הבעת אמון של שוק ההון בקבוצת נאוי

ביקושים של כ-330 מיליון שקל במכרז המוסדי להנפקת אג"ח של הקבוצה

 

 
construction-Image by John Dortmunder from Pixabayconstruction-Image by John Dortmunder from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/12/2021

במסגרת המכרז בחרה החברה לקבל התחייבויות לסדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ-160 מיליון שקל, בריבית שנתית של 1.55% ומח"מ של 2.2 שנים. את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום וואליו בייס. הגיוס הינו חלק מאסטרטגיית החברה להיכנס לתחומי מימון חדשים ומצטרף ומסכם גיוס כולל של כחצי מיליארד שקל בשלושת החודשים האחרונים והעלאת דירוג החברה שנועדו לתמוך בהמשך צמיחת החברה עם החזרה של המשק לפעילות מלאה.

קבוצת אחים נאוי, החברה הציבורית המובילה בתחום האשראי החוץ בנקאי, גייסה סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו') במטרה לגוון את מקורות המימון שלה וזאת בהתאם לתוכניותיה. כפי שדווח בעבר, החברה שמה לה למטרה להגדיל באופן משמעותי את תיק האשראי הן באמצעות הגדלת תחומי הפעילויות הקיימים, תוך התמקדות בתחום הנדל"ן למגורים והתשתיות, והן באמצעות כניסה לתחומי מימון חדשים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים.

במסגרת המכרז המוסדי שהושלם בהצלחה אמש, החברה מדווחת על ביקושים של כ-330 מיליון שקל. על רקע הביקושים, בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-160 מיליון שקל. סדרת האג"ח ו' נושאת ריבית שנתית של 1.55% ומח"מ של 2.2 שנים. שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב יקבע במסגרת הצעה לציבור שתושלם בשבוע הקרוב. את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום וואליו בייס. אגרות החוב שגויסו דורגו על ידי חברת S&P מעלות בדירוג ilA ודירוג החברה הינו ilA+. 

קבוצת אחים נאוי פרסמה לאחרונה את דוחותיה לרבעון השלישי של 2021, שבו הציגה עליה בתיק אשראי שהסתכם בכ-2.7 מיליארד ₪, נכון למועד הדוח. החברה כבר הקדימה את היעד שהציבה לעצמה להגיע לתיק אשראי של 3 מיליארד ₪ בסוף רבעון ראשון של 2022, כבר במועד פרסום הדוח. ברבעון השלישי של 2021 הרווח הנקי הסתכם בכ-27.8 מיליון ₪ עלייה של כ-52% בהשוואה לכ-18.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני בכ-42 מיליון ₪ לעומת כ-32.5 מיליון ₪ ברבעון הקודם - גידול של כ- 29.2%. מתחילת השנה התשואה להון עמדה על כ-17%, במונחים שנתיים.

לגרף נאוי לחצו כאן

91 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 135.31 מיליון בנאוי
קרנות נאמנות שמחזיקות את נאוי. לרשימה המלאה
x