צביקה שווימר מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה: "ממשיכים בצמיחה ושמחים על הסכם זכיינות אסטרטגי ובלעדי"

ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 עלו בכ-108% לכ-1.45 מיליארד שקל

 

 

 
צביקה שווימר, מנכ״ל אלקטרה, צילום: דורון ברסקיצביקה שווימר, מנכ״ל אלקטרה, צילום: דורון ברסקי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2022

הגידול בהכנסות - בעיקר מהכללת תוצאות יינות ביתן. הרווח הנקי ברבעון הראשון עלה בכ-17.6 % לכ-41.8 מיליון שקל.

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "במהלך הרבעון הראשון ולאחריו המשכנו בתנופת פיתוח עסקי גדולה מאד לחיזוק מיצובה של אלקטרה מוצרי צריכה כחברה המובילה בישראל בתחום מוצרי צריכה. לאחרונה חתמנו על הסכם זכיינות אסטרטגי ובלעדי להפעלת חנויות רשת יינות ביתן תחת מותגי  Carrefour הבינלאומית, וזאת בהמשך להסכם זכיינות משמעותי נוסף, עליו חתמנו באוקטובר האחרון עם רשת ELEVEN-7. מדובר בשני מותגי קמעונאות מובילים עולמיים, שיספקו הצעת ערך פורצת דרך לצרכן הישראל ויציבו את החברה על המפה כשחקנית מרכזית ורב גונית בשוק המזון הישראלי.

בנוסף, לאחרונה הגענו לסיכום עקרוני להקמת מועדון כרטיסי האשראי הגדול בישראל עם כ.א.ל. ובנק הפועלים, שיציע ללקוחותיו הצעות ערך אטרקטיביות בעת ביצוע רכישות  בכל מותגי  אלקטרה.  אנו רואים במהלך זה מנוע צמיחה נוסף ומשמעותי שיתרום לרווחי החברה ולחיזוק והרחבת הקשר שלנו עם הלקוחות. 

בתחום מוצרי צריכה חשמליים אנו ממשיכים להציג צמיחה וגידול ברווחים כתוצאה מעלייה במכירות בתחום מערכות החימום לייצוא ובתחום המזגנים בישראל, ובמקביל אנו ממשיכים לקדם את הקמת המפעל הנקי באשקלון במסגרת השותפות האסטרטגית עם קונצרן 'בוש' העולמי. 

במגזר קמעונאות החשמל אנו פועלים באינטנסיביות להשבחת הפעילות לאחר שב-2021 הרחבנו משמעותית את רשת מחסני חשמל עם פתיחת 13 סניפים חדשים. בנוסף צירופה של חנות שקם אלקטריק דיוטי פרי למכירות תרמו לחיזוק נתח השוק של מוצרי החשמל והאלקטרוניקה והסלולר בפרט .

במקביל, המשכנו לפתח את פרויקט הנדל"ן הסמוך למפעלנו בראשון לציון, שמיקומו  האטרקטיבי מייצר ביקושים גבוהים לשטחי משרדים ומסחר מצד רוכשים/שוכרים פוטנציאליים, ובהתאם רכשנו שטח נוסף במתחם, וכן נרשמה השבחה בשווי הקרקע עליה יוקם הפרויקט.

אנו ממשיכים לפעול לטובת מיצוי הפוטנציאל הרב בכל מגזרי הפעילות של אלקטרה מוצרי צריכה תוך שמירה על היכולות התפעוליות שלנו".

חברת אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2022.  

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון 2022

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו בכ-108% לכ-1.45 מיליארד שקל לעומת כ-697.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מאיחוד מגזר קמעונאות מזון (רשת יינות ביתן) שתרם כ-688.4 מיליון שקל ברבעון וכן מאיחוד מגזר אחרים (פעילות בתחום מחנאות, ספורט ופנאי) שתרם כ-55.5 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה בכ-133.9% לכ-421.8 מיליון שקל (כ-29.1% מההכנסות), לעומת כ-180.3 מיליון שקל (כ-25.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי הינה בעיקרה מכניסה לאיחוד של מגזר קמעונאות המזון (החל מה-27 במאי 2021) ומגזר אחרים (החל מה-1 ביולי 2021).

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2022 גדל בכ-89% לכ-85.7 מיליון שקל, לעומת כ-45.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

ברבעון הראשון של 2022 רשמה החברה הכנסות אחרות, נטו בסך כ-31 מיליון שקל, לעומת הוצאות אחרות, נטו בסך כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון ב-2022 נבעו בעיקר משערוך הנדל"ן להשקעה שבבעלות החברה.

