מייבאים אבל פחות - ירידה של 50% בייבוא כלי רכב בדצמבר

דו"ח יבוא מוצרים בני קיימא לחודש דצמבר 2021 ולשנת 2021

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/01/2022

יבוא מוצרים בני קיימא 

יבוא כלי רכב

בחודש דצמבר 2021 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 29,817 לעומת 65,813 כלי רכב בדצמבר 2020, ירידה בשיעור של 54.7%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 1,109 כלי רכב לעומת 1,052 כלי רכב בדצמבר 2019, עליה של 5.4%. הירידה ביבוא כלי רכב פרטיים  מוסברת ביבוא גבוה במיוחד בדצמבר 2020 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק החל מה- 01.01.2021 והעלאת מס קניה על יבוא כלי רכב היברידי. בדצמבר 2021 גם נרשם יבוא גבוה ביחס לממוצע בחודש רגיל עקב עדכון במס קניה על יבוא רכב היברידי, אך מדובר בגידול מתון ביחס לממוצע.

בחודשים ינואר-דצמבר 2021 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 261,064 לעומת 237,632 בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 9.9%. יבוא כלי רכב מסחרי עלה ב- 75.3% בתקופה זו והגיע להיקף של – 12,423.

נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מחודש יולי.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש דצמבר 2021, בהשוואה לדצמבר 2020, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. יבוא מדיחי כלים עלה בשיעור משמעותי של 70.3% ויבוא מקררים עלה בשיעור מתון של 1.0%. יבוא של מייבשי כביסה נשאר כמעט ללא שינוי ויבוא מכונות כביסה ירד ב- 26.9%.

במצטבר בחודשים ינואר-דצמבר 2021 נרשמה מגמה מעורבת. יבוא מקררים ומדיחי כלים נמצא בעליה של 13.8% ו- 17.0% בהתאמה. יבוא מכונות כביסה ומייבשי כביסה ירד בשיעור של 5.3% ו- 13.1% בהתאמה.

יבוא טלוויזיות בחודש דצמבר 2021 עלה בשיעור של 5.4%. בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר-דצמבר 2021 לעומת ינואר-דצמבר 2020 נרשמה ירידה  של 9.6%.

יבוא סיגריות ירד בדצמבר 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד ב- 2.5%. מתחילת השנה נרשמה עליה מתונה של 3.6% בכמות יבוא סיגריות לעומת התקופה מקבילה ב-2020.

ערך היבוא של טבק אחר בדצמבר 2021 עלה ב- 13.8% לעומת דצמבר 2020. במצטבר בינואר - דצמבר 2021, לעומת אשתקד יבוא טבק אחר נמצא בעליה של 11.9%, וההכנסות מיבוא טבק אחר בעליה מתונה של 1.5%.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש דצמבר 2021 הסתכם ב – 8.0 מיליארד $  - עליה של 9.1% לעומת ערך היבוא בדצמבר 2020.

נתוני מגמה מצביעים על עליה ביבוא.

נתונים על ייצור מקומי של דלקים מוצגים עד חודש נובמבר 2021 הואיל וחברות הדלק נדרשות בדווח חודש לאחר סיום החודש המדווח. בהשוואת נתוני השיווק של סולר ובנזין בחודש נובמבר 2021 לעומת נובמבר 2020 נמצא שהבנזין בעליה  בשיעור של 7.9% והסולר בירידה בשיעור של 7.1%.