אילן רביב, מנכ"ל מיטב: "עוצמת המותג והצלחות עקביות בניהול השקעות מובילים להמשך הצמיחה"

ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון הראשון של 2022 הסתכמה בכ-81 מיליון שקל | המניה יורדת היום 2.4%

 

 

 
אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגראילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון של 2022, בנטרול השפעת התביעות המשפטיות, הסתכם בכ-31 מיליון שקל, בהשוואה לכ-46 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד . 

היקף הנכסים המנוהלים הסתכם לכ-223 מיליארד שקל נכון לסוף רבעון ראשון של 2022.

החברה ממשיכה בגיוסים משמעותיים בעיקר במוצרי חיסכון ארוך טווח.

ברבעון הראשון של 2022 הקבוצה גייסה כ- 4.4 מיליארד שקל בנכסי הגמל וההשתלמות.

בתחום הפנסיה ההפקדות החודשיות של לקוחות החברה עלו לכ-400 מיליון שקל.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב השקעות: "הקבוצה ממשיכה במומנטום העסקי החיובי. עוצמת המותג והצלחות עקביות בתחומי ניהול ההשקעות – גמל ופנסיה, קרנות נאמנות וניהול תיקים, מובילים להמשך צמיחה.  במהלך הרבעון הראשון גייסנו כ-4.4 מיליארד שקל בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות וההפקדות החודשיות בקרנות הפנסיה עלו לכ-400 מיליון שקל. לאחר מועד הדוח דיווחנו על עסקת השקעה ב-Liquidity והתקשרות בעסקת אשראי עם Apollo – מהלך שהציף ערך בפעילות זו ואנו ממשיכים לבחון הזדמנויות אסטרטגיות להצפת ערך בפעילויות שונות של בית ההשקעות בהמשך השנה."

תוצאות בית ההשקעות מיטב לרבעון הראשון של שנת 2022 בנטרול ההפסדים שנרשמו בעקבות פסק הדין:

ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו לסך של כ-286 מיליון שקל, עליה של כ-2%, בהשוואה להכנסות של כ-281 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מעלייה בהכנסות מניהול נכסים.

סך הרווח הנקי לבעלי המניות של הקבוצה ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ב-31 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-46 מיליון שקל אשתקד. ההפרש נובע בעיקרו מקיטון של כ-12 מיליון שקל ברווח לאחר מס מעסקת רכישת תיק האשראי ליהלומנים בפנינסולה והוצאות מימון גבוהות ברבעון הנוכחי לאור שיעור עליית המדד.

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 31.3.22 עלה בכ-42% לכ-89.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-62.8 מיליארד שקל ביום 31.3.2021. 

ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-98 מיליון שקל בהשוואה לכ-78 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 26%. העלייה בהכנסות בתקופת הדוח נובעת בעיקר מעלייה בהיקף הנכסים הממוצע ומעליה בהפקדות בקרנות הפנסיה. 

ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 במגזר החיסכון השוטף הסתכמו בכ-92 מיליון שקל, בהשוואה לכ-86 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-7%. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מעלייה בהיקף הנכסים הממוצע, לרבות גיוס קופות מפעליות ברבעון השלישי אשתקד.

בשנת 2021 קופות מפעליות רבות בחרו במיטב ניהול תיקים לניהול ההשקעות שלהם, ביניהן ניתן למצוא את קרנות המורים והגננות, קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי, קופות הגמל גל, כלנית, הגומל ועוד. ניהול קופות אלה ביחד עם ניהול תיק ההשקעות של קרן העושר הנורבגית הפכו את מיטב ניהול תיקים לחברה מנהלת התיקים הגדולה בישראל ללקוחות פרטיים, לחברות ולגופים מוסדיים עם נכסים מנוהלים של כ-72 מיליארד שקל, נכון ל-31.3.2022.

ההכנסות ברבעון הראשון של 2022 בפעילות הברוקראז' ללקוחות פרטיים (מיטב טרייד) הסתכמו לסך של 27 מיליון שקל, בהשוואה ל-37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות בתקופת הדוח נובעת מפעילות מוגברת ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בניירות ערך זרים, תופעה שאפיינה את כל תחום הברוקראז' ברבעון הראשון של שנת 2021. לעליית הריבית בארץ ובעולם עשויה להיות תרומה חיובית להכנסות ולרווח כתוצאה מהיקף פקדונות ועו"ש משמעותי בחבר הבורסה.

הכנסות מאשראי חוץ בנקאי ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ-41 מיליון שקל לעומת כ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות בתקופת הדוח נובעת מירידה בהכנסות פנינסולה שנובעות מירידה ברווח שנרשם בגין רכישת תיק אשראי ליהלומנים מבנק איגוד בקיזוז עלייה הנובעת מהפעילות השוטפת של פנינסולה. כמו כן, נרשמה עלייה בהכנסות לוטוס (אשראי ליזמי בניה באירלנד) ובהכנסת מיטב הלוואות (אשראי בתחום הנדל"ן ללקוחות פרטיים בישראל). 

הכנסות אחרות ברבעון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ-28 מיליון שקל לעומת סך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות האחרות כוללות הכנסות מברוקראז' מוסדי, מעמלות ביטוח, הפצת קרנות זרות ואחרות.

היקף הנכסים המנוהלים ברבעון הראשון של 2022 הסתכם לסך של כ- 223 מיליארד שקל.

לגרף מיטב דש לחצו כאן

54 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 51.17 מיליון במיטב דש
קרנות נאמנות שמחזיקות את מיטב דש. לרשימה המלאה