סיכום שנת 2021: תעשיית קרנות הנאמנות - תעשיית הקרנות נושקת ל-400 מיליארד ₪

סיכום שנת 2021

 

 
Image by Tumisu from Pixabay Image by Tumisu from Pixabay
 

שון אשכנזי, מנהל קשרי יועצים, מיטב דש
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/01/2022

תעשיית הקרנות נושקת ל-400 מיליארד ₪, עם נכסים בשווי של 398.5 מיליארד ₪, עלייה של יותר מ-50% מנקודת השפל שלה בסוף מרץ 2020 כשעמדה על כ-255 מיליארד ₪.   

נכסי תעשיית קרנות הנאמנות גדלו בשנת 2021 בכ-68 מיליארד ₪, המהווים כ-20% מגודלם בתחילת השנה.

זאת, לאחר שנה (2020) של הצטמקות בסכום של כ-22 מיליארד ₪ (כ-6% מגודלה בראשית 2020).

הגידול בשנת 2021 הוא תוצאה של גיוס בסכום של כ-28 מיליארד ₪ ועליית ערך של כ-40 מיליארד ₪. 

הקרנות האקטיביות המסורתיות גייסו כ-25 מיליארד ₪, כ-15% מנכסיהן בתחילת השנה.

הקרנות הכספיות פדו כ-6 מיליארד ₪, המהווים כ-27% מנכסיהן בתחילת השנה.

הקרנות המחקות גייסו כ-12 מיליארד ₪.

גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪ לתעשייה בחודש דצמבר.

שנת 2021 נפתחה במגמה חיובית תוך המשך המדיניות המרחיבה האגרסיבית מצד הבנקים המרכזיים. המדדים המובילים בארץ ובעולם המשיכו גם בשנה החדשה לספק תשואות גבוהות מאוד, כשתעשיית קרנות הנאמנות נהנית מגיוסים נאים מאוד בחודשים ינואר-מאי המסתכמים בכ-22 מיליארד ₪, גיוס הרחוק בכ-2.7 מיליארד ₪ בלבד מסכום הפדיון בתעשייה אשתקד באותו פרק זמן.

החל מחודש יוני 2021, בו נרשם גיוס כולל של כ-2.5 מיליארד ₪,  נרשמה האטה בגיוסים, שביטאה: מגמה מעורבת של גיוסים בקרנות האקטיביות המסורתיות ופדיונות בקרנות הפסיביות.

ההאטה הזו הפכה בהמשך ולזמן קצר לשינוי מגמה בתעשייה כולה ב"הובלת" הקרנות הפסיביות. כך בחודשים יולי ואוגוסט נרשם גיוס של כ-870 מיליון ₪ בחודש יולי ולראשונה מתחילת השנה, פדיון של כ-110 מיליון ₪ בחודש אוגוסט. בחודש ספטמבר התעשייה חזרה לגייס בסכום של כ-670 מיליון ₪.

ברבעון האחרון של שנת 2021, הפד' הודיע על צמצום הדרגתי של רכישות האג"ח ולקראת סוף השנה אף הכפיל את קצב הצמצום. זאת, על רקע האינפלציה שהוגדרה תחילה כ"טרנזיטורית" על ידי הפד', עד לחודש דצמבר בו הפד' שינה את מדיניותו כלפי האינפלציה והודיע על העלאות ריבית שבסופן הריבית עתידה לעמוד על כ-2% בסוף שנת 2023.

האינפלציה אמנם העסיקה רבות את השווקים ברבעון האחרון של השנה, אך גם ווריאנט הקורונה דלתא ואחריו האומיקרון הביאו עימם חששות חדשים-ישנים לשווקים. כשעל שתי כפות המאזניים האינפלציה והווריאנטים השונים, התעשייה נהנתה בחודשים אוקטובר-דצמבר מגיוסים נאים של כ-8 מיליארד ₪.

מדד S&P500 עלה בחדות בכ-26.9%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-21.4%, ה-DAX הגרמני עלה בשיעור של כ-15.8%.

