דרישות התקן לבניה ירוקה : כל מה שחשוב לדעת

 

 

 
הדס פאר, קרדיט: כפיר סיווןהדס פאר, קרדיט: כפיר סיוון
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/05/2022

בחודש מארס 2022 הפכו דרישות התקן לבניה ירוקה 5281 למחייבות במסגרת חוק התכנון והבניה. אם בשנים האחרונות רק הערים החברות בפורום ה-15 קידמו את בנייתם של פרויקטים ירוקים באופן וולונטרי, הרי שכעת כל הרשויות מחויבות ללוות את התהליך עם אנשי מקצוע שידאגו לכך שהפרויקטים הנבנים אכן יעמדו בדרישות התקן לבניה ירוקה.  

מהו למעשה התקן המחייב? האם יש הבדלים בין המבנים הירוקים? וכיצד רוכשי דירות יכולים לדעת האם הדירה שרכשו עומדת בדרישות התקן?

הדס פאר, ראש תחום בנייה ירוקה במעבדות איזוטסט, עושה לכם סדר ומשיבה על שאלות בתחום הבניה הירוקה.

במה עוסק התקן?  

"התקן הישראלי לבנייה ירוקה עוסק במספר תחומים, שנועדו לתכנן ולבנות מבנים שהשפעתם על הסביבה פחותה, וכפועל יוצא מכך הם גם חסכוניים יותר באנרגיה, כלומר בכסף לדייר. כמו כן התקן עוסק בנושאי בריאות, ועל כן יתרונותיו עבור משתמש הקצה מרובים וחשובים".  

ממתי קיים התקן בישראל?  

"התקן הישראלי לבנייה ירוקה קיים משנת 2005, כאשר בשנת 2011 החל להיבדק על ידי מעבדות כגורם שלישי, שמבטיח עמידה בדרישות התקן השונות. ב־2013 אומץ התקן על ידי ערים גדולות בארץ כחלק מדרישות עירוניות וכחלק מהליך הרישוי".  

כיצד ניתן לבחון האם המבנה עומד בדרישות התקן לבניה ירוקה?  

"על מנת להבטיח שדרישות התקן מתקיימות, מעבדות המאושרות על ידי הרשות להסמכת מעבדות, בוחנות כל פרויקט לגופו את העמידה בדרישות התקן בשלבי התכנון והבנייה, ועל-פי הייעוד ושלביות הבנייה (בנייה חדשה, שיפוץ, תוספת)".  

האם יש הבדל בין מבנים ירוקים?  

"בעוד תנאי הסף מהווים ניקוד חלקי, כל פרויקט רשאי לבחור מבין סעיפי התקן השונים כיצד ישלים את הניקוד הנדרש. על כן כל פרויקט שקיבל אישור עמידה בתקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה, יכול להיות שונה מפרויקט אחר, וזאת בהתאם לסעיפים שבהם ביקש לעמוד".  

כיצד רוכש דירה יכול לברר מה האלמנטים הירוקים בבניין שבו הוא מתעניין?  

"ניתן לבקש מהיזם את טבלת הניקוד, ולראות בזכות אלו סעיפים התקבל האישור לעמידה בתקן. היזם אינו מחויב לחשוף זאת, והוא רשאי לבחור בכך על־פי שיקוליו".  

מה כדאי לרוכש דירה לדעת בטרם הקניה?

"לבדוק שהפרויקט קיים ברשימת הפרויקטים הירוקים של המשרד להגנת הסביבה. גם אם הפרויקט טרם סיים את הליך ההסמכה (אם הוא נמצא בשלבי ביצוע, למשל), הוא רשום במערכת. המידע הקיים שם מוגבל ומספק נתונים כלליים בלבד, אבל עצם קיומו במערכת מאפשר להבין שהוא מבוקר על ידי מעבדה מאושרת".

האם ניתן לברר מהו הדירוג האנרגטי של הדירה והאם ניתן לשפר אותו?  

"ניתן לבקש את הדירוג האנרגטי של יחידת הדיור. אתם יכולים לנסות ולשפר את הדירוג, אם הוא לא מספיק גבוה בעיניכם, אך מומלץ לעשות זאת בשלב תחילת העבודות, כדי שייושם כחלק משלבי הבנייה. כחלק מכך ייתכן שתרצו לשפר את הזיגוג או להוסיף בידוד תרמי. כדי לקבל החלטות, מומלץ להיוועץ עם היועץ התרמי שחישב את הדירוג האנרגטי. דירוג אנרגטי C הוא, למעשה, שיפור של כ־20% לעומת צריכה אנרגטית של דירת ייחוס. נתוני דירת הייחוס נקבעו על־פי צריכת האנרגיה הממוצעת לבית אב בישראל על־פי נתוני הלמ"ס. דירוג אנרגטי B הוא שיפור של כ־30% חיסכון וכן הלאה".

מעבדות איזוטסט קיימת למעלה מ-40 שנה ומבצעת בדיקות תקן לבניה, תשתיות ובדיקות חדשניות. החברה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות להסמכת מעבדות והממונה על התקינה במשרד הכלכלה.