מור גמל פרסמה תשקיף הנפקה - תנסה לגייס לפי 600 מיליון שקלים - מצגת למשקיעים

מור גמל פרסמה תשקיף הנפקה ומצגת למשקיעים