מדדי ת"א 35, ת"א 90 ות"א 125 רשמו בסיכום שנה את התשואות הגבוהות ביותר בהשוואה למדדי המניות המרכזיים בעולם: כ-32%, כ-33.1% וכ-31.1% בהתאמה.

בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל בונד 60,40,20 סיכמו שנה עם תשואה חיובית חזקה מאוד של כ- 8.4%, 7.4%, ו-7.8% בהתאמה. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם בסיכום שנתי עלייה קלה  של כ-2.3%, תוך פער גדול בין הצמודות למדד: כ-7.4%, לבין השקליות הלא-צמודות: כ-0.8%-.

שער הדולר ממשיך במגמת ההיחלשות שלו מול השקל, למרות עוצמתו מול שאר המטבעות בעולם, ומסיים את השנה עם ירידה של כ-3.2%.

ואשר לקרנות הנאמנות, תעשיית הקרנות מסכמת שנה נהדרת שהתאפיינה בגיוסים נאים מאוד של כ-28 מיליארד ₪, מהם כ-25 מיליארד ₪ בקרנות האקטיביות המסורתיות גיוס של כ-12 מיליארד ₪ בקרנות המחקות מול פדיון של כ-3 מיליארד ₪ בקרנות הסל, ופדיון של כ-6 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות. 

כך, אם בתחילת השנה עמדו נכסיה של התעשייה על סך כולל של 330.6 מיליארד ₪, הרי שהיא סוגרת את שנת 2020 עם נכסים בשווי 398.5 מיליארד ₪, גידול עצום של כ-20%.

גידול זה, הוא תוצאה של גיוס בסכום של כ-28 מיליארד ₪, ועליית ערך של כ-40 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית גדלה בשיעור של 18.5%. בתוך התעשייה הפסיבית היה הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שצמחו בנכסיהן ב-35.3%, לבין נכסי קרנות הסל שצמחו רק ב-16.6%, זאת כאמור עקב שנה שהסתכמה בפדיונות בקרנות הסל, שפוצתה על ידי העליות שנרשמו בשוקי המניות בישראל ובחו"ל, שכן רוב  נכסי קרנות הסל מרוכזים בקטגוריות אלה.

התעשייה האקטיבית

התעשייה האקטיבית התאפיינה במגמה מעורבת - גיוסים מרשימים בקרנות המסורתיות של כ-25 מיליארד ₪, תוך המשך מגמת פדיונות בקרנות הכספיות של כ-6 מיליארד ₪. בחצי השנה הראשונה של 2021 הקרנות המסורתיות גייסו סכום כולל של כ-16.3 מיליארד ₪, מגמה שנמשכה בחצי השני של השנה אך באופן מתון יותר, עם גיוס של כ-8.7 מיליארד ₪. 

תעשיית הקרנות הכספיות רשמה פדיונות חזקים גם השנה, המהווים כ-27% מנכסיהן בראשית השנה ומסתכמים בכ-6 מיליארד ₪. סכום זה כולל יציאת כספים הן מהקרנות הכספיות השקליות (יותר מחצי מהסכום) והן מהקרנות הכספיות הדולריות (פחות מחצי מהסכום). יצוין, כי הקרנות הדולריות סבלו מתשואה שלילית של כ-1.5%.

ובאשר לקטגוריות ההשקעה. משפט של אזהרה מקדימה: בסוף יוני 2021 רשות ני"ע הקפיאה את הפרסומים היומיים של הקרנות עד לאמצע ספטמבר על רקע הפעלת מה שמכונה "המתווה". בפרק הזמן הזה, חלו "תנועות טקטוניות" בתעשייה – מיזוגי קרנות, שינויי מדיניות וקטגוריות השקעה. לכן, אפשר שהנתונים לגבי גיוסים או פדיונות בקטגוריות שונות ברמה השנתית אינם מדויקים אך הם אמורים להיות מקורבים מאוד.

