אלפי בנדק - תחזית שנתית 2022

המשימה הראשונה של הבנק המרכזי האמריקאי היא מיתון האינפלציה

 

 
Image by Gerd Altmann from Pixabay good byeImage by Gerd Altmann from Pixabay good bye
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/01/2022

אלפי בנדק - מבט צופה פני עתיד - תחזית 2022:
 
שנת 2022 מציבה אתגרים משמעותיים בניהול השקעות, הן בבחירת הסקטורים והחשיפה הגאוגרפית והן בחיזוי תהליכי מאקרו לצד ההתמודדות עם מגיפת הקורונה. העולם הבין כי עליו להתנהל לצד המגיפה והווריאנטים המשתנים ולחתור לשגרה מקסימלית, מכאן שההשפעה על השווקים תהיה זניחה, או לכל היותר נקודתית וקצרה לדעתנו.
 
שנת 2021 החזירה את מונח האינפלציה חזרה לשיח הכלכלי ברחבי העולם. שיעורי אינפלציה של 7% בארה"ב וכ- 5% באירופה לא נרשמו מאז שנות ה- 90, מצב המייצר בפני קובעי המדיניות והבנקים המרכזים אתגרים משמעותיים לבלימת עליית המחירים וציפיות האינפלציה במהרה.
 
שנת 2021 הייתה שנה מצוינת בשוקי המניות ברחבי העולם, זאת בהמשך לרמת התחסנות גבוהה במדינות המפותחות, רמת נזילות גבוהה בעולם ועל רקע מדיניות מוניטארית מרחיבה והזרמות פיסקאליות גבוהות מצד הממשלות. כל אלה הביאו לפרץ של צריכה וביקושים חסרי תקדים, להם הפירמות לא היו ערוכות ומכאן הדרך לעליית מחירים הייתה קצרה.
 
ברמה המקומית, המשק הישראלי מגלה חוסן כלכלי מרשים ומציג צמיחה של 7% בשנת 2021, גירעון של 4.5% ורמת אבטלה של 6.5%, נתונים המביאים את המשק לימים של טרום מגיפת הקורונה וזאת לצד רמת התחסנות גבוהה, ניהול פיסקאלי מרשים והשקעות ריאליות חסרות תקדים במשק הישראלי (השקעות בחברות היי-טק והנפקות ציבוריות).
 
משימתו הראשונה של הבנק המרכזי האמריקאי היא מיתון ציפיות האינפלציה. הכלים העומדים לרשותו הם צמצום הנזילות בשוק, שיעשה על ידי צמצום רכישות האג"ח, ולאחר מכן (או במקביל) העלאת ריבית לרמה של 0.75%-1%.
 
זוהי הנחת העבודה הבסיסית שלנו לשנת 2022 ומכאן תגזרנה גם הנחותינו לגבי תחזיות צמיחה עולמית.
 
האינפלציה בישראל צפויה להסתכם ב- 2.3%, הרבה פחות משאר העולם והתחזית שלנו לשנת 2022 היא אינפלציה של 1.8% . הנחה זו גורסת כי המשק שלנו אטרקטיבי ברמת התמחור הנוכחית, הצמיחה העתידית הגבוהה ביחס למרבית הכלכלות בעולם ומכפילי חברות מקומיות נמוכים באופן יחסי.
 
סקטורים מועדפים והשוק הסולידי:
 
השוק ישראלי מעניין, כאמור, ברמת התמחור הנוכחית  ולאור קצב צמיחה חזוי של 5%  בשנת 2022 ובמקביל לאינפלציה מתונה באופן יחסי. אנו ממליצים על חשיפה של 60% לשוק בישראל.

סקטורים מועדפים - יזמות מגורים, תשתיות, צריכה מקומית  ואנרגיה מתחדשת.

האפיק הסולידי – ברמת התשואות הנוכחית ועל רקע הציפיות למספר העלאות ריבית בארה"ב, אנו מעדיפים לנקוט במשנה זהירות ולהחזיק במשקל חסר באפיק הממשלתי ובמח"מ קצר, לפחות במחצית השנה הראשונה.

אג"ח קונצרני - על אף המרווחים הנמוכים באופן היסטורי, במצבן הטוב של חברות מקומיות רבות, אנו ממליצים עדיין על משקל יתר לאפיק -  במח"מ 5 ובתשואות אטרקטיביות לרמת הסיכון של הפירמה, תוך הקפדה על אנליזה פרטנית.
 
ארה"ב – 40% הטייה מנייתית:
 
לאור הצפי לעליית ריבית והקטנת הנזילות בשווקים, אנו מעדיפים בשלב זה להיחשף למניות ערך ופחות לסקטורים פגיעים כגון טכנולוגיה ממונפת.
 
סקטורים מועדפים - תשתיות, פיננסים, שבבים.

באפיק הסולידי – קצרים, עד מח"מ 4 לאור העובדה כי העקום לא מתמחר לדעתנו את עליית הריבית הצפויה.
 
אנו מאמינים כי מחצית השנה הראשונה עלולה להתברר כהססנית בשווקים והמחצית השנייה תהיה חיובית, לאחר התייצבות בציפיות האינפלציה בארה"ב וחזרה לנורמליות, תוך שחרור הפקק הלוגיסטי העולמי ושרשרת האספקה שתחזור לסדרה.
 
אי לכך אנו נוקטים בגישה דפנסיבית יותר עם השקעות מוטות ישראל והשקעות ערך בעיקר בארה"ב.