טראלייט - במסגרת מזכר ההבנות, חברת הביטוח מגדל אמורה להשקיע עד 270 מיליון שקל

מאיצה את הרחבת פעילותה ומקדמת הצפת ערך בנכסיה - חתמה על מזכר הבנות הכפוף לבדיקות נאותות וחתימה על הסכם מחייב עם מגדל ביטוח לשם כניסתה כשותפה בשני פרויקטים של טראלייט בהשקעה של עד 460 מיליון שקל

 

 
רני ליפשיץ מנכל, צילום: חן וגשל, באדיבות טראלייטרני ליפשיץ מנכל, צילום: חן וגשל, באדיבות טראלייט
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/01/2022

בפרויקט הסולארי 'התענך1' שבבעלות טראלייט (100%) בצפון הארץ אמורה מגדל להשקיע עד 270 מיליון שקל תמורת 49% מהפרויקט.

בפרויקט הסולארי Dunmore בקנדה, שבו טראלייט מחזיקה 75%, אמורה מגדל להשקיע עד 190 מיליון שקל.

רני ליפשיץ, מנכ"ל טראלייט: "טראלייט נמצאת כיום לקראת גידול חד בהיקפי פעילותה, ושילוב הכוחות עם מגדל ביטוח תואם את אסטרטגיית ההתרחבות שלנו בארץ ובחו"ל. אנו גאים ושמחים על יצירת שותפות זו עם גוף מוביל ובעל יכולות וניסיון כמו מגדל ביטוח. שניים מפרויקטי הדגל של החברה: פרויקט התענך1 בהיקף של 156 מגה וואט ופרויקט Dunmore שבקנדה בהיקף של כ-258 מגה וואט שאליהם תצטרף מגדל כבעלת מניות, צפויים להתחיל בהפעלה מסחרית במהלך 2023 ולהוות נדבך חשוב לקראת המשך הרחבה מואצת של פעילותינו".

חברת האנרגיה המתחדשת טראלייט מדווחת על אבני דרך משמעותיות בהרחבת פעילותה בארץ ובחו"ל. החברה מעדכנת כי חתמה על מזכרי הבנות (הכפופים לבדיקות נאותות וחתימה על הסכם מחייב) עם חברת הביטוח מגדל לפיהם מגדל תשקיע בפרויקטים הסולאריים אותם מקדמת החברה - התענך1 בצפון הארץ ו-Dunmore בקנדה. 

במסגרת מזכר ההבנות חברת הביטוח מגדל אמורה להשקיע עד 270 מיליון שקל בשני שלבים בתמורת ל-49% מהפרויקט הסולארי 'התענך1' שאותו מקדמת החברה. טראלייט תחזיק ביתרת 51%, תשמש כשותף הכללי בפרויקט וכקבלן ההקמה והתפעול. פרויקט התענך 1 הוא פרויקט סולארי בהיקף של כ-156 מגה וואט. הפרויקט שמועד החיבור הצפוי שלו במחצית השנייה של 2023, הוכרז כפרויקט תשתית לאומית וההכנסות השנתיות הצפויות בו עומדות על כ-53 מיליון שקל. תענך 1 הינו שלב ראשון במסגרת פרויקט התענך שאמור להגיע להיקף של כ-250 מגה וואט. 

בנוסף, קבוצת הביטוח מגדל חתמה עם טראלייט גם על מזכר הבנות אמורה להשקיע מעד 190 מיליון שקל בפרויקט סולארי שמקדמת החברה בקנדה. בהתאם למזכר ההבנות, הצדדים יפעלו להקמת שותפות אשר תחזיק ב-75% מהזכויות בפרויקט Dunmore, כאשר מגדל תחזיק ב-49% מהזכויות בשותפות וטראלייט ביתרת 51%. פרויקט Dunmore הוא פרויקט סולארי בהיקף של 258 מגה וואט שאותו מקדמת החברה בקנדה, בחבל אלברטה שהינו המחוז בעל נתוני הקרינה הגבוהים ביותר בקנדה. יתרת 25% בפרויקט מוחזקת ע"י קבוצה בינלאומית מתחום האנרגיה שפועלת ב-25 מדינות. 

לגרף טראלייט לחצו כאן

95 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 12.42 מיליון בטראלייט
קרנות נאמנות שמחזיקות את טראלייט. לרשימה המלאה