הקטגוריה המגייסת ביותר בשנת 2021, כמובן, קטגוריית אג"ח כללי המהווה כ-70% מסך הגיוס בקרנות האקטיביות המסורתיות בשנה זו, עם גיוס של כ-17.7 מיליארד ₪. קטגוריה זו מוכחת בשנים האחרונות כתשובה טובה למי שבקש להשיג סוג של תיק השקעות מנוהל שהוא תערובת של מניות ואיגרות חוב במינונים משתנים.

קרנות אג"ח מדינה מסיימות שנה חיובית חזקה, עם גיוס הנאמד בכ-3.1 מיליארד ₪. 

קרנות אג"ח חברות והמרה מסיימות גם הן שנה של גיוסים נאים מאוד, בסכום של בכ-2.9 מיליארד ₪. גיוס שהתחלק באופן שווה למדי בין חודשי השנה.

בקרנות המנייתיות (ישראל + חו"ל + קרנות גמישות) נרשם גיוס כולל של כ-2.6 מיליארד ₪, גיוס שכמעט כולו הגיע לקרנות המניות המתמחות בישראל בסכום של כ-2.3 מיליארד ₪, חלקו לקרנות הגמישות בסכום של כ-250 מיליון ₪ וחלקו הנוסף מקטגוריית מניות בחו"ל של כ-50 מיליון ₪. התפלגות הסכומים הזו מתממשקת עם התשואות הגבוהות מאוד שהשיגו מדדי המניות בישראל גם באופן אבסולוטי וגם באופן יחסי לשוקי מניות מרכזיים בעולם.

הקטגוריה הפודה ביותר בשנת 2021, עד לאמצע השנה הייתה אג"ח בארץ - שקליות אך את מקומה תפסה בהמשך קטגוריית אגח בחו"ל, שהחל מחודש מרץ, התעצם פדיונה השנתי מחודש לחודש על רקע חולשת הדולר מול השקל עד לכדי פדיון שנתי של כ-800 מיליון ₪.

התעשייה הפסיבית

ברמת התעשייה הפסיבית, שנת 2021, בהמשך לקודמתה, התאפיינה במגמה מעורבת של גיוסים בקרנות המחקות ופדיונות בקרנות הסל, כשהקרנות המחקות רשמו גיוסים של כ-12 מיליארד ₪ ואילו קרנות הסל סיימו את השנה עם פדיונות של כ-3 מיליארד ₪. הפדיונות בקרנות הסל הם בהחלט יוצאי דופן בשנה שהייתה מצוינת בתשואותיה, והם נבעו במידה מכרעת מאילוצים רגולטוריים של מה שכונה "גופים מקורבים".

בקרנות המחקות הגיוסים התחלקו בין הקרנות המתמחות במניות בארץ ובחו"ל, שגייסו כ-2.1 מיליארד ₪ וכ-5 מיליארד ₪ בהתאמה, לבין קטגוריית אג"ח חברות והמרה, שממשיכה לבלוט בתעשייה ומסיימת שנה עם הגיוס הגדול ביותר בסכום של כ-5.6 מיליארד ₪.

בצד הקרנות הפודות בקרנות המחקות, נרשמו פדיונות המסתכמים בכ-700 מיליון ₪. הפדיונות נרשמו בקטגוריית אג"ח מדינה, שפדתה כ-410 מיליון ₪, וזאת למרות עלייה שנתית צנועה של 2.3% במדד אג"ח ממשלתיות, קטגוריית אג"ח כללי עם פדיון של כ-130 מיליון ₪ וגם קטגוריית אג"ח בחו"ל הוסיפה לפדיון כ-160 מיליון ₪.

בצד קרנות הסל שגייסו, נמצאת קטגוריה אחת: אג"ח מדינה עם גיוס של כ-270 מיליון ₪. קטגוריית אג"ח כללי סיימה את השנה ללא גיוס, כאשר המשקיעים מעדיפים באופן מובהק להשקיע בשתי הקטגוריות האלו בקרנות האקטיביות.

