בדרך לבורסה - רון רוטר מנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס ויו"ר אורבניקה מודיע על שת"פ אסטרטגי עם קשת החזקות

רון רוטר, מנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס ויושב ראש חברת אורבניקה הודיע על שיתוף פעולה אסטרטגי עם "קשת החזקות", זרוע ההשקעות של שידורי קשת, זאת לקראת הנפקת מותג האופנה אורבניקה בבורסה בת"א

 

 

 
אורבניקה, צילום: מארק פלר ממו פרינטאורבניקה, צילום: מארק פלר ממו פרינט
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/05/2022

חברת פאלו ריטייל, בעלת מותג האופנה אורבניקה (חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת קסטרו-הודיס), הודיעה על הסכם השקעה בשווי של 60 מיליון ש"ח ע"י "קשת החזקות" בחברת אורבניקה. במסגרת הסכם ההשקעה תפרסם אורבניקה, בכל הפלטפורמות של קשת, בהיקף של 60 מיליון ש"ח 

קשת משקיעה בתמורה למניות עתידיות לקראת הנפקת אורבניקה. העסקה מגלמת שווי של כ-1.2 מיליארד ₪ לחברת אורבניקה לפני ההנפקה הצפויה. טרום ההנפקה תחזיק קשת, באמצעות זרוע ההשקעה שלה "קשת החזקות", כ- 4.99% מאורבניקה.


רון רוטר, מנכ״ל קבוצת קסטרו הודיס, צילום: רפי דלויה

רון רוטר מנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס אמר: "הסכם ההשקעה של 'קשת החזקות' במותג האופנה אורבניקה מקבוצת קסטרו-הודיס, מהווה עבור הקבוצה שיתוף פעולה משמעותי לקראת ההנפקה של אורבניקה. הסכם זה יאפשר חיזוק והעמקת העוצמה של מותג 'אורבניקה' ומיצובו כאחד ממותגי האופנה והלייף סטייל המובילים בישראל בחנויות ובזירת האונליין."

רוטר הוסיף כי, "אנו מאמינים כי שיתוף פעולה זה עם  קשת, קבוצת התקשורת המובילה והחזקה בישראל, מהווה חיבור איתן ויציב לשתי הקבוצות."

על הסכם פאלו ריטל (אורבניקה/קבוצת קסטרו) ושידורי קשת החזקות בע"מ" (מצ"ב הדיווח):

פאלו ריטייל בע"מ – התקשרות בהסכם השקעה

קסטרו מודל בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע, כי ביום ___ במאי 2022 התקשרה פאלו ריטייל בע"מ ("פאלו"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, עם קשת החזקות שותפות מוגבלת, באמצעות שידורי קשת החזקות בע"מ ("קשת"), בהסכם השקעה, במסגרתו תעמיד קשת לפאלו שירותי מדיה פרסומית ("השירותים") בשווי 60 מיליון ש"ח על פני תקופה של 5 שנים, אשר תוארך אוטומטית בתקופה של שנתיים ככל ופאלו לא תנצל את כלל השירותים עד תום התקופה האמורה. בתמורה, יוקצו לקשת מניות רגילות של פאלו, המהוות במועד הקצאתן, על בסיס הון מניות פאלו בדילול מלא ערב השלמת הנפקה ראשונה לציבור של מניות פאלו ("הנפקת פאלו"), 4.99% מהון המניות של פאלו ("המניות המוקצות"). הסכם ההשקעה כאמור כפוף להשלמת הנפקת פאלו עד ליום 30 בספטמבר 2022.

השירותים יסופקו לפאלו על-ידי קשת בהתאם למנגנון מחירים אשר נקבע בהסכם, כאשר החברה התחייבה לניצול שירותים בהיקף מינימלי ומקסימלי בכל שנה קלנדרית.

המניות המוקצות יוקצו לנאמן, בכפוף לתנאים להלן: א. במהלך שנתיים ממועד הקצאת המניות המוקצות ("תקופת החסימה"), תהיה קשת מנועה מלבצע כל פעולה במניות המוקצות. ב. בתום תקופת החסימה וכן בתום כל שנה קלנדרית ממועד זה ("מועד ההעברה"), יועברו לידי קשת כמות מניות השווה לסך המניות המוקצות כפול השיעור השווה לגבוה מבין: (1) התקופה שחלפה החל ממועד הנפקת פאלו, ועד מועד ההעברה הרלוונטי, חלקי התקופה הראשונית; או (2) שווי השירותים שנוצלו בפועל על-ידי פאלו עד מועד ההעברה הרלוונטי חלקי שווי השירותים הכולל, וזאת בניכוי המניות אשר הועברו לקשת עובר לאותו מועד העברה.

במסגרת ההסכם הוקנתה לחברה זכות הצעה ראשונה בעת מכירה או העברת מניות פאלו על-ידי קשת, בתנאים שנקבעו בהסכם.

לגרף קסטרו לחצו כאן

47 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 27.3 מיליון בקסטרו
קרנות נאמנות שמחזיקות את קסטרו. לרשימה המלאה