איי.סי.אל מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון - מעלה את תחזית ה-EBITDA השנתי

החברה קוצרת את פירות התמקדותה ארוכת-הטווח במוצרים המיוחדים, תוך מיצוי ההזדמנויות הנובעות מהמגמה החיובית בשווקים

 

 

 
רביב צולר, צילום: נטלי כהן-קדושרביב צולר, צילום: נטלי כהן-קדוש
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/05/2022

איי.סי.אל גרופ בע"מ (NYSE: ICL) (TASE: ICL), חברה גלובלית מובילה למינרלים מיוחדים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2022. המכירות הסתכמו ל- 2,525 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 67% בהשוואה ל- 1,510 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב- 902 מיליון דולר, עלייה של 388% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח התפעולי המתואם בסך 880 מיליון דולר רשם עלייה של 376%. הרווח הנקי, בסך של 632 מיליון דולר, עלה ב- 368% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ואילו הרווח הנקי המתואם, בסך 613 מיליון דולר, עלה ב- 354%. ה- EBITDA המתואם הסתכם ב- 1,002 מיליון דולר, עלייה של  232% בהשוואה ל- 302 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

תוצאותיה הרבעוניות של איי.סי.אל המשיכו לבטא את תוצאות התמקדותה האסטרטגית ארוכת-הטווח בפתרונות מיוחדים ומהרחבת העסקים עם לקוחותיה, וזכו לחיזוק משמעותי מעלייה ניכרת במחירי הסחורות. הביצועים החזקים נתמכו מעלייה בביקוש למוצרי החברה ומחירים גבוהים יותר במרבית השווקים, על אף עלויות גבוהות יותר של חומרי גלם ואתגרים גלובליים בשרשרת האספקה. 

"איי.סי.אל הציגה תוצאות שיא, על אף אי-הוודאות הגלובלית, ומינפה את גמישותה ופעילותה המגוונת  לנוכח האתגרים הנמשכים בשרשרת האספקה. פעם נוספת, כל פעילויות המוצרים המיוחדים של החברה רשמו שיאים חדשים בתוצאות הרבעוניות, כאשר ארבעת החטיבות העסקיות שלנו תרמו לצמיחה המשמעותית ושיאים חדשים של כל הזמנים במכירות וב- EBITDA," מסר רביב צולר, נשיא ומנכ"ל איי.סי.אל. המשכנו להתמקד בייצור ארוך טווח של תזרימי מזומנים באמצעות חדשנות בפעילות המוצרים המיוחדים שלנו ובאמצעות המשך התייעלות. השיבושים שנגרמו עקב מגפת הקורונה, הסנקציות והשפעות הפלישה הרוסית לאוקראינה, השפיעו באופן קיצוני על המגמות בשווקים ועשויים להמשיך ולהשפיע משמעותית על שווקי החקלאות, המזון והתעשייה הגלובליים בטווח הקרוב. נמשיך באופטימיזציה של יחסינו עם לקוחותינו וספקינו, על מנת לנווט דרך אתגרי שרשרת האספקה הגלובלית, ונפעל כדי להבטיח אספקה עקבית ומהימנה של מוצרים עבור לקוחותינו." 

לאור תוצאות חזקות במיוחד ברבעון הראשון, יחד עם שינויים חדים במגמות השוק, החברה מעלה את תחזיותיה ביחס ל- EBITDA המתואם לשנת 2022 לטווח של 3,750 – 3,500 מיליון דולר, מתוכם כ- 1,300 - 1,400 מיליון דולר מפעילויות המוצרים המיוחדים שלה. (1a)


מוצרים תעשייתיים

רבעון ראשון 2022

מכירות שיא של 494 מיליון דולר, עלייה של 96 מיליון דולר או 24%.

שיא ברווח התפעולי המגזרי של 188 מיליון דולר, עלייה של 83 מיליון דולר או 79%.

שיא EBITDA של 203 מיליון דולר, עלייה של 81 מיליון דולר או 66%.

עלייה במחירים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, עם המשך התמתנות בשוקי-קצה מסוימים, בעוד קשיים בשרשרת האספקה ואספקת חומרי גלם – לצד גידול בעלויות – המשיכו להשפיע על השוק העולמי.

אירועים עיקריים 

ברום אלמנטרי: בעוד המכירות ומחירי המכירה בסין עלו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, מחירי הברום התייצבו במהלך הרבעון הראשון והיו נמוכים מהשיאים שנרשמו ברבעון הרביעי.

