0 מיליון דולר לעומת הוצאות בסך של כ-4.1 מיליון דולר בתקופה המקביל אשתקד. 

הגידול בהוצאות התפעוליות, נובע ברובו מהתחזקות שער החליפין של השקל ביחס לדולר האמריקאי.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 6.4 מיליון דולר (המהווה כ-9.1% מסך ההכנסות), לעומת כ- 6.1 מיליון דולר (המהווה כ-9.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5.7%. 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של 0.2 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מימון בסך של כ-0.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  

הרווח הנקי המותאם ברבעון הסתכם בכ-5.7 מיליון דולר (כ-5.4 מיליון דולר כולל השפעת תקן IFRS16), לעומת כ-4.3 מיליון דולר (כ-4 מיליון דולר כולל השפעת תקן IFRS16), ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 32.6%.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 :

הכנסות הקבוצה בתקופה הסתכמו בכ-212.2 מיליון דולר, לעומת כ-185.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 14.2%. 

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ-68.3 מיליון דולר (המהווה כ-32.2% מההכנסות), לעומת כ-60.1 מיליון דולר (המהווה כ-32.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 13.6%. 

הוצאות מחקר ופיתוח בתקופה הסתכמו בסך של כ-13.7 מיליון דולר בהשוואה להוצאות בסך של כ-12.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  

הוצאות מכירה ושיווק בתקופה הסתכמו לסך של כ-19.6 מיליון דולר בהשוואה להוצאות בסך של כ-17.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה הסתכמו לסך של כ-15 מיליון דולר לעומת הוצאות בסך של כ-12.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-19.9 מיליון דולר (המהווה כ-9.4% מסך ההכנסות), לעומת כ-17.5 מיליון דולר (המהווה כ-9.4% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 13.9%. 

הוצאות המימון, נטו בתקופה הסתכמו לסך של כ-1 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מימון בסך של כ-3.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  הקיטון נובע בעיקר מפעולות גידור שבוצעו במהלך תקופת הדוח.  

הרווח הנקי המותאם בתקופה הסתכם בכ-16.6 מיליון דולר (כ-16.4 מיליון דולר כולל השפעת תקן IFRS16), לעומת כ-12.5 מיליון דולר (כ-12.1 מיליון דולר כולל השפעת תקן IFRS16), בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 32..  

לגרף ארד לחצו כאן

118 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 99.39 מיליון בארד
קרנות נאמנות שמחזיקות את ארד. לרשימה המלאה