מחזיקים בתעודת סל - קסם Russian Depositary (4D) ETF? הפסקה הצעת היחידות ממשיכה

הפסקת מסחר ביחידות הקרן

 

 
Image from PixabayImage from Pixabay
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/06/2022

קסם תעודות סל הודיעו היום לבורסה כי בקרן קסם Russian Depositary (4D) ETF (מספר קרן: 1145770)

כי החל מתאריך 27/06/2022  ועד לתאריך 07/07/2022 לא יחושבו ולא יפורסמו מחירי הקרן בגין ימים אלו, ולא יתאפשרו פדיונות בקרן.

ראה דיווח מיידי בנושא "הארכת השעיית פרסום מדד" מספר אסמכתא: 2022-03-026626, מיום 06.03.2022. יובהר, כי לא חל שינוי בדיווח מנהל הקרן מיום 28/02/2022 (מס' אסמכתה: 2022-03-024532) בדבר "הפסקה בהצעת יחידות הקרן" שלעיל, שימשיך לחול ללא הגבלת זמן. אין בידי מנהל הקרן יכולת לדעת האם ומתי הבורסה בלונדון תחדש את המסחר בני"ע הכלולים במדד. מנהל הקרן יעקוב אחרי ההתפתחויות, וידווח על שינויים בהתאם להוראות הדין, לרבות קיצור ו/או הארכה של התקופה הנקובה בדו"ח זה.
תחול הפסקה בהצעת היחידות ולא יתאפשר פדיונן, החל מיום 27/06/2022. 

נכון להודעה זו, הצעת היחידות ופדיונן תחודש ביום 11/07/2022. כפי שניתן להבין, זו אינה ההודעה הראשונה של קסם, וזו בעצם הארכה של הודעה קודמת, ושל הודעות קודמות שהגיעו למועד הנוכחי.

כל שנותר בינתיים למשקיעים הוא להמתין ל-11 ביולי, ולראות אם בכל זאת יחודש המסחר ביחידות הקרן, אולם כפי שניתן להבין, וכפי שקרה בעבר, חידוש המסחר כלל לא ודאי.