ארז בלשה, מנכ"ל גנריישן קפיטל: "במהלך הרבעון ביצענו שורה ארוכה של מהלכים ליצירת ערך וצמיחה, שימשיכו להשתקף בביצועי הקרן"

מציגה רבעון חזק עם המשך צמיחה בכל הפרמטרים לצד המשך גידול בפורטפוליו הנכסים

 

 

 
יוסי זינגר וארז בלשה, צילום: אייל טואגיוסי זינגר וארז בלשה, צילום: אייל טואג
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2022

תשואה על ההון מתחילת השנה בהיקף של כ-5.98%, כ-23.92% בגילום שנתי;

הרווח לפני מס ברבעון הראשון הסתכם בכ-100 מיליון ₪;

FFO לרבעון הראשון מנכסים לא סחירים הסתכם בכ-362 מיליון ₪;

שווי נכסי הפורטפוליו עומד על כ-2.6 מיליארד ₪;

NAV למניה (בנטרול מיסים נדחים) - כ-1.52 ש”ח;

ארז בלשה, מנכ"ל ומייסד ג'נריישן קפיטל: "שמחים לדווח על תוצאות כספיות חזקות לרבעון הראשון של השנה המתבטאות, בין היתר, ברווח לפני מס בהיקף של כ-100 מיליון ₪, לצד שיעור תשואה על ההון בקצב שנתי של כ-24%. במהלך הרבעון ביצענו שורה ארוכה של מהלכים ליצירת ערך וצמיחה, שימשיכו להשתקף בביצועי הקרן, בדומה להשקעת מגדל ב-GES המשקפת רווח בטווח של 130-150 מיליון ₪ ותשואה שנתית של למעלה מ-50% ממועד ההשקעה. כמו-כן, במהלך חודש פברואר, השלמנו גיוס אג"ח מוצלח בהיקף של כחצי מיליארד ש"ח אשר יתמוך בתוכנית העבודה השנתית שלנו".

עיקרי תוצאות רבעון ראשון שנת 2022:

שווי ההשקעות בנכסי הפורטפוליו ביום 31 במרס 2022 עמד על כ- 2.516 מיליארד ש”ח, לעומת כ-1.564 מיליארד ש”ח ביום 31 במרס אשתקד. 

ההכנסות מהשקעה בחברות מוחזקות ברבעון הראשון הסתכמו לכ-127.1 מיליון ש”ח, לעומת כ-57.2 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו משינויים בשווי ההוגן של השקעות בחברות מוחזקות ומהיקף הדיבידנד והחזרי הלוואות בעלים שהתקבל מהן.

הרווח לפני מס ברבעון הראשון הסתכם בכ-99.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-46.2 מיליון ש"ח אשתקד. 

התשואה על ההון העצמי לפני מס ברבעון  (התשואה לבעלי ההון העצמי לפני מס על ההון העצמי) נאמדת בכ-5.8% (23.2% קצב שנתי), לעומת כ-3.42% ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי ליום 31 במרץ 2022 עמד על כ-1.76 מיליארד ש”ח לעומת כ-1.68 מיליארד ש”ח ליום 31 בדצמבר 2021.  

השווי הנכסי הנקי (NAV) של גנריישן עומד ליום 31 במרץ 2022 על 1.52 כ- ש”ח למניה, לעומת 1.44 ש"ח למניה ליום 31 בדצמבר 2021.

מאפייני הפורטפוליו - אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה

תחבורה

במאי 2022 דיווחה הקרן על חתימה על מזכר הבנות למכירת 20% ממניות בון תור ללאומי פרטנרס.

במרץ 2022 זכתה הצעה של חברת הבת מטרופולין במכרז להפעלת אשכול קווי אונו-אלעד עם הכנסות שנתיות צפויות של כ-300 מיליון ש"ח.

בתחילת מרץ 2022 התקשרה הקרן בהסכם לרכישת 51% ממניות בון תור לפי שווי של 650 מליון ש"ח לפני חלוקת דיבידנד בהיקף 50 מיליון ש"ח.

מים, שפכים וסביבה

במאי 2022 התקשרה הקרן ביחד עם GES בהסכם עם קבוצת מגדל להקצאת מניות בשיעור של 20% בחברת GES, בהיקף השקעה כוללת של עד כ-185 מיליון ש"ח, לפי שווי של 740 מיליון ש"ח לפני הכסף המשקף תשואה שנתית של כ-53% ממועד ההשקעה.

במאי 2022 הושלמה העסקה בה  התקשרה הקרן באמצעות GES בהסכם לרכישת 75% ממניות ק.מ.מ מפעלי מחזור בתמורה לכ-195 מיליון ש"ח.

בפברואר 2022 זכתה חברת הבת GES במכרז "דיה" להקמת טיפול בפסולת אורגנית בהיקף של כ-250 מיליון ש"ח.

מתחדשות

במאי 2022 התקשרה סולגרין בהסכם לרכישת מערכות לאגירת אנרגיה עבור צבר פרויקטים סולאריים משולבי אגירה ופרויקטי אגירה של החברה בישראל בהספק כולל של כ-600 מגה וואט שעה אגירה בעלות כוללת של עד כ- 130 מיליון דולר.

במאי 2022 רכשה החברה פרויקטים נוספים באיטליה בהיקף מצטבר של כ-8 מגה וואט בתשואה משוקללת על ההון של כ-11% עד 14%, היקף הפורטפוליו המניב ליום פרסום הדוח עומד על כ-100 מגה וואט.

במאי 2022 השלימה סולגרין גיוס אג"ח בהיקף של כ-180 מיליון ש"ח.

אנרגיה

בינואר 2022  השלימה רפק אנרגיה רכישת 10% נוספים ממניות ריינדיר תמורת כ-12 מיליון ש"ח (15 מיליון ש"ח נוספים ישולמו בכפוף לזכייה במכרז).

לגרף ג׳נריישן קפיטל לחצו כאן

99 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 164.33 מיליון בג׳נריישן קפיטל
קרנות נאמנות שמחזיקות את ג׳נריישן קפיטל. לרשימה המלאה