בצד הקרנות הפודות בקרנות הסל, קרנות המניות בחו"ל עם כ-75% מהפדיון הכללי של קרנות הסל, בסכום של כ-2.3 מיליארד ₪. קרנות המניות בארץ פדו גם הן סכום של כ-360 מיליון ₪. קטגוריות אג"ח בחו"ל, שהיא קטנה למדי, פדתה בכל חודשי השנה, למעט חודש ינואר, וכך סיכמה את השנה עם פדיון של כ-340 מיליון ₪ וקטגוריית אג"ח בארץ חברות והמרה, שבניגוד לגיוסה הגבוה בקרנות המחקות, סיימה את השנה עם גיוס אפסי.
נכון ליום 30.12.21, יום חמישי, יום המסחר האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-398.5 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא: 

תעשייה אקטיבית: כ-224 מיליארד ₪, מהם כ-207.5 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-16.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות. 

תעשייה פסיבית: כ-174.5 מיליארד ₪, מהם כ-105.5 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-69 מיליארד ₪ בקרנות מחקות. 


סיכום חודשי: דצמבר 2021

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון של השנה כ-1.4 מיליארד ₪, אחד החודשים היותר חלשים במהלך השנה.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה כ- 800 מיליון ₪.

לעומת זאת, הקרנות הכספיות המשיכו לפדות, סכום של כ-210 מיליון ₪.

התעשייה הפסיבית הייתה שקטה מאוד עם גיוס של כ-370 מיליון ₪ לקרנות המחקות וכ-470 מיליון ₪ בקרנות הסל.

חודש דצמבר היה חודש חיובי לשוקי המניות המרכזיים בעולם, זאת חרף השינוי ההצהרתי בשלב זה במדיניות הפד.

שוק המניות הישראלי בלט מאוד לטובה עם תשואות חודשיות גבוהות במיוחד, כאשר מדדי ת"א 35, 125 ו-90 השיגו תשואות של כ-6.1% , 5.2% ו-3.9% בהתאמה.

גם שוקי המניות באירופה השיגו תשואות נאות מאוד, עם הדאקס הגרמני: 5.2%, ובאסיה: כ-3.5% לניקיי היפני.

בארה"ב היה פער גדול בין תשואת הדאו המייצג יותר את הכלכלה המסורתית עם כ-5.4% לבין תשואת הנאסד"ק שמייצג יותר את חברות הטכנולוגיה עם כ-0.7% , כאשר בתווך, מדד ה-S&P500 שעלה בכ-4.4% .

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה שלילית של 0.7% ואיגרות החוב הקונצרניות השיגו תשואה חיובית צנועה של 0.3%. 

בכל הקשור לקרנות הנאמנות זה היה חודש שקט, בוודאי בהשוואה למה שהורגלנו לו בשנים האחרונות בחודש האחרון של השנה.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה כ-800 מיליון ₪, כאשר את הגיוסים ממשיכה להוביל  קטגוריית אג"ח כללי עם כ-800 מ' ₪, ואחריה הקרנות המנייתיות המתמחות בישראל שגייסו כ-320 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חברות וקרנות אג"ח מדינה גייסו סכום של כ-180 מיליון ₪ וכ-80 מיליון ₪ בהתאמה, סכומים נמוכים בהשוואה לגיוסים שלהן בחודשים האחרונים.

לעומת זאת, הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל סבלו מחולשת הדולר, מה שהתבטא בפדיון גדול של כ-300 מיליון ₪, והקרנות המנייתיות המתמחות בחו"ל סבלו מחולשת השווקים בחצי הראשון של החודש ופדו כ-220 מ' ₪.

התעשייה הפסיבית אף היא הייתה שקטה מאוד עם גיוס של כ-370 מיליון ₪ בלבד לקרנות המחקות וכ-470 מיליון ₪ בקרנות הסל. בדומה לתעשייה האקטיבית, נרשמו גיוסים לקרנות המנייתיות המתמחות בישראל, ופדיונות בקרנות המנייתיות המתמחות בחו"ל.

גם כאן, כמו בתעשייה האקטיבית, נרשמו גיוסים לקרנות הסל המתמחות באג"ח מדינה ואילו בקרנות אג"ח חברות נרשמה כניסה לקרנות המחקות ויציאה מקרנות הסל.