מיטב מנפיקה קרן מחקה חדשה¹ - על מדד אינדקס ESG 100 אנטרופי²

מיטב משיקה קרן מחקה חדשה¹ העוקבת אחרי מדד הכולל את 100 החברות בעלות דירוג ה- ESG (אחריות תאגידית) הגבוה ביותר על פי חברת המחקר אנטרופי מבין המניות הנכללות במדד ת"א 125.

 

 
 Photo 208479455 Esg © Ksenia Kolesnikova Dreamstime.com Photo 208479455 Esg © Ksenia Kolesnikova Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/05/2022

מיטב משיקה קרן מחקה חדשה¹ העוקבת אחרי מדד הכולל את 100 החברות בעלות דירוג ה- ESG (אחריות תאגידית) הגבוה ביותר על פי חברת המחקר אנטרופי מבין המניות הנכללות במדד ת"א 125.

קרן מחקה חדשה של מיטב קרנות נאמנות¹:

תכלית 'TTF (40) אינדקס ESG 100 אנטרופי²


מס' ני"ע: 5135561

קרן מחקה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד אינדקס ESG 100 אנטרופי. המדד כולל את 100 החברות בעלות דירוג ה- ESG (אחריות תאגידית) הגבוה ביותר על פי חברת המחקר אנטרופי מבין המניות הנכללות במדד ת"א 125, כאשר משקל המניות במדד מוטה לטובת מניות בעלות דירוג ESG גבוה. המודל מבוסס על ארבע קטגוריות: אחריות תאגידית כללית, אחריות סביבתית, אחריות חברתית וממשל תאגידי, הכוללות בתוכן כ-200 פרמטרים שונים הנאספים לגבי כל חברה.

במדד ישנה מגבלת משקל של 7% למניה, כאשר עדכון משקולות המדד מתבצע אחת לרבעון.

נכון ליום 01.05.2022 נכללים במדד 92 ני"ע.⁴
 
לגבי פוטנציאל ההשקעה בקרן החדשה¹, מיטב מסרו לפאנדר כי: "גישת ההשקעות האחראיות (ESG) זוכה בשנים האחרונות לביקושים אדירים שהולכים וגוברים יחד עם העלייה במודעות ציבור המשקיעים לגישה זו והבנת יתרונותיה. במקביל, קובעי המדיניות והרגולטורים במדינות רבות, כולל כמובן בישראל, נוקטים צעדים המעודדים השקעות אלה.

על פי חטיבת ה-ESG של בלומברג, נכון ליולי 2021 היקף ההשקעות האחראיות בעולם עמד על כ-35 טריליון דולר, כאשר ההערכות הן כי עד 2025 הן יגדלו לכ-53 טריליון דולר.

אנו מאמינים כי חברות ערכיות שאימצו מדיניות של ממשל תאגידי אחראי ופועלות בהתאם לעקרונות ה-ESG, מתנהלות נכון לאורך זמן ובהתאם לשינויים הגלובליים. בכך, להערכתנו, חברות אלה משפרות את מעמדן בעיני הציבור, מפחיתות את הסיכון ועשויות להגדיל את הרווחיות שלהן".³

במיטב הוסיפו כי "כחברה שמזדהה עם ערכי השקעות ה-ESG, קידמנו בשנים האחרונות מוצרים בתחום לטובת ציבור המשקיעים. כעת, אנו גאים להשיק את הקרן המחקה הראשונה על מדד אינדקס ESG 100 אנטרופי, ובכך להנגיש לציבור המשקיעים מדד מרכזי להשקעות ESG בישראל".³ 

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 15.05.22. מועד סיום התאמת נכסים 17.05.22.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 15.05.22. מועד סיום התאמת נכסים 17.05.22.  2. מדד אינדקס ESG 100 אנטרופי הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס"), לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר במגנא מס' אסמכתא: 2022-03-054919. (40) עד 120% חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.