שראל רייף, יור אפקון החזקות: "אפקון פועלת לשם הרחבה משמעותית של פעילות הסחר שלה, הן באמצעות הגדלת ההיצע והפתרונות שהיא מספקת, והן באמצעות רכישת פעילויות נוספות המשלימות לפעילותה"

אפקון רוכשת 55% מחברת רבס טלקום העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד תקשורת ומוצרי טכנולוגיה, ומרחיבה את פעילותה בתחום הסחר

 

 

 
ישראל רייף, יו״ר אפקון, צילום: עזרא לויישראל רייף, יו״ר אפקון, צילום: עזרא לוי
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/05/2022

אפקון ובעלי המניות ברבס טלקום העניקו האחד לשני זכות הדדית במסגרתה תרכוש אפקון את יתרת אחזקותיהם ברבס (45%)  

קבוצת אפקון, מממשת את האסטרטגיה שלה להרחבה משמעותית של פעילותה במגזר הסחר ורוכשת את חברת רבס טלקום, העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד תקשורת וסל מוצרים טכנולוגיים.

אפקון החזקות תרכוש 55% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום בתמורה לסך של כ-16 מיליון ₪. 

רבס טלקום הינה חברה פרטית, המייבאת ומשווקת פתרונות וציוד תקשורת אקטיביים ופסיביים בתחום הכבילה, מצלמות אודיו וידיאו, ארונות תקשורת ותשתיות אופטיקה עבור לקוחות הטלקום בישראל.

היקף הפעילות של רבס טלקום עומד על כ-30 מיליון ₪ בשנה.

במסגרת ההסכם התחייבו רונן חיון ושרון יעקובי להמשיך לעבוד כמנהלי רבס לתקופה של 3 שנים לאחר מועד השלמת העסקה, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים.

אפקון וחיון ויעקובי העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש אפקון מהמוכרים את יתרת מניות רבס שבידיהם (45%), כאשר התשלום בגין האופציות יהיה בהתאם ל- EBITDA  השנתי הממוצע של רבס בשנתיים הקלנדריות שקדמו למועד מימוש האופציה, וזאת בהתאם למכפילים ולהתאמות שנקבעו בהסכם. האופציות ניתנת למימוש בכל עת החל מתום 36 חודשים ממועד השלמת העסקה נשוא דוח זה, אך לא לפני חודש אפריל 2025, או במועדים מוקדמים יותר במקרים שנקבעו במסגרת ההסכם. 

השלמת ההסכם מותנית בקבלת אישור הממונה על התחרות וכן בקבלת הסכמה מאת תאגידים בנקאיים שהעמידו מימון לרבס. על התנאים המתלים להתקיים בתוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם.

בנקאי ההשקעות בעסקה היה עופר פרי  MA-Investment Banking. 

ישראל רייף, יו"ר אפקון החזקות: "אפקון פועלת לשם הרחבה משמעותית של פעילות הסחר שלה, הן באמצעות הגדלת ההיצע והפתרונות שהיא מספקת, והן באמצעות רכישת פעילויות נוספות המשלימות לפעילותה. הרכישה האמורה סינרגטית לפעילות אפקון בתחום התקשורת, מביאה לידי מימוש שלב נוסף באסטרטגיה הנ"ל, ותרחיב את פעילות אפקון במגזר הסחר. אני מבקש לברך את רונן חיון ושרון יעקובי על הצטרפותם לקבוצת אפקון. אנו נמשיך ונפעל לאיתור פעילויות נוספות בתחום לשם שילובן באפקון.".

רונן חיון יו"ר רבס טלקום ומייסדה: "אנו גאים על העסקה והצטרפות רבס טלקום לקבוצת אפקון, מהחברות המובילות במשק הישראלי. אני בטוח שיחד עם יכולות קבוצת אפקון ופעילותה הנרחבת, ומוצרי רבס טלקום, השמים הם הגבול. החיבור עם קבוצת אפקון יסייע לחברה להרחבת פעילותה ולכניסה לפרויקטים חדשים ומורכבים אנו נרגשים לקראת תקופה חדשה ונכונים לכל אתגר."

לגרף אפקון החזקות לחצו כאן

60 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 30.31 מיליון באפקון החזקות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אפקון החזקות. לרשימה המלאה