יקי נוימן, מנכל דוראל אנרגיה, ל-FUNDER: "אנחנו עוסקים כל הזמן בבניית מנועי צמיחה נוספים לפעילות החברה - פתרונות מימן ירוק, טיפול בפסולת ועוד"

ההכנסות בשנת 2021 צמחו בכ-210% | 138 קרנות נאמנות מחזיקות במניה

 

 

 
יקי נוימן, קרדיט: טל שחריקי נוימן, קרדיט: טל שחר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2022

ה–EBITDA של תאגידי הפרויקטים גדל בשנת 2021 בכ-15% והרווח התזרימי המתואם- FFO גדל בכ-33.9% לעומת שנת 2020.

החברה השלימה את מכירת החשמל עבור כל פרויקט אינדיאנה בהיקף של כ- 1.6 ג'יגה וואט ל-15 שנים. סך ההכנסות הצפויות ממכירת החשמל עבור כל ההסכמים שנחתמו עומד על כ-1.5 מיליארד דולר.

החברה צופה כי תשלים במהלך 2024 חיבור של כ- 3000 מגה וואט של מתקנים, בהיקף של כמיליארד ש"ח.

יקי נוימן, מנכ"ל החברה, מסר: "אנחנו מסכמים היום שנה מעולה עם המשך צמיחה משמעותית בהיקף בפעילות והכפלת הכנסות החברה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. החברה מתקדמת בהתאם ליעדים האסטרטגיים שלה ואף מעבר לכך, הן בייזום ופיתוח מתקנים ופרויקטים פורצי דרך בישראל והן בביסוס הפעילות הגלובלית באירופה ובארה"ב, תוך בחינת חדירה לשווקים נוספים. החברה עוסקת כל העת בבניית מנועי צמיחה נוספים לפעילות החברה ובהם פתרונות טכנולוגיים חדשניים עם מיזמים בתחום המימן הירוק, טיפול בפסולת וייצור אנרגיה, פרויקטי "עצמאות אנרגטית" המשלבים מתקני אגירה וניהול רשת החשמל בשטחי צרכני חשמל גדולים ועוד. שנת 2022 תאופיין כ"שנת הביצוע" – לאחר זכייה במכרזים, רכש וקבלת היתרי בנייה, החברה מתחילה הקמות נרחבות בארה"ב, ישראל ואירופה. בראי לשנת 2024, קבוצת דוראל אנרגיה צפויה להגדיל פי 10 את הכנסותיה עם כניסה לפרויקטים חדשים וצפי הספק שינסוק מכ-200 מגה וואט ל-3000 מגה וואט בפרויקטים מחוברים. דוראל גאה להיות שחקנית משמעותית ומובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, בארץ ובעולם".

דוראל אנרגיה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2021 ובתוך כך לרבעון האחרון של השנה. הכנסות החברה בשנת 2021 הסתכמו בכ- 121.6 מיליון ₪ לעומת כ-58.3 מיליון ₪ בשנת 2020. הגידול נובע מגידול בהכנסות ממתן שירותי הקמה. ההכנסות על בסיס Non-GAAP בשנת 2021 הסתכמו בכ-56.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-44.7%, לעומת כ-39.1 מיליון ש"ח אשתקד. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-20.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-31.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-16.5 מיליון ש"ח, גידול של כ-99%, לעומת כ-8.3 מיליון ש"ח אשתקד. 

ה-EBITDA של תאגידי הפרויקטים בשנת 2021 הסתכם בכ-63.5 מיליון ₪, גידול של כ-15% לעומת כ-55.2 מיליון ₪ בשנת 2019. ה–EBITDA של תאגידי הפרויקטים ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 10.3 מיליון ₪, גידול של כ-32%, לעומת כ-7.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

הרווח התזרימי המתואם - FFO של תאגידי הפרויקטים בשנת 2021 צמח בכ- 12.3% והסתכם בכ- 51.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-45.5 מיליון ש"ח בשנת 2020. הרווח התזרימי המתואם - FFO של תאגידי הפרויקטים ברבעון הרביעי צמח בכ-33.9% והסתכם בכ-6.2 מיליון ש"ח לעומת כ-4.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.  

ההפסד הנקי המיוחס לבעלים בשנת 2021 הסתכם לכ-20.1 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ- 11.6 מיליון ש"ח בשנת 2020. ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הרביעי הסתכם לכ-8.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 0.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. המעבר להפסד נובע בעיקר מהוצאות מימון שאינן בליבת הפעילות ומגידול בהוצאות הכלליות של החברה על רקע צמיחתה והפיתוח העסקי המואץ.

סך ההון ליום 31.12.2021 הסתכם בכ-712.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 403.3 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, ליום 31.12.2021, הסתכם בכ-499.5 מיליון ש"ח לעומת כ-405.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול נובע בעיקר מהסכם ההשקעה עם מגדל בחברת הבת בארה"ב ועסקת אלמור בקיזוז ההפסד הכולל בתקופה.

