יעקב אטרקצ`י, מנכ"ל אאורה: הוכחנו יכולת לממש פוריקטים משמעותיים המשנים את השכונות בהן אנו פועלים"

רבעון שיא - זינוק משמעותי בכל הפרמטרים | המניה מגיבה בחיוב

 

 

 
יעקב אטרקצי, מנכ״ל ומבעלי חברת אאורה, צלם: ראובן קפוצינסקייעקב אטרקצי, מנכ״ל ומבעלי חברת אאורה, צלם: ראובן קפוצינסקי
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/05/2022

זינוק ברווח הנקי ל–49.1 מיליון שקל (לעומת 12.1 מ' אשתקד) - עליה של 305% (!)

מלאי יח"ד של החברה טיפס ל 29,642 יח"ד  (לעומת 20,479 אשתקד)- עליה של 45% (!)

מתחילת שנה נמכרו 201 יח"ד שווי של 598 מ' ₪- קצב שנתי של כ- 600 יח"ד בשנת 2022.

הון עצמי עלה ל- 569.5 מיליון שקל (לעומת 380 מ' אשתקד) - גידול של 50% (!)

קיטון בחוב הפיננסי של החברה ב-23% לסך של 814.1 מש"ח (לעומת 1053.6 מש"ח אשתקד).

גידול עקבי בשיעור הון ל- CAP נטו ל- 44% (לעומת 28%) 0 גידול של 57%.

דירוג אג"ח החברה עלה ל- A3.il אופק יציב.

עליה במחיר ממוצע למ"ר ל- 28,729 למטר בשנת 2022 עד כה (לעומת 21,451 אשתקד) הנובע בעיקר משינוי באזורי המכירה הגאוגרפיים ומעליית המחירים.

יעקב אטרקצ'י בעלים ומנכ"ל אאורה: "הרבעון הראשון של  שנת 2022 הוא המשך ישיר לפריצת הדרך המשמעותית שעשתה אאורה בשנת 2021. החברה הוכיחה את היכולת שלה לממש פרוייקטים משמעותיים המשנים את פני  השכונות בהן פועלת החברה  והגדילה דרמטית את העתודות הקרקע שלה בהתחדשות עירונית. 

ברבעון הראשון היה שיפור דרמטי בכל הפרמטרים הנדל"ניים, התפעוליים והכלכליים של החברה. אנחנו צופים המשכיות וגידול בפעילות ובריווחיות של החברה בשנים הקרובות.

התחלנו ברבעון זה בשיווק בשני פרוייקטים משמעותיים, האורן בקרית אונו ואאורה רמת השרון ואנחנו לקראת פתיחת שיווק בעוד 5 פרויקטים במהלך השנה. בנוסף, סיימנו איכלוס בשני פרוייקטים גדולים, הגנים התלויים ביהוד עם 900 יח"ד ואונו וואלי בקרית אונו עם 700 יח"ד. 

האצת הפעילות התפעולית ועליה משמעותית בהכנסות וברווחים יחד עם קיטון המינוף הובילה להעלאת הדירוג של אאורה ל-A3, שמהווה אירוע משמעותי שממחיש את המובילות שלנו בתחום ההתחדשות העירונית וישפיע עלינו שנים רבות קדימה. בכוונתנו להמשיך ולחדש את ישראל בכל הארץ, במרכז ובפריפריה באלפי דירות חדשות בשנים הקרובות".

אאורה השקעות דיווחה הבוקר את הדוחות הכספיים שלה לרבעון 1  של שנת 2022  – רבעון המאופיין בזינוק משמעותי בכל הפרמטרים. נקודות מרכזיות מהדוחות הכספיים:

מתחילת השנה מדווחת החברה על שיא מכירות של 201 יח"ד - קצב שנתי של כ-600 יח"ד.

מתיחלת השנה ועוד מועד פרסום הדוחות  סך ההכנסות ממכירת יח"ד הסתכם לכ-598 מיליון שקל – מייצג כ-49% מסך מכירות היח"ד בכל שנת 2021 – קצב שנתי שללפחות כ-1.5 מיליארד שקל.

הרווח הגולמי הרבעוני מכירת יח"ד הסתכם ל-33.3 מיליון שקל, עליה 10% בהשוואה ל-30.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הרבעוני ממכירת יח"ד עלה ל-168%, בהשוואה ל-15.% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הרבעוני היה הגבוה בתולדות החברה והסתכם ל-49.1 מיליון שקל, עליה של 305%, בהשוואה ל-12.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה ל-569.5 מיליון שקל, עליה של 189 מיליון שקל, או 50% בהשוואה להון עצמי של 380.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

החברה מציגה גידול עקבי בהון ל-CAP, נטו, שעמד על 44%, בהשוואה להון ל-CAP, נטו של 28%.

החברה מציגה קיטון בחוב הפיננסי של 239.5 מיליון שקל, לסך של 814.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-1.06 מיליארד שקל בשנת 2020. 

כתוצאה מהירידה המשמעותית במינוף, וכן משיפור בכל הפרמטרים התיפעוליים והפיננסיים , לאחר תאריך המאזן דירוג אג"ח החברה עלה ל- A3.il אופק יציב.

במהלך תקופת הדוח ועד מועד זה החברה התקשרה בפרויקטים נוספים (בעיקר של  התחדשות עירונית) עם -4,837 יח"ד חדשות.

נכון למועד אישור הדוח, החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 66 פרויקטים הכוללים כ- 29,642 יח"ד למגורים.

החברה פועלת להקמת סך של כ- 34,790 מ"ר שטחים מסחריים, אותם תחזיק כזרוע מניבה אשר עשויים להניב כ-51 מיליון שקל לשנה. בפרויקטים בתכנון ופרויקטים חדשים מתכוונת החברה לקדם שטחים מסחריים נוספים שעשויים להרחיב את הזרוע המניבה אותה מקדמת החברה.

לגרף אאורה לחצו כאן

134 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 122.1 מיליון באאורה
קרנות נאמנות שמחזיקות את אאורה. לרשימה המלאה