לאומי גייס כ-3.2 מיליארד שקלים מגופים מוסדיים

במכרז להרחבת שתי סדרות אג"ח בכירות צמודות למדד

 

 
חנן פרידמן, צילום: אורן דאי חנן פרידמן, צילום: אורן דאי
 

לאומי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/01/2022

הנפקות הסדרות נסגרו בתשואות של -1.54% ו -1.04% בהתאמה.

השלב הציבורי בהנפקה יתקיים מחר.

לאומי פתח את שנת 2022 עם גיוס של כ-3.2 מיליארד שקלים מקרב גופים מוסדיים, לאחר הרחבת שתי סדרות אג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שתי הסדרות שהורחבו הן אג"ח בכירות צמודות למדד, סדרה 179 ו-182, לתקופה של 3.5 ו-6 שנים בהתאמה. 

במכרז, שמתקיים בשני שלבים, התקבלו ביקושים גבוהים של כ-3.9 מיליארד שקלים בשלב המוסדי שהתקיים אתמול, כאשר השלב הציבורי בהרחבה יתקיים מחר. 

סדרת האג"ח 179 ל-3.5 שנים נסגרה בתשואה של  1.54%-, המשקפת מרווח של 0.69%. סדרה זו מדורגת AAA על ידי חברת S&P מעלות ומידרוג. סדרת האג"ח 182 ל-6 שנים נסגרה בתשואה של 1.04%-, המשקפת מרווח של 0.79%. סדרה זו מדורגת AAA על ידי S&P מעלות.

בכך הפך לאומי לבנק הראשון במערכת אשר מגייס חוב מהציבור בשנת 2022. בחודש נובמבר האחרון גייס הבנק כ-2.3 מיליארד שקלים בשתי סדרות אג"ח חדשות שזכו גם הן לביקושים גבוהים של כ- 5 מיליארד שקלים.