ביטקוין - מכה אנושה שתשאיר סימנים לתקופה ארוכה

ההפנמה שהוא מסכן את מעשי קובעי המדיניות הביאה לשינוי המגמתי הגדול

 

 

 
bitcoin-Image by MichaelWuensch from Pixabaybitcoin-Image by MichaelWuensch from Pixabay
 

משה שלום
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/06/2022

כאשר היינו מרוכזים במסכי המניות והאג"ח, התרחשה דרמה לא פחות מרעישה, בעולם צדדי לשוק ההון הרשמי: עולם הקריפטו. בהמשך כתבה זו אתייחס לביטקוין כמייצג של עולם זה. אבל, כל מה שנאמר כאן תופס בהחלט על כל הזירה כולה. לפני שנמשיך, הנה גרף שבועי של מהלך תנועת המחיר של הביטקוין, מאז אמצע 2019 ועד היום:קשה להאמין אבל, עד אוקטובר 2021, דברנו על הביטקוין במונחים של 10-25 אלף דולר למטבע כאשר היה נראה שהוא מתייצב באזור הזה לטווח ארוך. לפחות עד שהוא יקבל גושפנקא רשמית להיות מטבע מוכר ויציב. וכאשר הציבור השתחרר קמעה מלחצי הקורונה המיידיים, ראינו פריצה אדירת מימדים מאזור הנוחות ההוא, ועד שיא זמני של 65 אלף דולר למטבע. מדוע? כי הוא נתפס אז כנכס אמין מספיק על מנת להיות מקושר למושגים כמו שמירת ערך בזמנים של חוסר וודאות פיננסית.

מהשיא הזה ראינו ירידה עד 35 אלף דולר. והסברנו אז שזה "מהות החיה הזו". כל תנועה מגמתית גדולה תסתיים בתיקון טכני יורד משמעותי מאוד, אשר מתאים לקנה המידה העצום של התנודתיות בנכס הזה. 32.5 אלף דולר נהיה הבסיס החדש של הנכס. העלייה החוזרת ל-70 אלף דולר פשוט לא שינתה, ולא הפתיעה. היא נכנסה שוב לקטגוריה של התנועות המקובלות בזירה הזו. מדוע זה קרה? אוסף חדש של משקיעים חשבו שהגיע הזמן לגוון, ולקחת עמדה גם בקריפטו כאשר הסל שלהם היה כבר מלא מניות, אג"ח, נדל"ן, וכו... זכרו: אלו ימים של חיוב מתמיד בשוקי ההון, כאשר האינפלציה שהייתה שם הוגדרה כ-"זמנית" ו"חיכוכית".

ומה בא אחרי העלייה גדולה. נכון מאוד, תיקון יורד, אשר החזיר את המטבע לכיוון התמיכה החזקה של 33 אלף דולר, דהיינו קצת מעל רמת התחתית הקודמת. וכאן, אני רוצה לציין נקודה קריטית וחשובה: כמעט מאז תחילת דרכו של הביטקוין, אנו עדים למסע ארוך מאוד במסגרת מגמה חיובית רשמית. איך? פשוט מאוד: מגמה כזו מוגדרת כאשר מתקיימת רציפות של שיאים ושפלים עולים. וכך היה המון זמן, למרות התנודתיות העצומה באמת, שבין אותם שיאים ואותם שפלים.

זה היה עיקרון בסיסי קשיח: ההנחה היא שכל שפל יהיה גבוה מקודמו, כנקודת התחלה חדשה לסגמנט המגמתי העולה הבא. לכן, כאשר ראינו את ההיסוס של תחילת 2022 הנחנו שמדובר באותו דבר אבל מזווית אחרת. הבעיה היא שהעיקרון הזה נשבר במאי-יוני השנה. שבירת 32.5 אלף, והליכה עד 17 אלף דרומה, זעזע את אמות הסיפים של המון ממחזיקי המטבע. לכן, כוח ההיצע האדיר שראינו לאחרונה. כמו בכל נכס נסחר, אשר ברור אצלו רמת התמיכה המאסיבית, גם כאן, היו פקודות קטיעת הפסד ממש מתחת ל-32 אלף. וכמעט כולן נתפסו, והאיצו את המהלך היורד.

השאלה הגדולה היא מה קרה כאן? והאמת היא שהתשובה די פשוטה: סין. המדינה הגדולה ההיא פשוט אסרה, באוקטובר 2021, על החזקה ומסחר בקריפטו בכלל. אבל, זה לא היה העיקר. העיקר הייתה אחת מהסיבות שניתנו לכך: חשש מפני בריחת מטבע זר, ונזילות פיננסית, דרך הכלים האלו. מעין מהלך של תנועת הון שחור בצורה של מסחר בנכס פיננסי. ועכשיו תחשבו על כך: כאשר הבנקים המרכזיים מנסים להקטין נזילות קיימת בשוקי ההון בעולם, על ידי ספיגה של זו דרך שוק האג"ח ועליית הריבית, האם זה הגיוני שיתנו לביטקוין, ולעולם הקריפטו בכלל, להיות מקום הבריחה של אותה נזילות? ממש לא.

אגב, שמענו רעשים של רגולציה ועונשי מיסוי כבדים גם על ידי קובעי מדיניות מערביים בנושא הזה אבל עיקר המעשה נעשה על ידי המשקיעים עצמם: כאשר נשברה רמת התמיכה הם הבינו שאין כאן שוק שיכול להיות אמין ובטוח מספיק, כדי להיות בו, בזמנים של משבר כלכלי ומיתון גלובלי. זה פשוט לא יהיה מקובל קובעי המדיניות. וכאשר ההבנה הזו הופנמה, העבודה כבר נעשתה מעצמה על ידי עוצמה של מומנטום עצמי.

האם זהו סוף הביטקוין ועולם הקריפטו? לדעתי לא. עוד נכונו לו עלילות ואפילו שגשוגים. אבל, המכה האנושה שהזירה הזו קיבלה בימים אלו לא תשכח הרבה מאוד זמן על ידי מי שחשב לכיוון הזה. כנראה שאין מנוס, ואם כבר עולם מטבעי דיגיטאלי, אזי רוב הציבור יעדיף את זה שייווצר על ידי המדינות, ולא כזה העומד לבד ברשת האינטרנט. למרות כל יתרונותיו המבודדות אותו מהמערכת הבנקאית הרשמית, והמונעות הדפסתו הוירטואלית תוך שחיקה מתמדת. המון הצלחה לכולם!