היום - מגדל שוקי הון משיקה סדרת קרנות מחקות מדד בעל מנגנון חכם ודינמי בניהול רכיב האג"ח

לאחר שנת 2021 והבדלי התשואות בין אגרות החוב הצמודות ואגרות החוב השקליות והצורך לנסות ולייצר יתרון וערך בתיקי ההשקעות, יוצאים במגדל שוקי הון בסדרת קרנות חדשות בעלות "מנגנון שקלי-צמוד".

 

 
צוות מגדל שוקי הון צילום סיון פרגצוות מגדל שוקי הון צילום סיון פרג
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/01/2022

מגדל שוקי הון משיקה סדרת קרנות מחקות מדד בעל מנגנון חכם ודינמי בניהול רכיב האג"ח

לאחר שנת 2021 והבדלי התשואות בין אגרות החוב הצמודות ואגרות החוב השקליות והצורך לנסות ולייצר יתרון וערך בתיקי ההשקעות, יוצאים במגדל שוקי הון בסדרת קרנות חדשות בעלות "מנגנון שקלי-צמוד". הרעיון העומד מאחורי סדרת הקרנות המחקות החדשה הינו לנסות לספק מענה, לאחד הנושאים הבעייתיים בהשקעות בישראל בתחום ניהול האג"ח, והוא הקושי לחזות בצורה יעילה את האינפלציה לאורך זמן וכתוצאה מכך להיות במאזן הצמדה כזה שעשוי לתת יציבות וערך מוסף משמעותי לתיק ההשקעות. הקרנות החדשות מתאפיינות במנגנון אנליטי שקובע, במועדים קבועים, על פי פרמטרים כלכליים, את השיעור מתיק האג"ח שיושקע בצמודי מדד ואת השיעור שיושקע בשקלים, ובכך מייעל ומסייע בצורה אובייקטיבית, תוך שקיפות מלאה למשקיע(1), בניהול מאזן ההצמדה בחלק האג"ח בתיקי ההשקעות ללא צורך מצד בעלי היחידות בקרנות לבצע פעולות אקטיביות של קנייה ומכירה, תזמון, על כל ההשלכות הפיננסיות שכרוכות בכך.

במגדל שוקי הון מסבירים כי "השנה החולפת, שהתאפיינה בהבדלי תשואות משמעותיים בין אגרות החוב הצמודות למדד לבין אגרות החוב השקליות, חידדה את הצורך בפיתוח מנגנון המאפשר לתמוך בבניית רכיב האג"ח בתיקי ההשקעות. לאור זאת השקנו סדרת קרנות מחקות שהמדדים אחריהן הם עוקבות הינם בעלי מנגנון, אשר משקלל, אחת לחודש, את המשקלות של אגרות החוב שיכללו בהם, בין אגרות חוב שקליות לאגרות חוב צמודות, על פי הפער שבין האינפלציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים. למעשה, מדובר בקרנות פאסיביות שהמעבר בהן בין צמודים לשקלים נעשה על פי פרמטרים שנקבעו, כך שכל רכיב, צמוד או שקלי, יכול להגיע עד 70% במקסימום בכל נקודת זמן. כאמור מדובר במנגנון שמטרתו לנסות ולתת פתרון ממוכן ויעיל לאחת הדילמות של משקיעים באפיק האג"ח".

במגדל שוקי הון מוסיפים: "השקנו שלוש קרנות ראשונות על פי רמת הסיכון שהמשקיע מעוניין בה, אג"ח מדינה, אגח חברות בדירוג A ואג"ח חברות בדירוג AA, כך שלמשקיע נשאר לבחור באופן פשוט לאיזה רמת סיכון הוא מוכן להיחשף על פי טעמיו כאשר המנגנון יקבע את היחס בין המרכיב הצמוד והמרכיב השקלי".
קרנות המנגנון כוללות מספר יתרונות(2), בראשן כמובן היכולת לתזמן באופן אנליטי ואובייקטיבי, אחת לחודש, את המעבר בין האפיק הצמוד לשקלי. בנוסף, הלקוח נהנה מחיסכון בעמלות קניה/מכירה ודחיית אירועי מס, המתלווים בד"כ למעבר בין שני האפיקים, לצד שקיפות מלאה(1) במאזן ההצמדה בכל נקודות זמן.
סדרת המנגנון החדשה כוללת את הקרנות המחקות הבאות:

מנגנון אג"ח מדינה -   

MTF מחקה (00) אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד

מס’ ני”ע: 5134572

הינה קרן מחקה פתוחה אשר תעקוב אחר מדד הכולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה בישראל, שקליות וצמודות מדד, תוך איזון בסיס ההצמדה.

מנגנון  AA

MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

מס’ ני”ע: 5134796

הינה קרן מחקה פתוחה אשר תעקוב אחד מדד הכולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (AA-) ל-(AA+).

מנגנון A

MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

מס’ ני”ע: 5134788

הינה קרן מחקה פתוחה אשר תעקוב אחד מדד הכולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד בטווח דירוג שבין (A-) ל-(A+).
בכל קרנות המנגנון, במועד הקובע לעדכון המדד ניתן פקטור משקל עודף לסדרות אג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן, וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה הנוכחית לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים.

יחידות הקרנות מוצעות החל מיום 18.1.2022.
התאמת נכסי כל קרן למדיניות ההשקעות שלה תסתיים ביום בו תירכשנה יחידות הקרן לראשונה.

.Migdal Tracking Funds=MTF  00 = ללא חשיפה למניות ולמט"ח. (1) ניתן להתעדכן במידע באתר עורך המדד אינדקס https://indx.co.il. (2) להערכת מנהל הקרן. מנהל הקרנות הינו מגדל קרנות נאמנות בעמ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת .המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות תעשה עפי תשקיפים ודוחות מיידיים שבתוקף בלבד .מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.