יהודה מינקוביץ`, מנכ"ל חברת Pomvom: "2022 נפתחה בסימן המשך ההתאוששות ממשבר הקורונה"

מסכמים את הרבעון הראשון עם תוצאות טובות לרבעון חורף, המאופיין בעונתיות ובתנועת מבקרים נמוכה כשחלק מהפארקים סגורים במהלך החורף. הכנסות הרבעון משקפות כ- 93% מההכנסות טרום קורונה

 

 

 
פוםוום, צילום: רון קדמיפוםוום, צילום: רון קדמי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/05/2022

25.5 מיליון ש"ח הכנסות ברבעון הראשון של 2022, לעומת 0.1 מיליון ש"ח אשתקד. 

הרווח הגולמי מהפעילות באירופה קפץ בכ-47%, ביחס לתקופה המקבילה טרום משבר הקורונה (2019). 

יהודה מינקוביץ', מנכ"ל Pomvom: "שנת 2022 החלה בסימן של המשך ההתאוששות ממשבר הקורונה. . הכנסות הרבעון משקפות כ- 93% מההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019 טרום קורונה, זאת כאשר שיעור המבקרים הממוצע בפארקים ברבעון הראשון של השנה עמד על כ- 74% בלבד ביחס לתקופת טרום קורונה. המעבר לדיגיטל צפוי להתרחב גם לשאר אתרי החברה במהלך השנה ושנה הבאה. ".

חברת הטכנולוגיה Pomvom, המפתחת ומספקת פתרונות צילום דיגיטלי מבוססי בינה מלאכותית (AI) לפארקי שעשועים ואירועים מרובי משתתפים מסביב לעולם, מפרסמת הבוקר (23.5.22) באופן וולונטארי את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2022 (לא מבוקרות ולא סקורות המהוות אומדן בלבד). כידוע, משבר הקורונה הביא לפגיעה קשה בענף פארקי השעשועים ברחבי העולם, אלא שכעת, עם היציאה מהמגפה, פוםוום מראה צמיחה מרשימה בהכנסות. 

הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ- 25.5 מיליון ש"ח, ומהוות 93% מסך ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019, טרום פרוץ מגפת הקורונה, שהסתכמו בסך כ- 27.4 מיליון ש"ח. זאת, בעוד ששיעור המבקרים בפארקים ברבעון זה עמד על כ- 74% בלבד ביחס לרבעון הראשון לשנת 2019 ולא מדובר בעונת שיא בענפי האטרקציות, השעשועים והפסטיבלים – המגיעה בחודשי אפריל עד אוקטובר (רבעונים שני ושלישי של השנה). הגידול בהכנסות, ביחס לשיעור המבקרים, נובע בין היתר מיישום  תוכניות תגמול מוכוונות ביצועים לעובדים באתרי החברה המאויישים, והגברת יעילותם. 

בפילוח גיאוגרפי, הסתכמו הכנסות החברה באירופה ברבעון הראשון של 2022 בכ- 15.7 מיליון ש"ח, המהוות כ- 93% בהשוואה להכנסות בסך כ- 16.9 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2019 (טרום-קורונה). הכנסות החברה בארה"ב ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו בכ- 9.8 מיליון ש"ח, המהוות כ- 92% בהשוואה להכנסות בסך כ- 10.6 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2019 (טרום-קורונה). 

הרווח הגולמי של PomVom, ברבעון הראשון של 2022, הסתכם בכ-2.5 מיליון ש"ח. 

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל- 31 במרץ 2022 הסתכם בכ- 53.6 מיליון ש"ח. במהלך הרבעון הראשון של 2022 מומשו כתבי אופציה (סדרה 1) בהיקף של כ- 28 מיליון ש״ח.

ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם בכ- 8.9 מיליון ש"ח, כולל הוצאות לא תזרימיות בסך כ-1 מיליון ש"ח בגין אופציות לעובדים.

כידוע, לחברת Pomvom הסכמים בלעדיים עם 41 פארקי שעשועים ברחבי אירופה וארצות הברית, עם פוטנציאל גישה למעל 70 מיליון מבקרים מידי שנה. נכון למועד הדיווח (מאי 22) החברה הטמיעה את המערכת שלה ב-16 אתרים חדשים, ביניהם פארק השעשועים "הארי פוטר" של חברת Warner Bros., פארק השעשועים הגדול באנגליה,  Alton Towers של קבוצת Merlin Entertainment, עם מספר מבקרים שנתי של כ- 2.1 מיליון איש ופארק השעשועים- Thorpe Park גם הוא של קבוצת Merlin Entertainment, המביא כ- 1.4 מיליון מבקרים בשנה. בימים אלה מבצעת החברה הטמעות דיגיטליות של המערכת במעל לשליש מאתרי החברה. נתונים ראשוניים מצביעים על שיפור במדדים השונים, כולל ביחס ההמרה ובהוצאה הממוצעת ללקוח. המעבר לדיגיטל צפוי להוות מרכיב משמעותי מהכנסות החברה. בעתיד צפוי המעבר להתרחב גם לשאר האתרים. 

יהודה מינקוביץ', מנכ"ל Pomvom: "שנת 2022 נפתחה בסימן המשך ההתאוששות ממשבר הקורונה. אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם תוצאות טובות לרבעון חורף, המאופיין בעונתיות ובתנועת מבקרים נמוכה כשחלק מהפארקים סגורים במהלך החורף. הכנסות הרבעון משקפות כ- 93% מההכנסות טרום קורונה, עם שיפור משמעותי ברווח הגולמי באירופה. הרווח הגולמי באירופה גבוה מהרווח הגולמי טרום קורונה, ומהווה שיעור של 147%. זאת, כאשר שיעור המבקרים  בפארקים ברבעון הראשון של השנה עמד על כ- 74% בלבד לעומת טרום קורונה.. המעבר לדיגיטל צפוי להתרחב גם לשאר אתרי החברה במהלך השנה ושנה הבאה. לצד זה, אנו פועלים למימוש היעדים שהצבנו לעצמינו לשנים הבאות, כולל התקשרות בחוזים אסטרטגיים חדשים, והתרחבות לסגמנטים נוספים. אנו מעריכים כי יתרות המזומנים שבקופת החברה והמשך מגמת ההתאוששות ממשבר הקורונה, ממצבים אותנו היטב להשגת יעדי החברה ולהמשך צמיחה".