ברבעון הראשון של 2022 רשמה החברה הוצאות מימון, נטו בסך כ-27 מיליון שקל, לעומת הכנסות מימון, נטו בסך כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון, נטו נבעו, בעיקר מכניסה לאיחוד של מגזר קמעונאות מזון בסך של כ-20.4 מיליון שקל ומגזר אחרים וכן, מהוצאות ריבית על הלוואות בנקאיות ואגרות חוב שהונפקו על ידי החברה בסך של כ-2.4 מיליון שקל.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 עלה בכ-17.6% לכ-41.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-35.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד 

ה-EBITDA של החברה ברבעון הראשון של שנת 2022 זינק בכ-85% לכ-125 מיליון שקל, לעומת כ-67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי של החברה, ליום ה-31.3.2022 הסתכם בכ-1.24 מיליארד שקל.

תוצאות המגזרים ברבעון הראשון של 2022

במגזר מוצרי צריכה חשמליים, ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו לכ-324.6 מיליון שקל, לעומת כ-322.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול מחזור המכירות אשתקד של החברה הנכדה בצרפת של חברת הבת, שנמכרה בחודש אפריל 2021, רשמה החברה ברבעון הראשון של 2022 צמיחה של כ-10.9% בהכנסות מגזר זה. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר כתוצאה מגידול במכירות בתחום מערכות החימום לייצוא, בתחום המזגנים בישראל ובתחום המערכות הסולאריות, שפעילותו החלה בתחילת הרבעון הרביעי אשתקד, והתקזזה בירידה בתחום סחר המותגים בעיקר בשל עיתוי חג הפסח.

הרווח המגזרי ברבעון עלה בכ-7.4% לכ-38.8 מיליון שקל, לעומת כ-36.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע בעיקר מגידול במכירות.

במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 בכ-420.7 מיליון שקל לעומת כ-423.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות נבעה בעיקרה מעיתוי חג הפסח וכן מיום בחירות שחל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח המגזרי ברבעון הראשון של 2022 עמד על כ-17 מיליון שקל (כ-3.9% מהמכירות במגזר), לעומת כ-23 מיליון שקל (כ-5.5% מהמכירות במגזר) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקרה מעיתוי החג ויום הבחירות, כאמור.

במגזר קמעונאות מזון, במסגרתו מאחדת החברה החל מיום 27 במאי, 2021 את תוצאות יינות ביתן,  מחזור המכירות והרווח המגזרי ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ-688 מיליון שקל וכ-4.4 מיליון שקל, בהתאמה. 

במגזר נדל"ן להשקעה ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-2.8 מיליון שקל לעומת כ-3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון טיפס לכ-34 מיליון שקל, לעומת כ-3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח המגזרי נובעת משיערוך הנדל"ן להשקעה שבבעלות החברה בראשון לציון. 

במגזר אחרים, הכולל פעילות בתחום מחנאות, ספורט ופנאי שאוחדה החל מה-1 ביולי 2021, הסתכמו ההכנסות בכ-55.5 מיליון שקל, והרווח המגזרי הסתכם בכ-8.7 מיליון שקל. מגזר זה כולל את פעילות סער, הכוללת את מותגי הפנאי והטיולים של קולומביה אאוטסיידרס ושבילים.

אירועים אחרונים 

במאי 2022 הגיעה החברה לסיכום עקרוני עם כ.א.ל. ועם בנק הפועלים, במסגרתו הוסכם כי הצדדים יפעלו לחתימה על הסכם שיתוף פעולה משולש, במסגרתו יוקם מועדון לקוחות משותף על בסיס כרטיס אשראי חוץ בנקאי ללקוחות ביט וללקוחות הרשתות הקמעונאיות של הקבוצה. 

באפריל 2022 התקשרה החברה בהסכם זכיינות בלעדי, להפעלת חנויות רשת יינות ביתן תחת מותגי  CARREFOUR, לתקופה של 20 שנים עם חידוש אוטומטי ל-20 שנים נוספות ואפשרויות הארכה לתקופות של 20 שנים נוספות בהסכמה בין הצדדים. 

באפריל 2022 שילמה החברה דיבידנד בסך 30 מיליון שקל לבעלי מניותיה. 

במרץ 2022 התקשרה יינות ביתן עם קוויק סופר אונליין במערך הסכמים המסדירים הקמת שותפות חדשה לצורך ביצוע פעילות קמעונאית אונליין של מוצרים ושירותים שתתבסס על הפלטפורמה הטכנולוגית והתשתית התפעולית שפיתחה קוויק. אלקטרה תחזיק ב-51% מפעילות זו.