עדכונים אודות הפעילות במהלך תקופת הדו"ח ואחריה:

פעילות החברה בארה"ב-  

פרויקט הענק של דוראל באינדיאנה, Mammoth Solar נכנס לשלב ההקמות וחלקו הראשון (480MW ) יחובר ויופעל מסחרית בשנת 2023. החודש הודיעה החברה על השלמת מכירת החשמל עבור כל פרויקט אינדיאנה בהיקף של כ- 1.6 ג'יגה וואט ל-15 שנים. סך ההכנסות הצפויות ממכירת החשמל עבור כל ההסכמים שנחתמו בארה"ב עומד על כ- 1.5 מיליארד דולר. פרויקטMammoth Solar  באינדיאנה, משתרע על שטח של כ-50,000 דונם (כשטחה המוניציפאלי של תל אביב-יפו) וסך הספקו מוערך בכ-1,600 מגה-וואט (DC). שני חלקי הפרויקט הנותרים יופעלו מסחרית בשנת 2024.

כלל הפרויקטים של החברה בארה"ב, עומדים על הספק של כ-6.7 ג'יגה-וואט (DC) וקיבולת אגירה של כ- 1.7 ג'יגה וואט שעה. עיקר הפרויקטים באזור PJM (אינדיאנה, פנסילבניה, מרילנד, דלאוור, אילינוי ועוד) ובאזור MISO. 

פעילות החברה באירופה- החברה בהקמות ראשונות באיטליה ובפולין. החברה ממשיכה להרחיב את הפעילות באירופה, כאשר צברי הפרויקטים של החברה באיטליה, פולין, רומניה ודנמרק מסתכמים כיום להספק כולל של כ-1.844 מגה-וואט (DC). החברה הודיעה לאחרונה על התקשרות במזכר הבנות לרכישת 50% ממניות חברת Eco, העוסקת בטיפול בפסולת וייצור אנרגיה בטכנולוגיית ביו-גז באיטליה. 

פעילות החברה בישראל- 

החברה מקדמת את הפרויקטים במסגרת זכייתה בשני מכרזי שדות סולאריים בשילוב מתקני אגירת אנרגיה בישראל בהספק כולל של כ-714 מגה-וואט, ובתוספת של קיבולת אגירה בהספק של כ-1,400 מגה-וואט. כל מכסת הזכייה במסגרת הליך 1 שובצה לחטיבות קרקע בפרויקטים השונים, התקבלו מחברת החשמל תשובות המאפשרות את בניית הפרויקטים והושלמו הסכמי רכש והסכמים לרכישת ציוד. 

מספק חשמל ירוק - ירוק בחודש ינואר האחרון (2022) הודיעה החברה על קבלת רישיון להספקת חשמל מרשות החשמל. עם קבלת הרישיון, תקדם החברה את פעילותה בתחום הספקת החשמל, כך שבעתיד תמכור בשוק הסיטונאי והפרטי חשמל נקי, המיוצר מאנרגיות מתחדשות במתקנים אשר בבעלותה.  

מימן ירוק - החברה מקדמת את הקמת פרויקט ייצור המימן הירוק הראשון בישראל שיוקם בקיבוץ יטבתה - פיילוט לייצור מימן ירוק מחשמל נקי שייוצר במתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-400 קילו-וואט. המימן הירוק שיופק במתקן עתיד להיאגר במתקן אגירת מימן ייחודי כאשר המימן הנאגר ישמש ליישומים שונים כדוגמת אגירה, תחבורה ותעשייה. דוראל מזהה את תחום הייצור, האגירה והשינוע של מימן ירוק, כמנוע צמיחה עבורה ועבור משק האנרגיה העולמי בכללותו לאור המאמץ להפחתת פליטות פחמן וגזי חממה ומניעת ההתחממות הגלובלית.

תאגיד משותף לאגירת אנרגיה - בחודש מרץ,2022 דיווחה החברה כי תקים חברה משותפת לאגירת אנרגיה והקמת תשתיות לטעינת רכבים חשמליים יחד עם אמפא והפניקס. החברה המשותפת תפעל לייזום, פיתוח, הקמה והפעלה של מתקנים לאגירת חשמל בהיקף צפוי של מאות מגה וואט ותחנות טעינה לרכבים חשמליים בבנייני משרדים, מגורים ומרכזים תעשייתיים ותיירותיים. דוראל תחזיק 50% מהון מניות החברה המשותפת כאשר אמפא והפניקס יחזיקו כל אחת 25% מהון המניות.

סך ההון ליום 31.12.2021 הסתכם בכ-712.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 403.3 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, ליום 31.12.2021, הסתכם בכ-499.5 מיליון ש"ח לעומת כ-405.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול נובע בעיקר מהסכם ההשקעה עם מגדל בחברת הבת בארה"ב ועסקת אלמור בקיזוז ההפסד בתקופה.

לגרף דוראל אנרגיה לחצו כאן

138 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 75.17 מיליון בדוראל אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את דוראל אנרגיה. לרשימה המלאה