מעכבי בעירה מבוססי-ברום: ביקוש יציב וגבוה יותר מהרבעון המקביל אשתקד, עקב המעבר האסטרטגי לחוזים ארוכי טווח עם לקוחות. עם זאת, בשוקי-קצה מסוימים רואים המשך סימני התמתנות בהשוואה לשנת 2021 שהייתה חזקה במיוחד.

מעכבי בעירה מבוססי-זרחן: עלייה במכירות עקב עליית מחירים ברבעון, על אף הגברת הייצור של מעכבי בעירה מבוססי-זרחן בסין עקב הקלת ההגבלות שהוטלו שם במחצית השנייה של 2021.  

תמיסות צלולות: ירידה במכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר חלק מההזמנות הועברו לרבעון השני; עם זאת, נשמרה התנופה בתעשיית הנפט והגז.

מינרלים מיוחדים: המשך הביקושים בשוקי-הקצה לתוספי תזונה ופרמצבטיקה, בשילוב עלייה במכירות של אשלגן כלורי תעשייתי עבור ענף הנפט והגז, הביאו למכירות שיא. 

אשלג 

רבעון ראשון 2022

מכירות של 795 מיליון דולר, עלייה של 446 מיליון דולר או 128%.

רווח תפעולי מגזרי של 410 מיליון דולר, עלייה משמעותית של 381 מיליון דולר.

EBITDA של 450 מיליון דולר, עלייה של 388 מיליון דולר או 626%.

עלייה במדד מחירי הדגנים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר מחירי התירס עלו ב-27.2%, האורז ב-10.0%, פולי הסויה ב-28.7% והחיטה ב-38.4%, עקב המשך השיבושים בשרשרת אספקת המזון ולאור המצב באוקראינה. 

המחיר הנגזר הממוצע לטון אשלג עמד על 601 דולר לטון, עלייה של 134% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר המחירים המשיכו לעלות, על רקע קשיים גלובליים בזמינות דשנים אשר הואצו עקב המלחמה באוקראינה.

איי.סי.אל חתמה על הסכמי מסגרת עם לקוחות בהודו ובסין, לאספקת 600,000 ו- 700,000 טון אשלג, בהתאמה, בשנת 2022, במחיר של 590 דולר לטון. 

אירועים עיקריים 

מפעלי ים המלח

ירידה בייצור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעקבות השלמת ההשבתה השנתית לצרכי תחזוקה במהלך חודש מרץ השנה, לעומת חודש אפריל בשנה הקודמת. 

איי.סי.אל איבריה

המשך השיפור בייצור במכרה Cabanasses, עם השלמת פרויקט הרמפה ב-2021.

מגנזיום מתכתי

גידול במכירות עקב עליית מחירים על רקע מגבלות ייצור של יצרנים מתחרים, במקביל להתאוששות הביקוש העולמי בשוקי הקצה. 

פתרונות פוספט 

רבעון ראשון 2022

מכירות שיא של 798 מיליון דולר, עלייה של 296 מיליון דולר או 59%.

מוצרי פוספט מיוחדים: שיא מכירות של 437 מיליון דולר, עלייה של 143 מיליון דולר או 49%.

פוספט-קומודיטי: שיא מכירות של 361 מיליון דולר, עלייה של 153 מיליון דולר או 74%.

שיא ברווח התפעולי המגזרי של 200 מיליון דולר, עלייה של 158 מיליון דולר או 376%.

שיא EBITDA של 247 מיליון דולר, עלייה של 153 מיליון דולר או 163%.

מוצרי פוספט מיוחדים: שיא EBITDA של 115 מיליון דולר, עלייה של 67 מיליון דולר או 140%.

פוספט-קומודיטי: שיא EBITDA של 132 מיליון דולר, עלייה של 86 מיליון דולר או 187%.

המיזם המשותף בסין YPH הציג תוצאות שיא והמשך גידול ברווחיות, עם תמחור גבוה הן במוצרים מיוחדים והן במוצרי קומודיטי. 

מחירי דשני הקומודיטי המשיכו במגמת העלייה, כמו גם מחירי חומרי הגלם, בעוד האתגרים הנמשכים בשרשרת האספקה הגלובלית הוחרפו עקב המלחמה באוקראינה. 

אירועים עיקריים 

מלחי פוספט: עלייה משמעותית הן במחירים והן בביקוש הגלובליים, כמו גם בעלות התשומות וקשיים בהובלה; עם זאת, האספקה העקבית והמהימנה של מוצרים ללקוחות נשמרה במהלך הרבעון. 