בפברואר 2022 הנפיקה החברה לראשונה אי פעם איגרות חוב (סדרה א') בהיקף גיוס של 250 מיליון שקל. הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ-672 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים, הסתיימה ההנפקה בריבית שקלית של 2.1%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 3% שהוצעה במכרז. מח"מ הסדרה הוא כ-5 שנים. 

בנובמבר 2021 עדכנה החברה על כניסה לתחום הסולאר. החברה דיווחה כי חתמה עם חברת  סולאראדג' על הסכם במסגרתו תשווק החברה הבת 'אלקטרה סולאר' את מוצרי סולאראדג' למערכות ביתיות בישראל. בנוסף, רכשה אלקטרה מוצרי צריכה את השליטה בחברת 'סולאר סנסאי' העוסקת בייבוא, ייצור, הפצה ושיווק של ציוד למערכות סולאריות והינה ונציגת חברת SUNPOWER בתחום הפאנלים הסולאריים בישראל.

באוקטובר 2021 חתמה החברה הסכם זכיינות מלא עם רשת 7-ELEVEN העולמית. זאת, בהמשך למזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים בחודש נובמבר 2020. על פי ההסכם, תפעל אלקטרה מוצרי צריכה בישראל לפיתוח ולתפעול חנויות נוחות תחת המותג 7-ELEVEN, כאשר סוכם בין הצדדים, כי במהלך 3 השנים הקרובות יוקמו בישראל עשרות חנויות נוחות של 7-ELEVEN. פעילות זו צפויה להתחיל בפועל במהלך שנת 2022 ולהיות חלק ממגזר קמעונאות מזון.                                                                                                                                                      

ביולי 2021 חתמה החברה על הסכם מכר מפורט עם ריאליטי קרן ההשקעות בנדל"ן למכירת מחצית מזכויות הבעלות והחכירה של החברה במקרקעין בראשון לציון תמורת 137.5 מיליון שקל, וכן על הסכם עסקה משותפת, המסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים לגבי המקרקעין, לרבות פעילותם המשותפת לשם ייזומו והקמתו של פרויקט בתמהיל שימושים מיטבי. במהלך מרץ 2022 זכתה החברה יחד עם ריאליטי במכרז פומבי שפרסמה עיריית ראשון לציון לרכישת זכויות הבעלות בחלקות נוספות במתחם בראשל"צ, בשטח כולל של כ- 9 דונם, וזאת בתמורה לסך כולל של כ- 106 מיליון שקל. החברה וריאליטי תפעלנה לשם השבחתן של החלקות כאמור וצירופן לעסקה המשותפת הקיימת בין החברה וריאליטי במקרקעין בראשון לציון וזאת לשם ייזומו והקמתו של פרויקט בתמהיל שימושים מיטבי עליו יסכימו הצדדים. 

במאי 2021 השלימה הקבוצה את רכישת השליטה בקבוצת קמעונאות המזון יינות ביתן. במסגרת ההסכם רכשה אלקטרה מוצרי צריכה את השליטה בפועל ברשת. אלקטרה רכשה 35.07% ממניות הרשת בתמורה לכ-193 מיליון שקל, מתוכם כ-143 מיליון שקל תמורת הקצאת מניות, וכ-50 מיליון שקל בדרך של רכישת מניות מנחום ונורית ביתן (משפחת ביתן). במקביל לאלקטרה מוצרי צריכה, רכשה גם קבוצת הפניקס כ-15% ממניות הרשת, כך שסה"כ מחזיקים אלקטרה צריכה והפניקס יחד ב-50.05% ממניות הרשת, וביתרה מחזיקים משפחת ביתן וצדדים שלישיים נוספים.

באפריל 2021 התקשרה חברה בת של החברה, בהסכמי הקצאה ורכישה עם חברת סער א.ת. יזמות ומסחר לרכישת 50.01% מהחזקות בחברה תמורת 85 מיליון שקל. החברה פעילה בתחום יבוא, ייצור, שיווק והפצה של ציוד וביגוד למטיילים, מחנאות, סקי, סנובורד, ספורט שטח ופנאי וזכיינית של המותג COLUMBIA בישראל ומפעילה 3 רשתות קמעונאות. 

לגרף אלקטרה צריכה לחצו כאן

192 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 217.04 מיליון באלקטרה צריכה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקטרה צריכה. לרשימה המלאה
x