הרפורמה במדדי איגרות החוב יוצאת לדרך - עדכון אחת לחודש

החל מה-30 ביוני, 2022 מדדי איגרות החוב יעודכנו אחת לחודש במקום אחת לחצי שנה, וזאת בדומה לפרקטיקה המקובלת במדדי אג"ח בעולם ולמתודולוגיית מדדי המניות בבורסה

 

 

 
Photo: Bonds © Elen33 | Dreamstime.comPhoto: Bonds © Elen33 | Dreamstime.com
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/05/2022

דירקטוריון הבורסה אישר בישיבתו מיום 24 במאי, 2022 את הכללים לרפורמה במדדי איגרות החוב הנסחרים בבורסה בתל אביב, אשר ייכנסו לתוקף החל מה- 30 ביוני, 2022. 

במסגרת הרפורמה חישוב מדדי האג"ח ימוכנו ויעודכנו אחת לחודש, מהלך שיאפשר שדרוג משמעותי בניהול המדדים, הוספת אלמנטים כדוגמת פקטור מגבלת משקל לנייר ולמנפיק, צירוף סדרות חדשות למדדים מידי חודש, הפחתה הדרגתית של משקל סדרה לקראת סיום חייה, ופיתוח מדדי אג"ח חדשים ומורכבים יותר. שמם של מדדי איגרות החוב הממשלתיות ייקראו מדדי תל-גוב. 

מדדי איגרות החוב נסחרים בבורסה באופן רציף במהלך יום המסחר בדומה למניות. מצב זה, מהווה יתרון משמעותי המאפשר לציבור לסחור באופן שקוף ורציף במדדי האג"ח, וזאת  להבדיל מהמסחר בעולם, בו המסחר מתנהל מחוץ לבורסה OTC. מדדי איגרות החוב בבורסה כוללים 45 מדדי אג"ח, בהיקף שיא של נכסים מנוהלים, בשווי של כ- 50 מיליארד ש"ח. 

להלן השינויים העיקריים הצפויים ברפורמת מדדי האג"ח:


פרמטרים מקובעים לחישוב משקל

כיום כל שינוי בהון של סדרת אג"ח בא לידי ביטוי במשקל סדרת האג"ח מיד ביום שלאחר השינוי ומבוצעת התאמה לתקרת המשקל ברמה יומית. השינויים התכופים הללו מחייבים את עוקבי המדדים לעדכן את אחזקותיהם בהתאם ומקשה לעקוב אחר המדד. 

במסגרת הרפורמה, הפרמטרים לחישוב משקל סדרת אג"ח יקובעו אחת לחודש וישמשו לחישוב המדד לאורך כל החודש וזאת בדומה לפרקטיקה המקובלת במדדי אג"ח בעולם ולמתודולוגיית מדדי המניות בבורסה. קיבוע הפרמטרים יקל משמעותית על עוקבי המדדים ויאפשר להשיק מדדים חדשניים הנשענים על היכולת לקבוע הרכבים ולנהל את משקל הסדרות במדד לפי התמה שהוגדרה, בין אם מדובר בתמה איכותנית (למשל ESG), תמה כמותית (למשל חישובים סטטיסטיים) או תמה פיננסית (למשל דו"חות כספיים ויחסים פיננסיים).

תקרת משקל למנפיק

התקנות על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות מגבילות את החשיפה של קרן מחקה ושל קרן סל לכלל סדרות האג"ח של מנפיק ל- 25% וחריגה ממשקל זה מלווה בצעדי אכיפה מצד רשות ניירות ערך. בשיטה החדשה ייקבע "פקטור מנפיק" לכל סדרה של המנפיק, כך שתקרת המשקל למנפיק תפוזר באופן יחסי בין כל סדרות המנפיק שעומדות בתנאי הסף של המדד ולא יהיה צורך לגרוע סדרה מתאימה.

גריעה והוספה מדורגת למדד

הודות לקיבוע פקטור מגבלת משקל במסגרת עדכון חודשי המספק "חלון" חודשי לשינויים, סדרת אג"ח תתווסף למדד באופן מדורג ב- 3 מועדי עדכון עוקבים ולא באיבחה אחת, כפי שהיה נהוג עד היום. גם בנוגע לגריעה צפויה כדוגמת פדיון, משקלה של סדרה יופחת במשך 3 מועדי העדכון החודשיים האחרונים של הסדרה.

עדכון חודשי = מסלול מהיר

המעבר לעדכון הרכבי מדדים חודשי שקול למסגרת המסלול המהיר לכניסה למדדים. אג"ח חדשה תתווסף למדדים זמן קצר לאחר רישומה למסחר ולא תיאלץ להמתין זמן רב לפני כניסתה למדדים.