חומצה זרחתית לבנה: המכירות הושפעו לטובה מרמות מחירים גבוהות בכל אזורי הפעילות המרכזיים, עקב המשך הביקוש הגבוה לצד קשיים מתמשכים בשרשרת האספקה. 

חלבוני חלב: עלייה במכירות לנוכח עלייה בביקוש לרכיבי חלב עזים ואבקות חלב מיוחדות, לרבות חלבון חלב חדשני, המספק טעם ומרקם משופרים ליוגורט ומוצרי חלב אחרים. 

דשני פוספט: המכירות הגיבו לגאות המחירים לנוכח היצע מצומצם, בעוד השוק לגופרית וחומרי גלם אחרים נותר מצומצם.

מוצרי מונו-אמוניום-פוספט (MAP) מיוחדים: המשך הגידול בביקוש לשימוש בחומרי קתודה פעילים (CAM), כגון סוללות LFP (ליתיום-ברזל-פוספט), המיועדות לרכבים חשמליים ויישומי אגירת אנרגיה אחרים.
פתרונות חדשניים לחקלאות

רבעון ראשון 2022

מכירות שיא של 566 מיליון דולר, עלייה של 226 מיליון דולר או 66%.

שיא ברווח התפעולי המגזרי של 93 מיליון דולר, עלייה של 73 מיליון דולר או 365%.

שיא EBITDA של 110 מיליון דולר, עלייה של 77 מיליון דולר או 233%. 

המגמה הנוכחית בשוק הדשנים נתמכה מעלייה במחירי הסחורות הקשורה לפלישה הרוסית לאוקראינה – שתי שחקניות מרכזיות בשרשראות האספקה של סחורות ומזון – בעוד מחירי חומרי הגלם עלו והקשיים בשרשרת האספקה נמשכו.

אירועים עיקריים 

דשנים מיוחדים: שיא במכירות שהונעו ממחירים גבוהים יותר, עם זאת, נמשכו העליות במחירי חומרי הגלם והאתגרים הלוגיסטיים. 

מדשאות וגינון נוי: פתיחה חיובית של עונת גינון הנוי, עם ביקוש איתן בקרב מפיצים עבור מרבית המוצרים, בעיקר בצפון אמריקה. פעילות המדשאות ועיצוב הנוף רשמה גם היא ביקושים גבוהים מצד מפיצים, לנוכח הצפי לעליות מחירים.

ברזיל: שילוב הפעילויות החדשות המשיך כמתוכנן, עם תוצאות טובות מהמצופה אשר נהנו ממחירי מכירה גבוהים יותר, על אף עלייה מקבילה בעלויות חומרי הגלם והאנרגיה. 

פוליסולפט: הייצור עלה ב-30% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ל- 238 אלף טון. 

דגשים פיננסיים

הוצאות מימון, נטו

הוצאות המימון, נטו, ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של 34 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות מסים

הוצאות המס ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של 211 מיליון דולר, ומשקפות שיעור מס אפקטיבי של 24%, בהשוואה ל-23 מיליון דולר ו-14% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור המס האפקטיבי הנמוך שנרשם ברבעון הושפע מהפיחות בשקל מול הדולר האמריקאי, אשר השפיע לחיוב על הפרשות המס השקליות. 

נזילות ומקורות הון

לחברה מסגרות אשראי לטווח ארוך של כ-1,200 מיליון דולר, מהן כ-322 מיליון דולר נוצלו נכון ליום 31 במרץ 2022. 

התחייבויות פיננסיות, נטו

נכון ליום 31 במרץ 2022, ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה עמדו על סך של 2,376 מיליון דולר, ירידה של 73 מיליון דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021.

חלוקת דיבידנד

בגין תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2022, דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 23.83 סנט למניה, או סך של כ-306.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.25 סנט למניה, או כ-67 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד. הדיבידנד ישולם ביום 15 ביוני 2022, לבעלי מניות רשומים בתאריך הקובע, שהינו ה- 1 ביוני 2022.

שינויים במגזרים

איי.סי.אל איחדה את עסקי החקלאות המיוחדים שלה תחת חטיבת הפתרונות החדשניים לחקלאות Innovative Ag Solutions (IAS), כאשר החברה ממשיכה להתמקד בצמיחה ארוכת טווח באמצעות פתרונות מיוחדים מגוונים. כתוצאה מכך, איי.סי.אל Boulby  ופעילויות אירופאיות אחרות הועברו ממגזרי האשלג ופתרונות פוספט, בהתאמה, למגזר הפתרונות החדשניים לחקלאות. הנתונים המגזריים המעודכנים לרבעונים ושנת 2021 ונתוני 2020 זמינים בטבלאות למטה.