דויטשה בנק עם סקירת מאקרו על ישראל: מה הם צופים לכלכלה הישראלית?

בנק ישראל עשה יותר מהצפי שוב ונשמע ניצי - אנו צופים כעת כי בנק ישראל יעלה את הריבית בכל מפגש עד לסוף השנה

 

 

 
Photo Bank © Franz1212, Dreamstime.comPhoto Bank © Franz1212, Dreamstime.com
 

דויטשה בנק
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2022

בנק ישראל החליט להעלות את ריבית הבנק בשיעור של 0.40% לרמה של 0.75% ב-23 במאי, מעל התחזיות שלנו והקונצנזוס בשוק שעמד על העלאה לרמה של 0.60%. ההחלטה הזו מסמנת את העלאה השנייה ברציפות שהייתה מעל הצפי שלנו. חשוב מכך, בנק ישראל נשמע ניצי על יד כך שהדגיש את שוק העבודה הצפוף ועליות שכר במגזר העסקי. אנו צופים כעת כי בנק ישראל יעלה את הריבית בכל מפגש עד לסוף השנה, 4 העלאות ריבית בשיעור של 0.25% בפגישות של ה-4 ביולי, 22 באוגוסט, 3 באוקטובר וה-21 לנובמבר. תוואי העלאות זה צפוי להעמיד את הריבית בשיעור של 1.75% עד לסוף השנה(לעומת 1.5% קודם) ואנו צופים כעת ריבית טרמינל של 2%. תוואי ההעלאות המוקדם יותר שאנו חוזים נתמך על ידי התקשרות האחרונה מצד הבנק שציינה תחזית אינפלציה גבוהה, שוק עבודה צפוף, לחצי שכר וצמיחה כלכלית חזקה.
 
תחזית מאקרו: תחזית אינפלציה גבוהה, שוק עבודה צפוף וצמיחה כלכלית חזקה

בנק ישראל התייחס לכך שהעלייה באינפלציה הייתה נרחבת על פני סעיפים רבים בחודשים האחרונים. מדד המחירים לצרכן רשם עלייה בשיעור של 0.8% על פני החודש הקודם ורשם עלייה כוללת של 4% באפריל לעומת התקופה המקבילה, עלייה לעומת 3.5% במרץ. מחירי תחבורה ובמיוחד נסיעות לחול היו אחראיים למרבית העלייה באינפלציה לאור הגבלות נסיעה פחותות וחג הפסח בחודש אפריל. מחיר הדלק עלה בשיעור של 1.7% לרמה של 7.06 לליטר אחד נכון ל-1 במאי. העלייה במחיר הדלק נובעת מהיחלשות השקל ועלייה במס הבלו שצמוד למדד המחירים לצרכן. מחירי הבנזין עלו עד כה מתחילת השנה ב-12.5% ובשיעור של 16.5% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. אנו מאמינים כי המשך ביטול מגבלות נסיעה יחד עם מחירי דלק גבוהים ימשיכו לדחוף את סעיף מחירי התחבורה כלפי מעלה בטווח הקצר.

מדד המחירים לצרכן צפוי להמשיך להישאר ברמה של מעל 4% לאורך שנת 2022 עקב מחירי מזון, אנרגיה ותחבורה גבוהים. אנו מאמינים כי מלחמת רוסיה אוקראינה מהווה סיכון לעלייה נוספת כלפי מעלה במחירי המזון והאנרגיה בחודשים הקרובים. אנו צופים כעת  כי מדד המחירים לצרכן יסיים את השנה בשיעור של 4% כאשר ישנו חשש כי הוא יהיה אף גבוה יותר. יחד עם זאת, אנו מאמינים כי סיבות מבניות להתחזקות השקל(זרימות כספים זרות חיוביות ועודף בחשבון השוטף)  עדיין רלוונטיות. עם זאת, השקל בעל קורלציה גבוהה לביצועי שווקי המניות בארצות הברית בטווח הקצר כפי שראינו במהלך חמשת החודשים הראשונים של השנה.

תחזית שוק העבודה:

בנק ישראל הצהיר כי טרנד עליית השכר בסקטור הפרטי מעט גבוה יותר מאשר לפני הקורונה. אנו מאמינים כי זו הסיבה המרכזית להעלאה מעל הצפי בפגישה. שיעור האבטלה ממשיך לרדת כלפי מטה מרמה של 3.4% לרמה של 3.1% בחודש אפריל ושיעור האבטלה הרחב ירד מרמה של 4.9% לרמה של 4.7% בחודש אפריל. זה ברור כי שוק עבודה צפוף ועליות שכר בסקטור הפרטי התחילו להוות דאגה עבור בנק ישראל.

תחזית צמיחה:

הערכה הראשונית לצמיחה בתוצר ברבעון ה-1 עמדה על מינוס 1.6% (נמוך מן התחזית שלנו לצמיחה בשיעור של 2% וציפיות השווקים לצמיחה של 2.3%) ולאחר תיקון חד כלפי מעלה של צמיחה בשיעור של 15.6% ברבעון ה-4. הירידה הובלה על ידי ירידה בייצוא בעוד שהצריכה הפרטית המקומית נותרה חזקה. אנו מפרשים את נתון הצמיחה ברבעון ה-1 כנורמליזציה מאשר ראיה לפעילות כלכלית חלשה. פרסום ההצרה של בנק ישראל בהחלטת הריבית מאשרת כי הבנק לא מודאג מנתון התוצר לרבעון ה-1 והצביע על העובדה כי הצמיחה לעומת הרבעון המקביל בשנת 2021 עמדה על 9%. לכן אנו חושבים כי נתוני צמיחה חלשים מהצפי לא ישפיעו על תוואי העלאות הריבית של בנק ישראל בטווח הקצר.

לסקירה באנגלית לחצו כאן