שלמה החזקות גייסה כ-270 מיליון שקלים

באמצעות הנפקה פרטית של אג״ח (צמודה) בדרך של הרחבת סדרה יח׳

 

 

 
אסי שמלצר, צילום: עזרא לויאסי שמלצר, צילום: עזרא לוי
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/06/2022

הגיוס בוצע בקרב משקיעים מוסדיים אשר רכשו אג״ח בהיקף של כ-270 מיליוני ₪ במחיר המשקף תשואה כ-0.6%.

תמורת הנפקת האג״ח מיועדת בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של ש.שלמה רכב בע"מ והחברות הבנות שלה הפועלות בתחום הליסינג. אגרות החוב של שלמה החזקות מחזיקות בדירוג הגבוה ביותר בענף הרכב (ilAA).

מדברי אסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה: ״זיהינו הזדמנות טובה בתנודתיות הבלתי פוסקת של שוק ההון להנפיק את אגרות החוב שלנו במחיר המשקף תשואה מעולה ואני מודה למשקיעים שבוחרים שוב ושוב לתת את אמונם בקבוצת שלמה ובפעילות הליסינג שלה. קבוצת שלמה הוכיחה את איתנותה למרות המורכבויות בענף הרכב העולמי והראתה שוב כי הקבוצה בנויה מיסודות חזקים ויציבים המאפשרים את המשך פעילות ענפה בכל עת.״