ברימאג רוכשת קרקע של כ-78 דונם בגבעת ברנר תמורת 77 מיליון ש"ח

החברה מתכננת להקים במקום מבנים לוגיסטיים אשר ישמשו אותה לאחסון והפצת מוצרים

 

 
Image by Valdas Miskinis from PixabayImage by Valdas Miskinis from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/01/2022

ברימאג מעדכנת כי השלימה את ההתקשרות בהסכם המקנה לה זכויות של כ-43% בחברה המחזיקה במלוא הזכויות במקרקעין בשטח של כ-78 דונם למטרת הקמת מבנים לוגיסטיים. 

בתמורה לרכישה תשלם החברה סך של כ- 60 מיליון ש"ח וכן תעמיד הלוואה בסך של כ-17 מיליון ש"ח, שתשמש לפירעון הלוואות בעלים. 

הנכס שבבעלות החברה המחזיקה הינו חטיבת קרקע בשטח כולל של כ-78 דונם באזור התעשייה הדרומי של קיבוץ גבעת ברנר. יעוד הנכס הוא תעשיה ומלאכה ובכוונת ברימאג להקים עליו ביחד עם החברה המחזיקה, מבנים לוגיסטיים אשר ישמשו את ברימאג  לאיחסון והפצת מוצרים. 

בהתאם להסכם הרכישה, המבנים הלוגיסטיים שייבנו יימסרו לברימאג במצב של מעטפת ויושכרו על ידה לתקופה של עשר שנים עם שלוש תקופות אופציה נוספות המאפשרות תקופת שכירות כוללת של כ- 24 שנים. דמי השכירות בתקופת השכירות הראשונה יעמדו על 43 ש"ח לכל מטר מבונה בתוספת דמי ניהול בסך  של 1.25 - 1.5 ש"ח לכל מטר מבונה. 

החברה עדיין בוחנת וטרם החליטה באשר לאפשרויות השונות של התאמת המבנים שהיא תשכור ולפיכך אין ביכולתה בשלב זה לפרט את היקף ההשקעות שיידרשו לצורך כך.  החברה צופה כי היקף ההשקעות יהיה סכום משמעותי ביחס לסכום הרכישה. 

מימון רכישת המניות יבוצע ממקורותיה העצמיים של החברה ומהלוואות שתיטול מבנקים. 

שאול זילברשטיין, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בברימאג מסר: "אנו שמחים לעדכן על השלמת ההתקשרות בהסכם לרכישת קרקע בגבעת ברנר עליה אנו מתכוונים להקים מרלו"ג אשר ישמש אותנו לאחסון והפצת מוצרים. מהלך זה תואם את האסטרטגיה של ברימאג למתן שירות במסגרת פעילות עצמאית של החברה וניהול עצמאי של מערך לוגיסטי שיאפשר גמישות תפעולית ומתן שירות איכותי ומהיר לצרכן הסופי."

לגרף ברימאג לחצו כאן

20 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 12.61 מיליון בברימאג
קרנות נאמנות שמחזיקות את ברימאג. לרשימה המלאה